Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

As autonomías recibirán 121,9 millóns de euros para o desenvolvemento de programas agrícolas e gandeiros

Entre outros fins, os fondos destinaranse á mellora da calidade e rastrexabilidade dos sectores gandeiros
Por mediatrader 10 de Maio de 2011

A última Conferencia Sectorial de Agricultura e Desenvolvemento Rural, onde estiveron presentes o Ministerio de Medio Ambiente e Medio Rural e Mariño (MARM) e os conselleiros correspondentes das comunidades autónomas, acordou a repartición entre as autonomías de 121.904.508 euros para a execución de distintos programas agrícolas, gandeiros e agroalimentarios. Desta cantidade, destináronse 86.712.055 euros para liñas de actuación en materia gandeira, 29.973.783 euros para programas agrícolas e 5.218.670 para a industria agroalimentaria.

Os fondos servirán para financiar a mellora da calidade e rastrexabilidade dos sectores gandeiros, para os programas estatais de control e erradicación de enfermidades dos animais e para as agrupacións de produtores de ovino e caprino. Tamén se asignou parte destes fondos para a mellora do sector de froitos de casca e as algarrobas, a loita contra as pragas, e para a mellora do sector dos cítricos.

Ademais, para o fomento da apicultura acordouse transferir a cantidade de 1.896.172 euros, cuxo repartición se estableceu en función do número de colmeas rexistradas sobre a base do Rexistro de Explotacións Gandeiras (REGA) e a dispoñibilidade orzamentaria das comunidades autónomas.

No apartado dos programas gandeiros, destaca a repartición de 20.097.020 euros para a mellora da calidade e rastrexabilidade dos sectores gandeiros, dos que 9.420.000 corresponden ao fomento dos sistemas de produción de razas autóctonas en réximes extensivos e 3.691.294 euros, ao financiamento de compoñentes do sistema de identificación de gando ovino e caprino (marcas auriculares e documentos de identificación). En leste mesmo capítulo, destináronse 3.509.800 euros para axudas á mellora integral da calidade do leite cru producida e recollida nas explotacións de vacún leiteiro, 1.501.200 euros destinados á mellora da calidade do leite de ovino e caprino, 1.000.000 euros en axudas á produción de produtos agroalimentarios de calidade de orixe animal, e 974.726 euros para a identificación do gando bovino.

Enfermidades dos animais

Para os Programas estatais de control e erradicación das EET e outras enfermidades dos animais, distribuíronse 14.477.217 euros, que inclúe as indemnizacións por sacrificio obrigatorio tras o diagnóstico da tuberculose bovina, brucelose bovina, brucelose ovina e caprina, tuberculose caprina, salmonelosis, leucosis enzootica bovina, perineumonía contaxiosa bovina, encefalopatías esponxiforme transmisible (EEB e tembladera) e enfermidades do porcino. Tamén se inclúen as indemnizacións debidas á morte de animais pola enfermidade da Lingua Azul.

Para os programas agrícolas, distribuíronse un total de 29.973.783 euros destinados á mellora do sector de froitos de casca e as algarrobas, para a loita contra as pragas, a mellora do sector dos cítricos, a mellora do sector do lúpulo, a promoción de novas tecnoloxías, a prevención de pragas, o fomento de agrupacións fitosanitarias, a calidade das variedades vexetais, o fomento do asociacionismo agrario.