Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

As multas por saltarse o estado de alarma van de 601 a 10.400 euros e son estas

Saír sen xustificación, viaxar á segunda residencia, negarse a ser identificado ou celebrar reunións atópanse entre as 12 infraccións máis frecuentes. Contámosche cales son as multas
Por Pablo González 22 de Abril de 2020
multas sanciones confinamiento
Imagen: StockSnap

De 601 euros a 10.400 euros. Iso é o que pode custar saltarse o confinamento de acordo a unha listaxe de 12 sancións que o Ministerio do Interior facilitou ás delegacións do Goberno. Un mes despois de decretarse o estado de alarma, o Executivo optou por elaborar unha táboa unificada a partir da casuística máis común das infraccións que se rexistraron ata o 14 de abril: desde ser sorprendido na rúa sen xustificación a participar ou organizar unha reunión pasando polo uso dos vehículos particulares en compañía. No seguinte artigo, contámosche os detalles e as contías.

601 euros por calquera desprazamento non autorizado, 1.500 por desprazarse a unha segunda residencia e ata unha multa máxima de 10.400 por organizar festexos. Son algunhas das propostas de sanción que estableceu o Ministerio do Interior por saltarse o estado de alarma en base ás infraccións máis comúns que se rexistraron durante o seu primeiro mes en vigor. A listaxe, que específica un total de 12 supostos conforme á Lei de Seguridade Cidadá de 2015, foi remitido ás distintas delegacións do Goberno co fin de unificar o criterio tras máis de 600.000 propostas de sanción en catro semanas. Carlota Zapata, avogada de Legálitas, analiza os aspectos máis importantes dos puntos en cuestión e os ejemplifica con casos concretos.

Saír sen xustificación: sanción obrigatoria

Un dos puntos que máis confusión xeraba era se os axentes debían propor para sanción a todo aquel que se atopase na rúa sen unha causa xustificada ou se lle debía advertir previamente. O texto elaborado por Interior é claro: todo aquel que realice un desprazamento non autorizado será multado con 601 euros.

Este primeiro punto do documento engloba moitos supostos, tal e como explica a avogada de Legálitas, Carlota Zapata. “É a sanción que se aplicará a todo aquel que non teña motivo para estar na rúa ou, simplemente, que os axentes non o consideren admisible”, argumenta Zapata, quen expón varios casos: “Un exemplo sería cando sorprenden a un cidadán a tres quilómetros da súa casa e expón que ha ido ao supermercado cando ten un a menor distancia. Tamén se dis que vés da compra ou a farmacia e non levas ningún produto nin ningunha factura que o acredite”.

A actitude inapropiada e a reincidencia castíganse

Menosprezar a un axente levará unha proposta de sanción de 2.000 euros. Se existe intimidación, a cifra elévase ata os 3.000 e, no caso de que as forzas policiais rexistren violencia ou ameaza, 10.400 euros, a sanción máxima exposta por Interior. Estes son os prezos por mostrar unha actitude inapropiada ante as autoridades. A avogada teno claro: son casos totalmente evitables e innecesarios. “Sempre recomendamos o mesmo: facer caso á Policía. Se indícanche que che deas a volta e váiasche a casa, obedeces. Calquera reacción pode ser considerada menosprezo”, expón.

Outro dos aspectos que expón o Goberno é a reincidencia, castigada con ata 1.200 euros no relativo á circulación. “Nun principio é a sanción máxima”, conta Zapata. “Ata o momento vimos casos nos que, tras unha segunda proposta de sanción, a contía era de 800 euros. Enténdese que o custo é progresivo ata alcanzar eses 1.200 euros”, comenta.

Doutra banda, a persistencia referir# a a realización de actividades comerciais ou industriais non permitidas pode supor unha multa de 2.000 euros. “Isto vai dirixido, por exemplo, a quen non teñen permiso para abrir e xa foron propostos para sanción previamente”, explica a avogada.

Ir á segunda residencia ou viaxar acompañado: 1.500 euros

É unha das infraccións máis comentadas e rexistradas desde que se decretase o estado de alarma. E a partir de agora ten un prezo de 1.500 euros. É o que pagarán aqueles que sexan sorprendidos polas forzas de seguridade desprazándose a unha segunda residencia.

Esta contía tamén se aplicará para quen circulen acompañados, especialmente en coche. E tamén a aqueles que o fagan con menores ou persoas dependentes e non teñan unha causa xustificada. Nestes casos, a cantidade tamén depende da situación, tal e como argumenta a avogada: “Non é o mesmo ir con sete persoas nunha furgoneta que levar á túa noiva a traballar. A primeira supón un maior risco e, por tanto, levará unha proposta de sanción máis severa”.

Sanción máxima para as reunións

Organizar ou participar nunha reunión ou celebración levará a máxima sanción que contempla Interior: 10.400 euros. Carlota Zapata matiza que non é unha contía establecida, senón que variará en función do risco que leve. “Nestes casos, igual que na actitude do infractor, será moi importante o que detallen os axentes”, aclara. “O que sucedería nestes casos é que a policía chegaría ao lugar en cuestión, e describiría a situación: canta xente hai congregada, o espazo no que se está producindo o encontro… Nun principio, o que determinará un maior custo é o número de persoas, pois cantas máis haxan, maior será o risco para a saúde”, asegura a avogada.

Non identificarse pode saír caro

As outras dúas infraccións que detalla o documento están relacionados co proceso de identificación do infractor: negarse proporase para unha sanción de 700 euros e levar a cabo unha actuación deliberada para dificultar a identificación custará 1.500 euros. Zapata explica as diferenzas entre un suposto e outro. “Non é o mesmo non querer dar o DNI que inventarse unha situación para tratar de esquivar aos corpos policiais ou que proporcionarlles un documento que non se corresponde”, comenta a avogada.