Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Atallar o paro xuvenil, a medida máis urxente

Xa está en vigor a "tarifa plana" de 50 euros na cotización para novos autónomos menores de 30 anos, que pretende, xunto a outras medidas, reducir o desemprego xuvenil
Por José Ignacio Recio 25 de Febreiro de 2013
Img laboratorio
Imagen: 7th Fleet

No debate sobre o estado da nación, o presidente do Goberno, Mariano Rajoy, comezou o seu discurso cunha mención ao número de parados españois: 5.965.400. E para eles, o venres o Consello de Ministros aprobou o Real Decreto-lei de medidas de apoio ao emprendedor e de estímulo do crecemento e da creación de emprego. Entre elas, ten unha especial urxencia a Estratexia de Emprendimiento e Emprego Novo 2013-2016, cuxo fin é estimular o traballo asalariado e autónomo dos menores de 30 anos. Grazas a este plan, que entrou onte en vigor, bonifícanse os contratos a tempo parcial con vinculación á formación, nun 75% en empresas de máis de 250 traballadores e nun 100% para o resto, e créase un novo contrato de “primeiro emprego novo” de carácter temporal que contará con incentivos cando se converta nun contrato indefinido. Ademais, os mozos emprendedores e autónomos disporán dunha tarifa plana nas súas cotas á Seguridade Social que será de 50 euros durante un período de seis meses. No seguinte artigo explícanse as últimas medidas postas en marcha polo Goberno para reducir as taxas de desemprego no noso país, en especial, entre os mozos.

Emprego para mozos, con urxencia

O desemprego xuvenil segue coa súa escalada á alza en España –o 57,60% dos menores de 25 anos non atopa traballo-. É unha cifra marca soa igualada por Grecia, cuxa taxa de paro entre este sector da poboación é tamén da mesma magnitude, segundo os últimos datos de Eurostat , a oficina estatística europea, correspondentes ao exercicio 2012 completo.

O 57,60% dos mozos españois está en paro, cifra marca soa igualada por Grecia

Ante a dimensión destes datos, o Goberno español tenta atallar o problema do desemprego entre os mozos a través dunha serie de medidas que se inclúen no plan de Estratexia de Emprendimiento e Emprego Novo 2013-2016. Entre elas, destacan as bonificacións nas cotas da Seguridade Social das empresas que contraten a menores de 30 anos. Esta proposta estará vixente ata que a taxa do paro baixe da barreira do 15%.

Como afectará esta medida aos cidadáns?

  1. Bonificaranse os contratos a tempo parcial con vinculación á formación, nun 75% en empresas de máis de 250 traballadores e nun 100% para o resto.

  2. Crearase un contrato de primeiro emprego novo, de carácter temporal, que levará como principal novidade a incorporación de incentivos cando se converta nun contrato de tipo indefinido. Ademais, incentivaranse tamén os contratos en prácticas para o primeiro traballo dos integrantes deste segmento social.

  3. Os traballadores por conta propia, neste caso representados por mozos emprendedores e autónomos, tamén se verán beneficiados, en primeiro lugar, por unha tarifa plana nas cotas á Seguridade Social que será de 50 euros durante un período de seis meses e que terá como destinatarios principais e exclusivos aos emprendedores menores de 30 anos.

    Compleméntase coa idea de que poidan compatibilizar a prestación por desemprego co inicio da actividade por conta propia.

Pagar o IVE cando se cobrou

Referente ao tratamento dos impostos, a partir de xaneiro de 2014, os autónomos e os pequenos e medianos empresarios cun volume de negocio de menos de dous millóns de euros ao ano non terán que pagar o IVE ata que cobrasen as facturas ás que corresponda o pago do imposto, nun intento de aliviar a situación destes profesionais.

Poderase compatibilizar a prestación por desemprego co inicio da posta en marcha dunha empresa

Así mesmo, ábrese a posibilidade a que a capitalización da prestación por desemprego poida utilizarse para adquirir servizos de asesoramento, formación e información, así como para cubrir os gastos de constitución dunha nova sociedade.

Fondo europeo para combater o paro xuvenil

Non só as autoridades españois han decidido tomar medidas para atallar o desemprego xuvenil en España, senón que tamén as comunitarias decidiron afrontalas a través da creación dun novo fondo para combater o paro neste sector. España recibiría máis diñeiro desta bolsa de axuda que outros países europeos ao ser, xunto a Grecia, quen lidera as taxas de paro entre mozos.

Este fondo de carácter social incluiríase no orzamento da Unión Europea para o período comprendido entre os anos 2014 e 2020, e serían beneficiarias as nacións que superen o 25% de taxa de desemprego xuvenil, como no caso concreto de España. Segundo algunhas fontes, o noso país podería recibir un terzo da cantidade total. No entanto, aínda queda por aclarar se estas subvencións comunitarias limitaranse ao financiamento de programas de formación e emprego, ou se se ampliarán con medidas máis concretas.