Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Entrevista

“As multas impostas durante o estado de alarma pódense recorrer”

Raquel Mena, avogada do despacho Pomba Zabalgo
Por Blanca Álvarez 31 de Marzo de 2020
multas por estado alarma coronavirus

En España impuxéronse máis de 180.000 multas e producíronse máis de 1.500 detencións por saltarse o confinamento imposto para frear a epidemia de coronavirus, segundo datos do Ministerio do Interior. Algunhas condutas sancionadas responden o descoñecemento, pero máis de 15 días despois da entrada en vigor do estado de alarma non pode obviarse que outras moitas se deben á falta de civismo dos infractores. Raquel Mena, avogada do despacho Pomba Zabalgo, explica que accións supoñen unha infracción, así como as multas e penas que carrexa saltarse a lei.

Son moitas as situacións que antes eran habituais e agora xérannos dúbidas… Se levo a compra aos meus pais maiores, pódenme pór unha multa? E se vou á pescadería de sempre e non á máis próxima á miña casa, sancionaranme?

Real Decreto de 14 de marzo que declara o estado de alarma establece, entre outras medidas excepcionais, que as persoas unicamente poderán circular polas vías de uso público para realizar algunhas actividades. É importante concienciarnos da situación e da finalidade das restricións establecidas, e debemos aplicar esta idea a cada caso concreto que se nos expoña no día a día, sempre preservando a finalidade do confinamento que non é outra que protexer a saúde persoal e do resto da poboación.

Por que accións pódennos multar durante o estado de alarma e non o sabemos? Pódese baixar ao xardín ou tender a roupa na azotea, por exemplo?

Algunhas das actividades que están prohibidas son baixar cun neno á rúa, saír a correr ou a pasear, levar a alguén en coche excepto causa xustificada, visitar a familia ou amigos (se non son dependentes) ou utilizar as zonas comúns dunha urbanización. A finalidade de medidas como o confinamento é parar o contaxio da COVID-19, polo que, en consecuencia, está prohibido calquera tipo de actividade que non sexan as expresamente previstas no artigo 7 do real decreto, que se produza en zonas comúns ou públicas. E para levar a cabo calquera das estipuladas hai que realizalas de forma individual e coa debida distancia de seguridade, salvo que se acompañe a persoas con discapacidade ou dependentes ou causas de forza maior.

Que accións sanciónanse máis?  

Nos días que pasaron desde a declaración do estado de alarma o habitual foi a imposición de multas por prácticas deportivas ou dar paseos na rúa, aínda que se produciron tamén outras sancións máis excepcionais como o caso de festas particulares en domicilios.

A que multa enfróntanse os infractores? 

As sancións previstas para todas as actividades que non poden realizarse durante o período que dure o estado de alarma abarcan desde 100 euros a 60.000 euros. Así, a sanción de 100 euros corresponde, por exemplo, á retirada dun precintado ou un valo posto pola autoridade, mentres que a de 60.000 euros á realización de condutas ou omisións que poidan producir un risco grave ou moi grave para a saúde do resto da poboación. En último lugar, e como sanción máis grave, podemos atopar a pena de prisión de ata un ano en caso de desobediencia ou resistencia grave á autoridade.

É a resistencia á autoridade unha circunstancia agravante?

Si. Se o incumprimento é reiterado, grave ou implica resistencia física aos axentes, poderase aplicar incluso o delito de resistencia ou desobediencia grave á autoridade do artigo 556 do Código Penal, castigado con pena de prisión de tres meses a un ano ou multa de 6 a 18 meses. É importante destacar que nos atopamos ante unha situación sen precedentes e de extrema urxencia e non se creou ningunha lexislación sancionadora ad hoc para esta situación. É dicir, a regulación das sancións basearase fundamentalmente na Lei de Seguridade Cidadá xeral; non hai regras específicas.

E hai circunstancias atenuantes?

As atenuantes e agravantes só aplicaríanse no caso de que a acción constitúa un ilícito penal. Se é o caso, aplicaríanse os preceptos xerais regulados no artigo 21 do Código Penal. Por exemplo, unha circunstancia atenuante é a reparación do dano causado ou actuar por obcecación ou arrebato. Se a sanción é só administrativa, as multas impostas teñen unha bonificación do 50 % se se abonan nun prazo de 20 días desde a súa notificación.

Poderanse recorrer as multas, non? Como e cando?

Si, as multas pódense recorrer. Unha vez que che notifican a sanción podes abonar a multa no período voluntario no cal se aplica a bonificación do 50 % e renuncias a presentar alegacións; é dicir, trátase dunha especie de conformidade coa sanción. No caso de que decidas non abonar a multa en período voluntario, tes dereito a presentar alegacións en vía administrativa, o que levará a revisión do expediente e o ditado dunha resolución. Contra esa resolución pódese presentar recurso.