Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Axudas para nais solteiras, como pedilas?

Aínda que non son moitas as axudas específicas para nais solteiras, estas mulleres poden acollerse ás mesmas subvencións que as que están casadas
Por Blanca Álvarez Barco 14 de Xaneiro de 2016
Img madressolteras
Imagen: B&B Fotografia

En España non hai axudas específicas para nais solteiras (preto de 170.000 fogares, segundo datos de 2014), aínda que estas mulleres poden acollerse a algunhas subvencións, as mesmas ás que teñen dereito as que contraeron matrimonio. Cales son estas axudas comúns a ambos os tipos de nais? A continuación debúllanse sete delas, como o cheque familiar, a prestación por nacemento e a deduccción por maternidade. Pero, como pedilas? Neste artigo danse todas as claves, que tamén son aplicables aos homes.

1. Cheque familiar

O coñecido como “cheque familiar” é a dedución por maternidade, unha axuda á que poden acollerse as familias numerosas, os desempregados, os xubilados con cargas familiares e as familias monoparentais con polo menos dous fillos a cargo. A cruz da medida é que a gran maioría dos fogares monoparentais teñen un só neno, polo que non poderían optar ao cheque familiar.

No caso de que si poidan facelo, o importe é de 1.200 euros. Para recibilo non hai un límite de ingresos, é compatible con outras axudas e pode percibirse, se se desexa, nunha cota mensual de 100 euros por cada fillo. A solicitude pódese presentar por Internet, teléfono ou de maneira presencial. As deducións téñense que incluír na declaración anual de IRPF (do 2015 preséntase na deste ano, o 2016).

2. Axuda por nacemento ou adopción

A prestación por nacemento é un único pago de 1.000 euros por cada nacemento ou adopción que se levou a cabo. Esta axuda depende dos ingresos familiares: só pódese ser beneficiaria, se non se pasan uns ingresos mínimos establecidos. A solicitude e a presentación da documentación requirida debe facerse nos centros de Atención e Información da Seguridade Social (CAISS).

Img biberones grande
Imaxe: Alicia Voorhies

3. Prestación por maternidade

As nais traballadoras -solteiras ou non- perciben unha prestación por maternidade cuxa contía é o 100% da base reguladora. A Seguridade Social ingresa as cotas correspondentes ás 16 semanas establecidas por lei. Cando se trata de partos múltiples, a duración da prestación amplíase dúas semanas máis.

4. Prestación por fillo a cargo

Esta axuda está destinada ás nais que contan cun fillo menor de 18 anos ou maior desta idade con discapacidade. O seu importe é de 24,25 euros mensuais (291 euros anuais), sempre que os ingresos anuais non superen os 11.547,96 euros. A partir do segundo neno, increméntase un 15% por cada menor ou acollido.

Se se ten a cargo uno con menos de 18 anos cunha discapacidade igual ou superior ao 33%, tense dereito a unha asignación de 1.000 euros anuais ou 250 euros trimestrais. Se o grao de discapacidade é do 65%, a contía é de 4.402,80 euros; e se pasa o 75%, a axuda é de 6.604,80 euros ao ano.

Img madre sola grande
Imaxe: Ed Yourdon

5. Asociacións de axuda para nais solteiras

En España, ante a falta de subvencións específicas desde a Administración, hai asociacións de nais solteiras que realizan un importante labor de axuda e asesoramento ás mulleres que se atopan soas para criar aos seus fillos. Ademais, a Asociación Nais Solteiras por Elección (MSPE), a Asociación de Solidariedade con Nais Solteiras (ASMS) ou a Federación de Nais Solteiras (FAMS) animan a estas mulleres a compartir as súas experiencias e oriéntanas respecto de que axudas pedir e como e onde facelo.

6. Subsidios por desemprego

O Servizo de Emprego Público Estatal (SEPE) conta con subsidios por desemprego específicos para quen teñen cargas familiares, como son as nais solteiras paradas. É o caso da axuda familiar e o Plan Prepara.

7. Axudas para a educación

Outra das posibles axudas en relación aos nenos son as referir# a a súa educación. As mulleres solteiras con fillos poden acceder, como o resto de cidadáns, ás bolsas convocadas polo Ministerio de Educación e Cultura. Estas subvencións poden cubrir parte dos gastos de transporte escolar, o comedor ou material escolar ou conceder axudas para asumir os abonos de matriculación dos pequenos no centro escolar.

Axudas a pais solteiros

Tamén os pais forman familias monoparentais e poden ser eles os beneficiarios das axudas, se son quen conviven co menor e de quen os nenos dependen economicamente.

As prestacións que se outorgan a unha nai -como as axudas por fillo a cargo ou por nacemento e adopción, etc.- poderá solicitalas o pai, se é el quen ten recoñecida por sentenza xudicial a garda e custodia dos seus fillos.