Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Autónomos, como pedir a baixa por enfermidade?

Os traballadores por conta propia que enferman poden cobrar unha prestación por incapacidade temporal que deben solicitar na Seguridade Social
Por Blanca Álvarez Barco 21 de Setembro de 2016
Img autonomo enfermo
Imagen: Mojpe

Que pasa se un autónomo enferma? Se está ao día no pago das cotas, pode cobrar un subsidio, aínda que só a partir do cuarto día e un 60% da base de cotización. En realidade é posible cobrar máis e desde o primeiro día, pero hai que estar a cotizar por continxencias profesionais, algo que moi poucos fan. Quen sexa traballador por conta propia ou pense selo, neste artigo achará como darse de baixa por enfermidade para cobrar a prestación e saber canto se percibirá.

En España hai máis de tres millóns de traballadores por conta propia, pero moi poucos parecen enfermar. De feito, segundo datos do Instituto Nacional de Seguridade e Hixiene no Traballo (INSHT), entre xaneiro e outubro de 2015, só 10.362 autónomos pediron a baixa laboral, e sempre en casos de enfermidade grave. Por que sucede isto? O descoñecemento sobre as prestacións e a súa escasa contía son algunhas causas que explican estas cifras. Pero se un autónomo enferma, ten dereito a cobrar unha axuda. Que requisitos hai que cumprir e como solicitala?

Son autónomo, teño baixa por enfermidade?

Un traballador por conta propia que cae enfermo pode pedir a prestación por incapacidade temporal. Este subsidio diario cobre a falta de ingresos que tería durante o tempo que non poida traballar. Esta axuda ten unha duración de 12 meses prorrogables ata seis meses máis.

Img medicinas aut grande
Imaxe: jarmoluk

Canto cobra un autónomo de baixa por enfermidade?

O que recibe por incapacidade temporal depende da base de cotización do autónomo. A prestación tamén obedece á causa que provocou a incapacidade:

 • Enfermidade común e accidente non laboral. Cóbrase o 60% da base de cotización do mes anterior á baixa desde o cuarto día ata o 21. Ademais, hai que seguir pagando as cotas de autónomos durante o período de incapacidade. A partir dos 21 días de baixa, percíbese o 75%. No caso de enfermidade común, para cobrar a prestación débese ter un mínimo de 180 días cotizados no cinco anos anteriores á data da baixa.

 • Accidentes de traballo ou enfermidades profesionais. Recíbese o 75% da base de cotización do mes anterior desde o inicio da baixa. Pero para poder cobrar esta baixa tense que estar a cotizar polas continxencias profesionais.

Que papeis debe presentar un autónomo para cobrar a baixa?

Para pedir o subsidio por enfermidade tense un prazo de 15 días seguintes á data da baixa. E que se debe facer para cobrar esta prestación?

 • Hai que ter un parte de baixa onde estea recollido o motivo polo que non se pode traballar.

 • Débese encher un formulario cos datos identificativos e que fan referencia á baixa de incapacidade temporal. Está dispoñible na páxina web da Seguridade Social, aínda que tamén se pode chamar á mutua para que indique como facer os trámites.

 • Tense que presentar o DNI ou pasaporte, ou fotocopia compulsada destes documentos.

 • Débese achegar o xustificante que acredita o pago das cotas durante o últimos tres meses.

 • Hai que achegar a declaración de situación de actividade. Neste documento tense que detallar en que situación déixase o negocio (se se dá de baixa a actividade, se se contrata a alguén como substituto…).

Onde se entrega a solicitude de baixa por enfermidade?

A solicitude da baixa pódese enviar á Seguridade Social por correo. Tamén se pode presentar a documentación na dirección provincial que corresponda (sempre con cita previa).

Tamén é posible realizar os trámites de maneira telemática, se se conta cun certificado electrónico, e por medio do sistema CEPROSS (comunicación de enfermidades profesionais na Seguridade Social), que permite consultar, modificar e dar de altas os partes. Para poder facelo, hai que ter unha autorización como usuario, pois o seu uso está pensado para a entidade xestora e mutuas de accidentes de traballo e enfermidades profesionais da Seguridade Social.

Img medico aut grande
Imaxe: Kjerstin_Michaela

Pode un autónomo perder o subsidio por enfermidade?

Si. O subsidio pode suspenderse, anularse ou denegarse nalgúns casos:

 • Se se levaron a cabo actuacións fraudulentas para obter ou conservar a prestación.
 • Se non se comparece ás convocatorias para os recoñecementos médicos. Neste caso, tras o cambio da lei, a prestación non se perde de inmediato, pero suspéndese ata que se realicen as comprobacións oportunas que determinen se a incomparecencia estivo xustificada ou non. Aquí sinálanse todas as claves e novidades nas baixas médicas.

 • Se o autónomo non se somete ao tratamento prescrito ou o abandona sen que haxa unha causa razoable.

 • Cando se traballa durante a percepción do subsidio, xa sexa por conta propia ou allea.

Ademais, a prestación extínguese se transcorre o prazo máximo de 545 días desde a baixa médica, por curación, melloría ou alta médica. Tamén finaliza en caso de fallecimineto, por recoñecemento da pensión de xubilación ou se o traballador non comparece ás convocatorias de revisión e recoñecemento médico sen existir unha causa xustificada.