Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Asesoría gratis para o pequeno investidor

Aínda que o mercado financeiro poida parecer un complexo labirinto para os investidores pequenos ou novatos, a CNMV ofrece un servizo gratuíto na Rede para atender todo tipo de consultas
Por Leandro Rodrigues 26 de Abril de 2007

As ofertas de compra de accións -como a de E.ON sobre Endesa- adoitan deixar ao pequeno investidor con algunhas dúbidas recorrentes: como me afecta? que decisión debo tomar? Na maioría dos casos, a sensación adoita ser de desamparo debido á falta de información clara e imparcial. Con todo, quen teñen intencións de apostar neste mercado, aínda que sexa unha mínima suma de diñeiro, poden informarse sobre os seus dereitos e obrigacións na Oficina de Asistencia ao Investidor, un dos servizos en liña do Recuncho do Investidor, creado pola Comisión Nacional do Mercado de Valores (CNMV). O acceso a este servizo non está restrinxido a un público en particular e permite realizar consultas vía telefónica, por fax, carta ou a través do correo electrónico.

Informarse antes de tomar unha decisión pode previr de asinar determinadas operacións financeiras desacertadas. Por este motivo, cada vez son máis os que piden asesoramento nesta Oficina da CNMV. Entre xullo e setembro do ano pasado rexistráronse preto de 7.500 consultas e unhas 600 reclamacións. O 20% dos usuarios deste servizo tiña dúbidas sobre as características e o funcionamento dos fondos de investimento, mentres que un 9% necesitaba información sobre determinada documentación.

Entre xullo e setembro do ano pasado rexistráronse preto de 7.500 consultas e unhas 600 reclamacións

O Recuncho do Investidor

Co obxectivo de brindar protección sobre ” os intereses e dereitos lexítimos dos investidores”, a CNMV facilita a comprensión do mercado financeiro a través do portal de Internet o Recuncho do Investidor, onde se ofrece información imprescindible tanto para os investidores máis experimentados como para os que acaban de entrar no mundo da Bolsa, aínda que non se poida garantir ao 100% o éxito dunha operación. Así o advirte este organismo, ao destacar na web que non hai mecanismos de protección ou supervisión “por moi amplos e eficaces que poidan chegar a ser, que garantan a integridade dos investimentos baixo calquera circunstancia”.

O caso de Afinsa e o Fórum Filatélico representa un claro exemplo de falta de información. Entre os miles de afectados, unha ampla porcentaxe declarou que descoñecía os verdadeiros riscos de investir en selos. De informarse con antelación, saberían que as empresas que realizan actividades de comercialización de bens tanxibles, como selos, obras de arte ou antigüidades non son entidades financeiras, polo que “non están suxeitas á normativa que regula os mercados de valores ou a actividade das entidades de crédito”, tal como indícase neste portal.

O apartado de Orientación ao Investidor é unha das fontes máis completas de información imparcial dispoñible en Internet. Ademais de detallar os dereitos e deberes do investidor, ofrece explicacións claras sobre o abanico de produtos financeiros (accións, fondos de investimento, etc.) e advirte sobre a necesidade de informarse acerca das entidades financeiras antes de decidirse por unha ou outra.

Entre os contidos que se ofrecen nesta web, destácanse as guías informativas que advirten sobre os riscos de determinados servizos ou produtos “tentadores” como os chamados “chiringuitos financeiros”, é dicir, os servizos de investimento que publicitan persoas ou sociedades actuando nos límites da legalidade ou, na maior parte dos casos, fóra dela.

Reclamacións e queixas

Que ocorre cando un investidor se ve prexudicado por algunha entidade financeira? A quen pode acudir? Nestes casos, débense seguir os pasos descritos no apartado de Defensa do Consumidor, onde se detalla a maneira de proceder para presentar unha reclamación ante a entidade financeira que administra os recursos do investidor, os mercados, a CNMV ou mesmo ante os tribunais de xustiza.

Informacións como estas poden ser decisivas para a toma de decisións do investidor así como para formular unha reclamación ou queixa no momento adecuado e da forma correcta, xa que non todos teñen claro que poden solicitar a calquera que interveña no mercado un resarcimiento “por danos e prexuízos, pola súa conduta ou a das entidades ou persoas dependentes, en relación coa información proporcionada e a transparencia das operacións”, tal como indican os artigos 1902 e 1903 do Código Civil.

Ademais, no mesmo apartado o investidor pode consultar as advertencias da CNMV sobre as entidades financeiras non autorizadas ás que se lles abriu un expediente sancionador, as que non están autorizadas para prestar servizos de investimento en España así como información de organismos estranxeiros sobre outras que poderían operar no país.

Oficina de Asistencia ao Investidor

Para aclarar calquera dúbida, débese recorrer ao Servizo de Consultas desta oficina de asistencia.

 • Teléfono: 902 149 200
 • Correo electrónico: inversores@cnmv.es
 • Fax: 91 585 17 01
 • Carta: Oficina de Atención á Investidor CNMV – Dirección de Investidores
 • Paseo da Castelá, 19.
 • 28046 Madrid

Nos casos de reclamacións , débense seguir os seguintes pasos:

1. O investidor debe reclamar, en primeiro lugar, ante o Servizo de Atención ao Cliente ou o Defensor do Cliente da entidade que corresponda. Se non está de acordo coa resposta recibida, ou transcorreron máis de 2 meses sen que se resolveu a súa reclamación, poderá acudir á CNMV.

2. A reclamación presentarase por escrito, mediante fax ou carta dirixida a:

 • Oficina de Atención ao Investidor – Servizo de Reclamacións
 • Paseo da Castelá, 19. 28046 Madrid (Fax 91 585 17 01)
 • Paseo de Gràcia, 19, 4ª Planta. 08007 Barcelona (Fax 93 304 73 10)

3. Os contidos que se deben incluír na reclamación para que poida ser adecuadamente analizada pola CNMV son os seguintes:

 • Identificación do interesado: nome e apelidos, documento de identidade, domicilio para notificacións e teléfono.
 • Identificación da entidade reclamada e oficina na que se produciron os feitos.
 • Motivo ou causa da reclamación.
 • Declaración de que os feitos non foron ou están a ser obxecto de litixio, arbitraxe ou análise en ningunha outra instancia administrativa e xudicial.
 • Acreditación de reclamar con anterioridade ante o Servizo de Atención ao Cliente ou o Defensor do Cliente da entidade. Xustificarase documentalmente que transcorreron dous meses sen obter resposta, ou no seu caso achegarase copia da mesma.
 • Lugar, data e firma.
 • Calquera documento ou dato que se considere conveniente para apoiar a reclamación.