Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Axudas e créditos paira gardarías

As comunidades autónomas, os concellos e algunhas empresas privadas ofrecen axudas paira financiar o custo das escolas infantís
Por Anna Elisa Savelli 7 de Maio de 2008
Img pintando
Imagen: Viviane Stonoga

Escola pública sen prazas

A Educación Infantil no seu primeiro ciclo (de cero a tres anos) ten carácter voluntario e é a partir do tres anos cando se converte en obrigatoria; pero nunha sociedade onde cada día hai máis pais traballadores, levar ao neno á gardaría é case una obrigación, e as escolas infantís non dan abasto paira cubrir a demanda. As prazas destes centros son ocupadas no seu maior parte por familias con reducidos ingresos económicos, e os pais que non poden acceder á escola pública deben gastar anualmente entre 4.500 e 5.500 euros por levar ao seu fillo nunha gardaría privada, sen incluír actividades extras ou calquera outro suplemento. Segundo a zona, a comunidade autónoma e o horario, dita cantidade aumentará ou diminuirá, aínda que hai axudas tanto da comunidade autónoma e o Concello como dalgunhas empresas paira asumir este gasto.

O Ministerio de Educación e Ciencia, de acordo coas últimas propostas dadas a coñecer polo actual Goberno, ten previsto implantar paira o curso 2008-2009 os ensinos de primeiro ciclo de Educación Infantil de maneira obrigatoria. Pero ata que esta idea sexa un feito tanxible, se se quere matricular a un fillo nunha gardaría, unha alta porcentaxe de pais debe decantarse por unha escola privada. Aínda que a LOE (LEI ORGÁNICA 2/2006, de 3 de maio) establece no seu preámbulo que se insta ás administracións públicas “a que desenvolvan progresivamente una oferta suficiente de prazas no primeiro ciclo”, a realidade é que non sucede deste xeito. Por iso, as familias a quen non queda máis remedio que levar aos seus fillos á escola antes de que empezo o ciclo obrigatorio, ven abocadas a buscar a solución máis cara: matriculalos nunha gardaría privada.

Só se debe recorrer a contratar un crédito persoal paira pagar a gardaría cando sexa realmente necesario

Pero atopar este tipo de escolas tampouco é tarefa fácil, xa que a lista de espera das gardarías é moi avultada. Ademais, aos obstáculos que hai que sortear paira matricular aos nenos na gardaría, hai que sumar a preocupación de como pagala. Con todo, as comunidades autónomas e algunhas empresas ofrecen axudas paira este ciclo; tamén se pode recorrer aos créditos persoais, aínda que é una opción que só debe terse en conta ante un caso moi puntual e de extrema necesidade.

Subvencións públicas

Á hora de buscar axuda, é necesario acudir ao departamento da comunidade autónoma correspondente. Non pode falarse dun “modus operandi” estándar, xa que esta materia é competencia de cada comunidade e existe una gran diversidade de interlocutores. O primeiro ciclo de Educación Infantil pode estar a cargo dos Servizos Sociais nunha comunidade, mentres que outra pode ser responsabilidade da consellería de Educación ou da de Servizos Sociais.

 • A Comunidade de Madrid, co fin de responder o crecemento na última década da demanda da escolarización temperá dos nenos, ofreceu en anos anteriores a comezos do mes de maio a “Convocatoria de bolsas paira a escolarización no primeiro ciclo de Educación Infantil en centros privados”. Aínda que aínda non estea confirmada a data de solicitude paira este ano, o pasado 24 de abril a Comunidade estimou que preto de 28.000 nenos de cero a tres anos recibirán axudas paira a súa escolarización.
 • A contía da bolsa virá determinada exclusivamente en función da renda per cápita dos membros da unidade familiar, que pode oscilar entre 95 e 160 euros ao mes. Está organizado de tal forma que se entregasen 11 cheques personalizados que suman a contía total da bolsa. Os criterios de baremación paira a concesión das axudas están baseados na situación laboral dos pais e titores, os ingresos e a situación social.
 • A Xunta de Castela e León, a través da consellería de Familia e Igualdade de Oportunidades, ofrece unhas axudas económicas co obxecto de financiar os gastos xerados desde o 1 de setembro até o 31 de agosto por concepto de gardarías. Pero neste caso, dáse a axuda en tempo posterior ao comezo da actividade escolar. Os prazos paira presentar a solicitude adoitan ser do 1 ao 15 de setembro. O pago das axudas realízase mediante transferencia bancaria a través da entidade que indique o beneficiario na súa solicitude.

O criterio de valoración que se ten en conta paira distribuír a subvención é o nivel de renda da unidade familiar, establecéndose a seguinte orde de preferencia:

Rendas inferiores a 10.00 euros
Rendas entre 10.000 e 15.000 euros
Rendas entre 15.000 e 18.000 euros
Rendas entre 18.000 e 25.000 euros
Rendas entre 25.000 e 30.000 euros

No País Vasco, a responsabilidade destas axudas recae na dirección de Benestar Social. Paira o ano escolar presente destinouse un máximo de 4.200.000 de euros. Durante o mes de xaneiro e até febreiro estivo aberta a convocatoria paira estas bolsas. Tamén se segue un criterio económico na baremación, segundo o seguinte tramo:

Tramo primeiroTramo segundoTramo terceiro
Nº membros unidade familiarLímites de renda anualNº membros unidade familiarLímites de renda anualNº membros unidade familiarLímites de renda anual
310.739313.897,00317.055
412.350415.982,00419.613
514.202518.379,00522.555
616.333621.136,00625.939
718.783724.306,00729.829
821.600827.952,00834.304
924.840932.145,00939.449
1028.5661036.966,001045.367

Paira determinar o nivel de renda da unidade familiar téñense en consideración os ingresos netos, resultantes de restar á base impoñible xeral a cota líquida da liquidación do imposto sobre a renda das persoas físicas da unidade familiar do período anterior ao da matriculación no centro. Outorgáronse 1.440 euros paira as unidades familiares incluídas no primeiro tramo de axuda; 1.080 euros paira as unidades familiares incluídas no segundo tramo de axuda, e 720 euros paira as unidades familiares incluídas no terceiro tramo de axuda. Como se pode constatar, a contía mensual máxima ascende a 130 euros, 30 euros menos que en Madrid xa que non en todas as comunidades autónomas o custo das gardarías é o mesmo.

En Cataluña , as axudas son proporcionadas por cada Concello. Paira este ano tense un orzamento de seis millóns de euros e outórgase una cantidade de 1.350 euros por curso ás familias máis desfavorecidas. A presentación das solicitudes adoita ser durante quince días no mes de xuño, e débese encher o impreso de solicitude de bolsas que se facilita na escola onde se obtivo a praza.

Como solicitar as axudas

Como solicitar as axudas

Paira acceder ás axudas públicas, os futuros beneficiarios deben cumprir una serie de requisitos que, en xeral, son os mesmos paira todas as comunidades:

 • Acreditar ser o pai, a nai ou o titor do neno.
 • Presentar o DNI, o Número de Identificación de Estranxeiros (NIE), ou outro documento oficial que acredite a identidade do pai. Paira simplificar e facilitar ás familias o proceso de solicitude das axudas, este ano na Comunidade de Madrid non será necesario presentar copia do DNI, xa que a Consellería de Educación comprobará de oficio a validez do mesmo.
 • Presentar o Libro de Familia completo, ou documento similar.
 • Entregar un certificado de matriculación ou de reserva de praza.
 • Declarar cun certificado se se ten algún outro tipo de axuda ou bolsa paira o curso correspondente.
 • No caso dos nenos que aínda non naceron, débese presentar un certificado médico paira acreditar o futuro nacemento.

A elección depende dun baremo e una serie de puntos, e paira determinar ambos os débese entregar información acerca de:

 • Ingresos familiares.
 • Situación de familia numerosa
 • Alumno en situación de acollemento familiar ou adopción.
 • Alumno nado en parto múltiple.
 • Alumno discapacitado físico, psíquico ou sensorial.
 • Pais ou irmáns do alumno ou, no seu caso, os titores con condición recoñecida de discapacidade física, psíquica ou sensorial igual ou superior ao 33%.
 • Situación laboral dos pais.
 • Situación social.

Á parte das comunidades e concellos, algúns casos como a Universidade de Córdoba ou a Fundación da Obra Social da Avogacía Española, conceden axudas ao persoal do seu persoal por concepto de gardarías. Así mesmo, algunhas empresas privadas teñen entre os seus beneficios bolsas paira este concepto, como é o caso de válelos que poden cubrir a totalidade ou una cuarta parte dos gastos de gardaría.

Créditos persoais

Cando non se cumpren os requisitos establecidos e necesítase una axuda económica paira pagar a escola infantil, moitas veces recórrese á solicitude dun crédito persoal, una opción que convén ter en conta só en caso de verdadeira necesidade. Algunhas entidades xa apuntaron a este sector paira sacar rendibilidade dos seus produtos financeiros, como é o caso de Caixa Navarra que ofrece o “Crédito Gardaría” paira familias monoparentais. Devandito préstamo, cunha disposición mensual durante 12 meses e importe máximo de 3.200 euros, ofrece un prazo de cinco anos incluíndo carencia (dous anos) e amortización (tres anos). Débese sopesar moito esta opción xa que o tipo de interese é variable e realízase una revisión anual, aínda que non ten ningún tipo de comisión.

Por outra banda sempre se ofertan os créditos tradicionais das grandes entidades bancarias, como o “Creditón” BBVA, co que se pode dispor do diñeiro en 24 horas, así como o crédito paira imprevistos de Banesto, que non ten comisións (apertura, estudo, amortización parcial nin cancelación anticipada) e cun interese nominal do 10%. Entre a oferta das caixas, hai opcións como o “Préstamo Estrela Exprés” da Caixa, cuxa comisión de apertura é do 2,10%, pero sen intereses, sempre que non se soliciten grandes sumas de diñeiro.