Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Axudas financeiras a desempregados

As entidades conceden créditos flexibles para crear unha empresa, pero esixen avais ou o respaldo con inmobles ou outros bens
Por José Ignacio Recio 29 de Maio de 2011
Img billetes
Imagen: jorge vicente

A situación laboral en España é pouco alentadora. Para tentar saír dela, os desempregados poden crear a súa propia empresa. Para logralo, precisan dotarse da liquidez necesaria, obtida de bancos e caixas de aforro. Conceden ata 50.000 euros e o seu principal característica é a flexibilidade. A parte negativa é que, para conseguir estas axudas de maneira efectiva, os parados deben achegar garantías en forma de avais, inmobles ou outros bens.

De parado a empresario

A taxa de desemprego en España é do 21,29%. Ante esta situación, son numerosos os parados que estiman que a creación da súa propia empresa pode ser o mellor modo de reingresar no mundo laboral. Pero para acometer tal proxecto é preciso dotarse da liquidez suficiente como para montar un negocio. Se se carece dela, é posible acceder ao diñeiro a través do financiamento que brindan bancos e caixas de aforro.

Son préstamos flexibles, que se adaptan ás necesidades de cada cliente en canto a importe, prazo, período de carencia, forma de amortización… Poden contratarse, por tanto, baixo diferentes fórmulas e é posible obter ata un máximo de entre 35.000 e 50.000 euros. Os prazos de amortización estipulados non son moi esixentes, xa que os préstamos pódense devolver en períodos de tres a doce anos. Tamén hai unha ampla pluralidade en canto aos tipos de interese aplicados, que poden ser fixos ou variables. Outra das súas particularidades é que as garantías solicitadas poden ser de carácter persoal ou hipotecarias.

Os préstamos pódense devolver en períodos de tres a doce anos

No entanto, non todo son parabéns: o acceso ás principais fontes de financiamento é complicado. Aínda que hai créditos para que os desempregados creeen a súa propia empresa, estes só concédense a través dunha serie de garantías, ben en forma de avais ou a través do respaldo de inmobles ou bens.

A iso hai que sumar o historial laboral dos demandantes. Esta axuda a atopar financiamento a quen traballasen nalgún período como pequenos empresarios e ás persoas con pouca permanencia na lista do paro. Con todo, os parados de media e longa duración teñen case vedado o acceso á oferta crediticia de bancos ou caixas de aforro.

O financiamento para profesionais

A oferta que proporcionan as entidades financeiras aos desempregados é máis limitada que a destinada a outros segmentos polo medo de bancos e caixas a que os seus demandantes non poidan cumprir cos prazos de devolución. Pero son varias as entidades que se decantaron por proporcionar ferramentas para dotar de liquidez aos profesionais que queiran iniciar a súa aventura emprendedora.

A oferta das entidades é pequena por medo aos incumprimentos nos prazos de devolución

 • Unha destas alternativas é a proposta por Caixa Laboral, o denominado Préstamo Profesional, que concede o diñeiro necesario para acometer o investimento, con posibilidades de financiamento integral en condicións especiais para autónomos e negocios. Ten un prazo máximo de amortización de ata sete anos, cun importe máximo equivalente ao da compra do ben que se desexa financiar.

 • O Crédito Profesional da Caixa de Aforros da Inmaculada permite a autónomos e profesionais contratar un crédito con condicións especiais de financiamento, adaptadas ás súas circunstancias e necesidades. Cabe a posibilidade de elixir entre un tipo de interese fixo ou variable e está destinada para múltiples finalidades: primeiro establecemento de negocio, instalacións, reformas, sistemas de seguridade, vehículos comerciais…

 • Catalunya Caixa conta co Préstamo Profesional, cun importe máximo de ata 35.000 euros.

 • Cajamar brinda aos futuros empresarios o Préstamo para novas iniciativas empresariais, para financiar a creación de empresas ou o inicio dunha nova actividade profesional liberal. Ten un prazo máximo de ata seis anos en caso de garantía persoal (algo máis elevado, de 12 anos, con garantía hipotecaria). O límite do importe é o 90% do investimento en activos fixos.

 • Outra solución que achega o mercado bancario é o Préstamo Primeira Empresa de Ibercaja. Caracterízase porque as garantías solicitadas poden ser de carácter persoal ou hipotecario. A empresa pode optar por un tipo de interese fixo para toda a duración do préstamo ou variable -que comprenderá un período fixo inicial e un período variable referenciado ao Euribor-. Cabe a posibilidade de financiar ata o 100% do investimento, sen comisións de amortización ou cancelación.

 • BBK proporciona aos usuarios un produto máis especializado, como o Préstamo Equipamento, unha vía de financiamento que permite a adquisición de artigos destinados a realizar a súa actividade empresarial: maquinaria, mobiliario, vehículos industriais, equipos informáticos, etc.

 • O Préstamo Protección, de Banco Santander, intégrase nun único contrato baixo un préstamo persoal e unha cobertura que lle protexe das subidas dos tipos de interese. A súa estratexia baséase nun tipo fixo para o primeiro ano. Ademais, en cada revisión anual, os titulares poden beneficiarse das baixadas de tipos cando estes caian por baixo dun determinado nivel. Está dirixido a persoas físicas e xurídicas con actividade empresarial (autónomos e empresas) que prefiren financiarse a tipos variables e, á vez, valoran a protección fronte a subidas de tipos. O importe mínimo deste préstamo sitúase en 50.000 euros e o prazo de amortización, de dúas a cinco anos.

 • Kutxa conta co Préstamo de Investimento, que permite financiar a medio ou longo prazo a adquisición dos activos máis estables da empresa: inmobles, equipos, instalacións, etc. Caracterízase pola súa flexibilidade, xa que define unha solución específica para cada unha das necesidades que se expoñen no proxecto profesional.

 • O Préstamo para Investimentos de Caixa Ávila pon a disposición dos interesados unha ampla gama de préstamos a medio e longo prazo para adquirir ou renovar o seu inmobilizado, maquinaria e bens de equipo. É un préstamo axustado aos diferentes perfís de negocio.

 • Unimm encara este tipo de financiamento a través do seu Préstamo Empresas. É unha liña preferente de préstamos para o financiamento das pequenas e medianas empresas, que serve para investimento a longo prazo para a adquisición ou renovación dos activos produtivos (maquinaria, material ofimático, etc.) e a implantación de melloras tecnolóxicas. Permite financiar ata un 70% do proxecto de investimento presentado, cun interese variable indexado ao Euribor. Ten un prazo de amortización de ata 20 anos con garantía hipotecaria (baixa ata seis anos para outras garantías).

 • BBVA proporciona aos seus clientes máis emprendedores unha dobre modalidade de créditos. Por unha banda, os dirixidos a curto prazo para empresas que precisen financiamento específico das súas campañas de produción ou con fluxos monetarios de entrada e saída que non se corresponden e teñen problemas de liquidez. Por outra banda, o financiamento a medio e longo prazo para sociedades de nova creación que necesiten un apoio de capital externo ou empresas que vaian realizar un forte investimento e necesiten ter asegurada o financiamento.

 • O Préstamo Comercial de Caixa Canarias permite optar por unha garantía hipotecaria ou persoal, elixir a periodicidade da cota e dispor dos importes e prazos que máis se adapten ás necesidades dos novos emprendedores. Non ten importe máximo en canto ao capital adiantado, que está determinado segundo as necesidades e as garantías achegadas. En todos os casos conta cun período de amortización de entre cinco e 12 anos.

 • Banesto propón os Préstamos a longo prazo: dan a posibilidade de acometer con flexibilidade os proxectos empresariais de futuro, cun financiamento a medida e co respaldo dun asesoramento profesional. Esta vía de financiamento pódese axustar ás necesidades de cada empresa no importe, prazo e pago.

En forma de microcréditos

As entidades financeiras poden dotar de liquidez aos novos emprendedores tamén a través dos pequenos préstamos ou microcréditos. Distínguense porque se poden solicitar baixo mellores condicións de contratación e aplícanse uns tipos de interese máis baixos. A Caixa é unha das entidades encargadas de comercializar estes produtos a través do seu Microcrédito Financeiro, destinado para autónomos e empresarios con rendas inferiores a 60.000 euros e pequenas empresas con ata 10 traballadores e unha facturación inferior a 500.000 euros.

A través desta fórmula pódese solicitar un importe máximo de 25.000 euros, que se poden devolver ata en cinco anos e sen a esixencia dunha garantía real.

Outra das posibilidades á que se poden acoller os interesados é o Microcrédito confeccionado por Novacaixagalicia, que concede unha cantidade máxima de ata 25.000 euros. Non aplica comisións e ten un tipo de interese fixo do 4%. Pódese devolver nun período dun a seis anos e ten un prazo de carencia de seis meses.