Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

As eléctricas deberán presentar facturas desagregadas ao consumidor

A modificación da Lei do Sector Eléctrico obrigará a dispor dun servizo de atención gratuíto para as reclamacións
Por EROSKI Consumer 11 de Xullo de 2011

O Proxecto de Lei de modificación da Lei do Sector Eléctrico que o Consello de Ministros aprobou o 8 de xullo para a súa remisión ás Cortes Xerais esixirá ás compañías eléctricas unha desagregación na factura do consumidor dos elementos principais de custo. Tamén se obrigará aos comercializadores a dispor dun servizo de atención para as reclamacións que dispoñan dunha dirección postal e dun servizo de atención telefónica gratuíto, implementado en tres meses e un correcto mantemento do mesmo.

Estas disposicións inclúense nun capítulo no que se inclúe o concepto de consumidor “vulnerable” recollido na Directiva comunitaria. Esta figura xa existe na normativa española mediante o bono social, “do que xa son beneficiarios no noso país amplos colectivos de consumidores de electricidade”, sinalou o Executivo.

O Proxecto de Lei, para cuxa tramitación parlamentaria se solicitou o procedemento de urxencia, ten como finalidade adecuar a lei 54/1997 do Sector Eléctrico ás directrices da Unión Europea (UE), para o que traspón a Directiva sobre normas comúns do mercado interior da electricidade. Ademais, “inclúe importantes novidades e actualiza algunhas das disposicións da Lei vixente para mellorar o funcionamento do sector eléctrico”, asegurou o Goberno.

A nova normativa tamén esixirá aos comercializadores que cumpran cos prazos de cambio de subministrador e estipúlase que os incumprimentos das novas normas poden supor para as comercializadores multas que non poderán exceder o 10% do volume neto da cifra de negocios.

Con respecto á posibilidade de repercutir os tributos que establezan as distintas administracións autonómicas ou locais de carácter non uniforme nas peaxes dos consumidores do ámbito territorial das devanditas administracións, unha posibilidade que xa existe actualmente para os tributos autonómicos ou locais sobre a actividade eléctrica, o Proxecto sinala que tamén poderían trasladarse os tributos sobre as instalacións afectas ás mesmas.

Tamén se contempla a posibilidade de que Rede Eléctrica de España, S.A. realice proxectos experimentais nos sistemas eléctricos insulares e extrapeninsulares, e elimínase a prohibición imposta aos operadores dominantes de limitación de importar enerxía eléctrica procedente de países fose do ámbito do MIBEL (Mercado Ibérico de Electricidade).

O Proxecto estipula, igualmente, que a aplicación de mecanismos de cooperación comunitarios por parte doutros Estados membros para o cumprimento dos seus obxectivos de enerxía renovable non poderá afectar á produción renovable nacional.