Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Autónomos ou sociedade limitada: vantaxes e inconvenientes

O habitual é converterse primeiro en profesional autónomo e, si o negocio marcha ben, crear una sociedade limitada
Por EROSKI Consumer 28 de Xuño de 2010
Img taxista

Ser autónomo ou una sociedade limitada son dúas formas xurídicas que teñen vantaxes e inconvenientes. Por iso, o primeiro consello dos expertos é non precipitarse ao tomar una decisión de tal calibre e avaliar con detemento os beneficios de converterse en autónomo ou constituír una sociedade limitada (a fórmula societaria máis utilizada polos pequenos empresarios). Os condicionamentos que se deben analizar a conciencia son de tipo económico, xurídico e de imaxe. En liñas xerais, salvo que se prevexan cifras de facturación moi elevadas, o máis común é converterse primeiro nun profesional autónomo. Máis adiante, se o negocio vai ben, en ocasións é conveniente crear una sociedade limitada.

Vantaxes e inconvenientes

 • Trámites, é máis rápido converterse en autónomo. Paira a persoa que necesite iniciar a súa actividade nun prazo curto de tempo, é máis vantaxoso optar por converterse en autónomo. É a forma xurídica máis sinxela e rápida. Bastan dous trámites: acudir a Facenda e cumprimentar un documento onde se acredite o tipo de actividade que se vai a realizar, ademais de darse de alta na Seguridade Social.

  Si créase una sociedade limitada, necesítanse de media entre 30 e 40 días. Os trámites son maiores porque quen constitúe a sociedade é una persoa xurídica e a lei esixe o cumprimento dunha serie de requisitos, como rexistrar o nome da empresa e constituírse ante notario. Hai que facer una escritura pública onde conste tanto a identidade dos socios e a vontade de constituír a sociedade, como as achegas realizadas por cada un, a forma en que se vai a dirixir a empresa, que persoas ocuparanse da administración e a representación social, ademais dos estatutos sociais. España é un dos países desenvolvidos onde máis tempo tárdase en realizar os trámites de constitución dunha empresa.

 • Custos. No caso de darse de alta como autónomo, non é necesario desembolsar ningún capital previo. Pola contra, paira converterse en sociedade limitada, é obrigatorio abrir una conta corrente e desembolsar pouco máis de 3.000 euros, una cantidade que esixe a lei como capital social mínimo. Ademais, hai que pagar os gastos de constitución no Rexistro, notaríaa e o avogado. Este último, no caso de que se teñan que redactar os estatutos. Con este tipo de xestións haberá que desembolsar entre 400 e 600 euros, en función dos honorarios do letrado.

 • Límites de responsabilidade. No caso do autónomo, a responsabilidade é ilimitada, non hai diferenza entre o patrimonio mercantil e o persoal. No caso de que se estea casado en réxime de gananciales, o patrimonio do matrimonio responde as débedas que poidan derivarse da súa actividade.

  Con todo, nas sociedades a responsabilidade limítase ao capital achegado. Se a empresa declarásese en quebra, só responderá os bens que ten a mesma, nunca co patrimonio dos seus propietarios.

 • Impostos. Tamén hai diferenzas ao tributar en cada una das fórmulas xurídicas. Por unha banda, a carga fiscal dos empresarios autónomos pode chegar a ser moito máis elevada que a das sociedades. Na S.L. tribútase polo Imposto de Sociedades a un tipo único do 25%, mentres que un autónomo farao polo IRPF entre o 24% e o 43%, segundo os ingresos.

  Os autónomos deben afrontar o pago en prazo do Imposto de Actividades Económicas (IAE), o Imposto da Renda das Persoas Físicas (IRPF) e declarar, salvo excepcións, o imposto sobre o valor Engadido (IVE). A partir dun rendemento neto ao redor dos 90.000 euros, é aconsellable que o autónomo se transforme en sociedade limitada. Paira cuantificar con precisión ese limiar, tan só débese comparar o rendemento neto ou beneficio segundo tribútese en Renda e en Imposto de Sociedades. En todo caso, en función do tipo de negocio, volume de operacións e persoal asalariado, a lei permite distintas modalidades paira o cálculo do rendemento neto obtido.

  En canto ao IVE, o empresario autónomo que desenvolve una actividade profesional ou industrial distinta ao comercio polo miúdo está obrigado a declarar con periodicidade trimestral e anual as operacións realizadas e suxeitas a este imposto: facturas emitidas e gastos deducibles. Pola contra, nunha sociedade limitada, as obrigacións fiscais con carácter xeral teñen que tributar no Imposto do Valor Engadido, no de Actividades Económicas, no imposto de Sociedades e, ademais, presentar cada ano una Declaración de Operacións con Terceiros. No entanto, a sociedade limitada benefíciase de máis desgravacións fiscais, ademais da vantaxe de poder fixarse un soldo e desgravarlo como un gasto.

 • Desgravacións. Son numerosas as ocasións en que o autónomo só pode desgravarse o 50% dos gastos e do IVE e, na súa maioría, moito menos. É o caso do autónomo que utiliza a súa casa como oficina e que só pode desgravarse parte dos gastos que leva a súa actividade. Pola contra, como sociedade mercantil, pódese desgravar até un 100% todo o que estea relacionado coa actividade que se realice.

 • Obrigacións sociais do autónomo. Xa sexa industrial, comerciante ou profesional, o autónomo está obrigado a cotizar á Seguridade Social a través do Réxime Especial de Traballadores Autónomos (RETA). Determinadas profesións liberais están exentas do pago desta cotización, cando o Colexio ou Asociación Profesional garántelle esta cobertura asistencial mediante convenio coa Seguridade Social. A cotización á Seguridade Social está establecida en función dunhas bases que o Ministerio de Economía e Facenda publica cada ano. O traballador debe pagar una cota mensual, cantidade que varía segundo a base elixida. Canto maior sexa a base, máis se incrementará a cota, o que repercutirá tamén no volume de cobertura da Seguridade Social por enfermidade, incapacidade laboral e xubilación.

 • Financiamento. Uno dos principais problemas cos que se atopa o autónomo é o financiamento. Adquirir un crédito é moito máis difícil que paira una sociedade, xa que a maioría dos bancos e caixas inclúeos no segmento de particulares. Polo xeral, a oferta de produtos financeiros ten pouco que ver coas súas necesidades. Ademais, ao conceder un préstamo, as entidades solicitan a achega de avais persoais.

  Como sociedade, pola contra, pódese acceder con maior facilidade a un crédito. Non só é cuestión de confianza senón de boa imaxe. Paira os clientes, ser Sociedade Limitada ten máis gancho, sobre todo no caso de grandes empresas e bancos.

Cando crear una sociedade

Se un autónomo desexa crecer máis, contratar novos clientes, ter novos socios ou ampliar o tamaño da empresa, quizá chegue o momento de cambiar e pasar a ser una sociedade limitada. Paira tomar esta decisión, convén valorar algúns aspectos:

 • Cuestión de tamaño. Se o autónomo móvese nun sector de elevada concentración ou quere converterse en provedor de grandes compañías, o máis aconsellable é crear una empresa, xa que moitas grandes compañías e as multinacionais paira as que se pode traballar só subcontratan a sociedades.

 • Contratar empregados. Se se está en crecemento e cun volume de negocio cada vez maior, será preciso contratar a máis persoal. Aínda que o autónomo pode facer contratos de traballo, o certo é que como empresa se pode beneficiar con deducións no Imposto de Sociedades. Ademais, neste caso, é posible manter aos empregados que estaban contratados cando se era autónomo a través da subrogación empresarial, una fórmula que lles permite conservar os seus dereitos e obrigacións.

  Esta modalidade non supón ningún custo de despedimento. Con todo, se a nova empresa iníciase cunha actividade distinta á do profesional autónomo, será necesario negociar a extinción dos contratos cos empregados e redactar outros novos.

 • Ampliar o número de socios. Se a pretensión é crecer máis e paira iso hai que ampliar o número de socios, é o momento de transformarse en sociedade limitada. Como cada un faise responsable co capital que achega, evítanse posibles problemas no caso de que xurdan diferenzas irreconciliables e así se limitará a responsabilidade ante terceiros.

  Neste caso, os bens que se teñen como autónomos non tributarán ao traspasalo á empresa, sempre que se opte polo réxime fiscal de achegas dinerarias (suponse que non xeran plusvalías) e que se plasmaría na propia constitución da sociedade. Esa achega non dineraria formaría parte do capital social. Iso si, é moi importante que se notifique á Administración tributaria que se opta por esa modalidade (réxime fiscal de achegas non dinerarias) e rexistrar na escritura os activos da actividade como autónomo que pasan á empresa.

 • Ampliar servizos. Outro motivo paira cambiarse de autónomo a sociedade é ter grandes expectativas de negocio. En moitos casos, a demanda de novos servizos por parte dos clientes, xunto coa oferta integral e de calidade, son factores determinantes paira o cambio.

 • Presentarse a concursos. Se se pretende crecer máis e presentarse a concursos públicos, uno dos requisitos paira acceder é ser empresa. Como autónomo non é posible facelo nun gran número de casos. No entanto, hai que saber que as licitacións son moi esixentes. Paira iso, ademais de ter forma xurídica terán moi en conta a solvencia, a consolidación da actividade e que se teña un balance saneado.

 • Vocación empresarial. Moitos dos grandes empresarios empezaron como pequenos autónomos, por mera precaución. Paira a maioría é un proceso de adestramento e aprendizaxe paira crecer aos poucos. Se se ten vocación polo que se fai e dá bos resultados, é o momento idóneo paira dar o salto a sociedade.