Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

As claves do novo complemento por fillo nas pensións

Paira compensar o prexuízo profesional causado pola maternidade, as nais percibirán ao xubilarse 27 euros ao mes por cada fillo, até o cuarto incluído; os pais, nalgúns casos
Por Blanca Álvarez 26 de Febreiro de 2021
complemento por hijo en pensiones
Imagen: Pixabay

O número de fillos é, polo xeral, inversamente proporcional á cifra de anos cotizados, á promoción laboral e, en definitiva, á contía da pensión das mulleres. Isto é así porque cantos máis fillos ten una nai, máis difícil adóitalle resultar compaxinar a súa crianza cunha carreira profesional brillante. A brecha de xénero débese, en gran medida, a esta situación, polo que o Goberno cambiou o complemento das pensións por fillo baseado na achega demográfica (número de fillos) polo complemento de redución da brecha de xénero. Explicámosche quen pode beneficiarse del, como se aplica ou en que casos non se concede, ademais da controversia que suscitou entre as familias numerosas, que non ven con bos ollos este cambio.

Quen ten dereito ao complemento por fillo na pensión?

Todas as nais, aínda que teñan un só fillo, terán desde agora dereito a un complemento na súa pensión paira compensar a incidencia que, polo xeral, ten a brecha de xénero no importe das súas pensións. Como apunta o avogado Juan Suárez, “ampliouse o dereito a máis mulleres e tamén hai opción paira os homes que vexan prexudicada a súa carreira profesional“.

Ademais, ao aprobar este complemento cúmprese cos requirimentos da Unión Europea, que sinalara que é “discriminatorio” recoñecer un complemento de pensión por achega demográfica paira as mulleres, “mentres que os homes que están nunha situación idéntica non teñen dereito a ese mesmo complemento”, lembra.

Neste sentido, o novo complemento xa non é discriminatorio, pois, ademais de concedelo ao pai, e non á nai se se dan certos requisitos, non alude á achega demográfica —que fan ambos os proxenitores—, senón que pretende “reducir a brecha salarial, a perda de salario, de promoción e de anos cotizados que padecen moitas mulleres tras converterse en nais”. Por este motivo, este complemento non será sine die, senón que se manterá “ata que a brecha de xénero en pensións baixe do 5 %”.

complemento pensiones mujeresImaxe: Ministerio de Inclusión, Seguridade Social e migracións

Os beneficiarios do complemento, segundo indica o Ministerio de Inclusión, Seguridade Social e Migracións, son os seguintes:

? Todas as mulleres que teñan fillos e sexan beneficiarias dunha pensión contributiva de xubilación, de incapacidade permanente ou de viuvez. Teñen dereito a un complemento por cada fillo, até o cuarto incluído.

? Si os dous proxenitores son mulleres, recoñécese á que perciba pensións públicas de menor contía.

? Os homes teñen dereito nalgúns casos:

  • Si teñen una pensión de viuvez por falecemento do outro proxenitor polos fillos en común (sempre que algún deles teña dereito a unha pensión de orfandade).
  • Cando teñen pensión contributiva de xubilación ou incapacidade permanente e viron interrompida ou afectada a súa carreira profesional polo nacemento ou a adopción dos seus fillos.

? Si os dous proxenitores son homes (e cumpren algunha desas condicións), recoñecerase ao que perciba a pensión de menor contía.

Canto diñeiro cóbrase polo complemento?

A diferenza do anterior modelo, hai una contía fixa por cada fillo. A cantidade estableceuse en 27 euros mensuais por cada fillo, até un máximo de catro. Será un total de 378 euros cada ano por cada fillo, que se reparten en 14 pagas.

A nova modalidade beneficiará ás pensións máis baixas, ao tratarse dunha cantidade fixa, segundo admite o Goberno. Con todo, asociacións de familias numerosas non están de acordo con este argumento. Como sosteñen os portavoces da Federación Española de Familias Numerosas, este sistema non beneficia ás rendas baixas cando se dan situacións tan incongruentes como a seguinte: “Una nai traballadora cun só fillo e una pensión máxima de 2.400 euros verá incrementada a mesma en 27 euros ao mes, mentres que una nai cunha pensión de 800 euros e cinco fillos recibirá tamén 27 euros por cada un do catro primeiros, e cero euros polo quinto”.

O anterior complemento —paira algúns colectivos, máis beneficioso paira as nais e o fomento da natalidade que o actual se baseaba na achega demográfica, e consistía en conceder unha porcentaxe sobre a base reguladora da pensión: un 5 % en caso de ter dous fillos, un 10 % si tiñas tres e un 15 % a partir de catro fillos, por todos e cada un, xa fosen cinco, seis, sete…

Padre complemnto pensiónImaxe: Free-Photos

Como solicitar o novo complemento de maternidade ou paternidade

O novo complemento debe solicitalo o proxenitor que considere que a súa carreira se viu prexudicada pola maternidade ou a paternidade. Debe ser una “pretensión xustificada“, como comenta o avogado Juan Suárez, e a solicitude pode ser rexeitada. No caso de que ningún pídao, por defecto concederase sempre á nai, “pois en máis do 80 % dos casos é a prexudicada profesionalmente ao ter fillos”, explica o experto.

Os requisitos paira percibir este complemento na pensión son os seguintes:

  • Pertencer a calquera réxime da Seguridade Social.
  • Ter una pensión, mesmo si é una xubilación voluntaria anticipada. Exclúese ás nais con xubilación parcial (pero recoñeceráselles o complemento que proceda no momento en que, por idade, accedan á xubilación plena).
  • Todos os fillos, adoptados ou biolóxicos, deben estar inscritos no Rexistro Civil español.

Cando non se concede este complemento?

Hai casos nos que non se recoñecerá o dereito a este complemento:

  • Cando ao proxenitor prívelle de patria potestade.
  • No caso dos homes, cando o pai sexa condenado por violencia contra a muller.

Importante! Se xa estás a percibir o complemento por maternidade por achega demográfica, manteralo. Con todo, non poderás percibir os dous: o complemento de maternidade é incompatible co da redución da brecha de xénero. O que si é posible paira quen estean a percibir o de maternidade “é cambialo, optar por un ou por outro”, sinala o avogado.

Medida desfavorable paira fomentar a natalidade

A baixa natalidade española, o reto demográfico, é un dos principais problemas da nosa sociedade. Case una de cada tres persoas terá máis de 65 anos en 2060, segundo datos do Instituto Nacional de Estatística (INE) sobre a evolución da pirámide poboacional. Estas cifras supoñen un impacto directo en pensións, recadación de tributos, consumo, produtividade… e parece prioritario darlle solución.

Con todo, María Menéndez de Zubillaga, presidenta da Asociación de Familias Numerosas de Madrid, considera que medidas como este complemento paira reducir a brecha de xénero nas pensións son nefastas paira potenciar a natalidade, “e non é a solución paira tratar de reverter a pirámide demográfica, paira ensanchar a base e que haxa futuro paira todos”. Na súa opinión, con este decreto “están a dicirche que che penalizan por ter máis dun fillo, ademais de escoller ás nais de familias numerosas paira facer o primeiro recorte en época de pandemia”.