Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

As profesións de FP con máis emprego

O paro entre os titulados en Formación Profesional é inferior ao 5% e son os empregados máis demandados en momentos de crises
Por EROSKI Consumer 28 de Abril de 2009
Img soldador
Imagen: Greg Hemmings

Aínda en momentos de crises, os técnicos de Formación Profesional contan con moi boas expectativas laborais. De feito, atópanse no punto de mira dun gran número de empresas por tratarse de perfís que reúnen importantes habilidades prácticas, e entre estes profesionais a taxa de desemprego é inferior ao 5%. Cales son os técnicos de FP máis demandados? Os postos que máis solicitan as empresas son os de administrativos, industriais, informáticos e algúns relacionados coa sanidade.

Postos administrativos

En España hai 85.413 estudantes matriculados nos módulos formativos da rama de Administración, o que supón un 19% do total dos alumnos de FP. Destaca o predominio feminino nesta especialidade, xa que o 74,15% destes estudantes son mulleres. Son cinco os postos que rexistran unha maior demanda na rama administrativa: comercial, contable, auxiliar, secretaria de departamento e comercial junior. Todos eles forman parte dos persoais da case totalidade de empresas da maioría de sectores. Que cualidades e requisitos esíxense para facer carreira nunha empresa como administrativo? É importante reciclarse continuamente con cursos en distintas funcións (protocolo, ofimática, organización de empresa, etc.), ademais de ter coñecemento de idiomas. Unha opción que co paso dos anos elixen moitos traballadores con estudos de Formación Profesional é a de realizar estudos universitarios para escalar posicións na compañía.

En canto a salarios, os postos de administrativo comercial e secretaria de departamento son os que rexistran os soldos máis elevados, que ascenden ata 24.691 euros anuais de media, e 23.973 euros anuais, respectivamente. Trátase de postos nos que o salario chega a duplicarse coa idade: un auxiliar administrativo menor de 24 anos cobra uns 12.600 euros anuais, fronte aos 24.400 euros dun de 50 anos; un administrativo comercial menor de 24 anos gaña de media 14.800 euros anuais fronte aos 28.600 que pode chegar a cobrar aos 50 anos. Xunto coa idade, a experiencia é tamén factor determinante para unha subida de soldo: un profesional con máis de cinco anos de experiencia gaña ata un 25,8% máis que outro cunha experiencia de entre un e dous anos.

Profesionais industriais

O descenso demográfico español dos últimos anos (e a preferencia dos estudantes cara a outras ramas) leva que o número de estudantes de Formación Profesional non sexa suficiente para garantir a substitución xeracional no sector da Industria, unha especialidade con escasa presenza feminina (só o 5,7% dos seus alumnos son mozas). Dentro desta rama da FP, o cinco perfiles máis demandados polo mercado laboral son: electromecánico, fresador con control numérico, operario especialista, soldador e xefe-responsable de sección.

A idade e a experiencia laboral fan que o salario destes profesionais duplíquese

O nivel salarial conta con grandes diferenzas en función das distintas especialidades. Así, os xefes e responsables de sección teñen os mellores soldos (ata 40.196 euros anuais de media), seguidos dos fresadores con control numérico (25.686 euros). No sector industrial, do mesmo xeito que na área administrativa, a retribución pode chegar a duplicarse ao cabo dalgúns anos. A experiencia, tamén nesta rama, é un elemento que se valora á hora de negociar un mellor soldo: a diferenza de retribución entre un profesional cunha experiencia de entre un e dous anos e outro con máis de cinco anos pode ser de máis do 75%, independentemente da súa idade.

Profesións do sector informático

Os sectores relacionados coa informática e as novas tecnoloxías en xeral viviron nos últimos anos un boom sen precedentes. As perspectivas para os próximos tempos seguen sendo moi halagüeñas, e reflíctense no mercado laboral que xeran. A informática e as novas tecnoloxías ofrecen un importante abanico de postos para aqueles alumnos matriculados na rama profesional de Informática, que conta na actualidade con case 40.000 estudantes. Entre eles, destacan tres:

Empregado de help “desk”: este profesional dá soporte e realiza as actividades a través do “help desk” telefónico na solución de problemas provocados polo uso diario do computador, impresoras, software, etc. Son postos cunha rápida inserción laboral e unha retribución mínima nos primeiros anos, de entre 15.000 e 18.000 euros anuais. Transcorridos un cinco anos de experiencia profesional no posto, estes profesionais poden chegar a superar os 23.000-25.000 euros anuais.

Programador: participa no deseño e programación das aplicacións requiridas polas empresas. Trátase dun dos perfís con maior desenvolvemento profesional. Empézase cunha retribución media que oscila entre 18.000 e 20.000 euros anuais. Despois de tres anos de experiencia, o empregado desempeñaría o posto de analista programador, e nesta fase o seu salario ascendería ata 28.000-30.000 euros anuais. Tras cinco anos de experiencia, o programador ocuparía o cargo de analista orgánico, situándose a súa retribución media entre 33.000 e 35.000 euros anuais.

Técnico de sistemas: realiza as tarefas de administración e mantemento dos módulos dos sistemas e das aplicacións das empresas. A retribución media nos primeiros anos de desempeño profesional situaríase entre 18.000 e 20.000 euros anuais. Tras cinco anos de experiencia no posto, un técnico de sistemas podería converterse en administrador de base de datos, vendo aumentar o seu salario ata 30.000-35.000 euros anuais.

Técnicos sanitarios

O gran crecemento que viviu o sector sociosanitario nos últimos anos tivo como consecuencia un gran déficit de profesionais que, en moitos casos, vese ocupado en parte con traballadores que realizaron estudos técnicos de Formación Profesional. Na actualidade, calcúlase que máis de 53.200 alumnos cursan módulos de grao medio e superior na familia profesional de Sanidade, mulleres no 85% dos casos. Entre a oferta de emprego para os traballadores que cursaron este tipo de estudos de FP destacan os seguintes:

  • Auxiliar de enfermaría: cales son as funcións destes profesionais? Dar coidados auxiliares ao paciente e actuar sobre as condicións sanitarias da súa contorna, sempre baixo a supervisión dun facultativo médico. Trátase dun dos postos con maior demanda nestes momentos no mercado laboral e dos que máis proxección profesional teñen. Adoitan comezar cun salario de entre 11.000 e 18.000 euros anuais (dependendo de se se trata do sector público ou privado) ata situarse, segundo sexa a súa experiencia ou o grao de especialización profesional, nunha franxa retributiva situada entre 40.000 e 50.000 euros anuais.

  • Técnico de radioloxía: é o encargado de producir imaxes clínicas e solicitar os datos para o diagnóstico do médico; así mesmo prepara e aplica os tratamentos prescritos polos médicos especialistas. Neste perfil, o nivel salarial varía en función da experiencia no desempeño do posto. Así, cunha retribución anual de partida situada ao redor dos 15.000 euros, co paso dos anos pode chegar a situarse en 22.000 euros anuais.

  • Técnico de laboratorio: este profesional ten a tarefa de realizar estudos analíticos de mostras biolóxicas humanas, interpretando e valorando os resultados técnicos para que sirvan de base ao posterior diagnóstico clínico. Estes traballadores inician a súa carreira laboral cun salario medio duns 12.000 euros anuais. Posteriormente, en función de factores como a experiencia, o grao de especialización e o equipo ao seu cargo, poden chegar a situarse nunha franxa salarial ao redor de 25.000, pasando a ocupar o cargo de xefes de laboratorio.

  • BO MOMENTO PARA A FORMACIÓN PROFESIONAL

    Os estudos de Formación Profesional pasan por un bo momento, segundo sinala o informe “Datos e Cifras. Curso escolar 2007/2008”, o último elaborado polo Ministerio de Educación. Nos últimos anos, e a pesar do descenso demográfico de poboación nova, a FP conseguiu manter o número de estudantes matriculados, fronte ao descenso de máis 6 puntos porcentuais dos universitarios. A que se debe este éxito? En gran medida, a que cada vez é maior o número de estudantes que ve con bos ollos esta educación baseada na práctica á hora de elixir o seu futuro profesional.

    Se hai uns anos os estudantes que decidían acudir á universidade eran maioría, agora o número de alumnos que enfocan a súa carreira na FP case se igualou ao dos universitarios. Así, obsérvase como, no últimos dez anos, a cifra de estudantes de FP multiplicouse por máis de dez, experimentando un importante crecemento ata alcanzar case o mesmo número de universitarios. No curso 2006/2007 (o último recolleito neste informe), rexistráronse 29.364 alumnos desta modalidade académica, unicamente 300 menos que os matriculados no ensino universitario durante o mesmo período.

    Na universidade as mulleres representan algo máis da metade da poboación estudantil, un 54%. Na Formación Profesional o sexo feminino é un 48,55% do total de alumnos matriculados. Respecto á orixe dos estudantes, case o 19% son andaluces, seguidos polos alumnos de Cataluña (15%). No lado oposto, sitúanse A Rioxa (0,7%) e Navarra e Cantabria, onde superan por pouco o 1%.