Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Ata cantas nóminas pódeme adiantar o banco?

O servizo bancario de anticipo de nómina permite aos usuarios dispor de ata 10.000 euros para obter liquidez, en caso de ter domiciliado o soldo ou a pensión
Por José Ignacio Recio 22 de Agosto de 2013
Img subsidio
Imagen: Auke Jongbloed

Ante a necesidade actual de dotarse de liquidez para afrontar os gastos máis urxentes e imprevistos, os usuarios poden domiciliar a súa nómina nun banco que lles dote da posibilidade de anticipar o seu soldo sen ningún tipo de intereses nin comisións. Non todas as entidades financeiras ofrecen este servizo, e algunhas o substitúen por descubertos gratuítos polo importe da súa nómina ou créditos preconcedidos, máis amplos en canto ás contías, pero que xeran un tipo de interese.

Anticipos de nómina para obter liquidez

Nas actuais circunstancias, son numerosas as persoas que necesitan ter liquidez, pero que non queren ou non poden acudir a un crédito (para non endebedarse, porque non llo conceden…). Nestes casos, poden ter nos anticipos de nómina a solución oportuna a estes problemas. É un instrumento bancario de gran utilidade para os usuarios xa que lles dota, sen intereses, duns importes adiantados, que poden oscilar entre o valor dunha a seis nóminas, en función de cada oferta.

No entanto, hai un requisito fundamental que debe cumprirse para que esta operación bancaria leve a cabo con total satisfacción para os seus demandantes: domiciliar a súa nómina ou pensión nalgunha entidade que dispoña deste servizo. Desta forma, poderase dispor de forma case inmediata de ata 10.000 euros máis ou menos para afrontar os gastos máis necesarios, pero tamén os derivados de imprevistos , que son en realidade os que orixinan estas necesidades.

Outras entidades bancarias permiten cubrir os descubertos na conta corrente polo importe dunha nómina sen penalización

A súa principal achega para os usuarios é que, ao domiciliar o soldo no banco, xa terán concedidos estes adiantos de forma automática, e non forzarán o seu nivel de endebedamento, xa que se dan sen intereses nin comisións.

Pero non todas as entidades de crédito obran da mesma manerapara ofrecerllos aos seus clientes. Algunhas delas limítanse a que poidan cubrir os posibles descubertos na conta corrente polo importe dunha nómina, de forma que estean en “números vermellos” sen ningún tipo de penalización. Outros bancos contan con créditos preconcedidos aos clientes que teñan domiciliada a súa nómina, ampliándolles o importe e o seu prazo de devolución, aínda que a cambio de aplicar un tipo de interese determinado.

Adiantos de nóminas ou créditos preconcedidos

As posibilidades dun cliente bancario para conseguir que lle anticipen unha ou varias nóminas na súa entidade son moi amplas e están desenvolvidas en varios formatos, case todos deseñados baixo a mesma estrutura: é necesario domiciliar o salario ou pensión para obter estas puntas de liquidez.

A Caixa, se se domicilia a nómina, permite beneficiarse do Préstamo X6, equivalente a seis soldos dos seus titulares.

CatalunyaCaixa, a través da súa Conta Nómina, contempla un anticipo para dispor de ata tres salarios á vez, cun tipo de interese do 0%.

Nesta mesma liña queda establecida a proposta de Unicaja para quen subscriban o Anticipo Nómina, que adianta o importe de ata tres mensualidades do soldo sen intereses, por unha contía máxima de ata 10.000 euros e cun prazo para a súa devolución que chega aos 10 meses como tope.

Algúns bancos xeran un crédito de forma automática só por ter domiciliada a nómina

O Banco Santander establece outro anticipo sen recargas, por unha cantidade máxima de 6.000 euros, a pagar en 12 meses, e o Banco Popular brinda aos clientes da súa Conta Nómina O Estirón un adianto polo importe dunha nómina ou pensión, sen gastos.

Bankinter varía un pouco o desenvolvemento desta ferramenta para dotarse de liquidez. A súa Conta Nómina non xera ningún anticipo en concreto, senón que cobre a posibilidade de descuberto pola contía dun soldo.

Outras propostas, en cambio, baséanse non en adiantar determinadas cantidades, senón en xerar un crédito de forma automática polo só feito de ter domiciliada a nómina, aínda que cuns tipos de interese que están na liña dos financiamentos tradicionais.

Este é o caso de Caixa Laboral, que inclúe na súa oferta un crédito preconcedido por valor de 12 nóminas, e no que se aplica un tipo de interese do 8,95%, cun prazo para devolvelo de ata cinco anos anos, coa inclusión dunha comisión de cancelación/amortización anticipada do 1%, que queda na metade (0,50%) se queda menos dun ano para o vencemento do préstamo.

Openbank, a través da súa Conta Nómina, dá liquidez aos seus titulares para afrontar os gastos imprevistos co Crédito Preconcedido, que adianta o importe do salario que se teña domiciliado para cubrir estas necesidades.

E a Caixa de Aforros da Inmaculada presenta como alternativa para estes casos a concesión dun préstamo que se ofrece sen ningún tipo de interese.

Acceso a outras vías de financiamento

Se se desexan importes superiores aos adiantos de nómina ou os créditos preconcedidos, pódese optar á concesión de créditos preferentes, que se obterán en función do valor do soldo e dunha forma case automática e sen un requirimento especial. No entanto, esta operación non sairá gratis aos seus demandantes, xa que se lles aplicará un tipo de interese un pouco por baixo, entre un a tres puntos porcentuais, con respecto ás fontes de financiamento tradicionais.

Nalgunhas propostas destinadas a domiciliar a nómina pódese mesmo gañar diñeiro, que se incrementará na conta corrente, pois ofrecen pequenas cantidades por manter un saldo medio na conta, polas compras co cartón de crédito ou domiciliando nesta conta os principais recibos domésticos.