Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Axudas para renovar a caldeira

A contía das subvencións, cuxa concesión depende das comunidades autónomas, oscila entre 100 e 600 euros
Por José Ignacio Recio 20 de Marzo de 2011
Img caldera
Imagen: Matt Seppings

As comunidades autónomas marcan as pautas para proporcionar diferentes axudas aos usuarios que renoven as súas caldeiras. O cambio persegue mellorar a seguridade das instalacións, incrementar a eficiencia enerxética e reducir a incidencia contaminante. Os plans renove outorgan unhas cantidades que oscilan entre 100 e 600 euros.

Desconto no acto

Ata 600 euros pódense recibir como axuda institucional para cambiar a caldeira. O obxectivo dos plans renove é mellorar a seguridade destas instalacións, incrementar a súa eficiencia enerxética e reducir a incidencia contaminante. Están implantados en case todas as comunidades autónomas de España, vixentes durante o primeiro semestre do ano.

Os beneficiarios son as persoas físicas ou xurídicas, as comunidades de propietarios e as comunidades de bens. Recibirán o desconto no momento do pago e na factura do instalador deberá figurar con claridade o desconto realizado, que dependerá do tipo de caldeira. Non se poderá aplicar a substitución das caldeiras que non pasasen (ou non estean ao día) as inspeccións e revisións periódicas establecidas na regulamentación vixente.

Como conseguir a subvención

Para obter algunha destas axudas, os solicitantes deben dirixirse a calquera dos instaladores de caldeiras que colaboren co “Plan Renove de Caldeiras 2011”. Teñen que solicitar a substitución da súa antiga caldeira ou sistema de calefacción baseado en electricidade por unha caldeira nova que cumpra os requisitos deste plan. Coñecer que entidades colaboran é sinxelo: basta con consultar a listaxe das páxinas web de cada organismo autonómico e seleccionar a empresa que mellor se amolde ás expectativas, ben por proximidade xeográfica ou por marca.

O incumprimento dalgún requisito por parte dos usuarios será causa suficiente para que se denegue a axuda

Unha vez solicitado o cambio, tras comprobar que o comprador cumpre os requisitos esixidos para ser beneficiario da subvención, a entidade colaboradora rexistrará a súa solicitude e daralle unha copia asinada do contrato entre ambas as partes. Cobraralle o prezo íntegro do cambio de caldeira e responsabilizarase da súa instalación, así como da retirada dos aparellos substituídos e a súa entrega a un xestor autorizado de residuos.

Os requisitos

Para acceder aos Plans Renove de caldeiras, os consumidores están obrigados a cumprir cuns requisitos mínimos:

 • Hai que estar ao corrente das obrigacións tributarias e, no seu caso, da Seguridade Social.

 • Deberán pór a disposición do instalador a caldeira antiga para a súa retirada.

 • Teñen que someterse ás actuacións de comprobación que leven a cabo os órganos competentes de cada comunidade autónoma e ás actuacións de control financeiro con respecto ás subvencións e axudas concedidas.

O incumprimento dalgún destes requisitos por parte dos usuarios será causa suficiente para que se poida denegar a axuda. Só poderase solicitar unha subvención por usuario e débese residir na demarcación territorial onde se concedan estas axudas, xa que a súa concesión corresponde ás comunidades autónomas.

Axudas por comunidades autónomas
 • Asturias concede subvencións que poden variar entre 300 e 600 euros, en función da modalidade das caldeiras.

 • Baleares outorga subvencións similares.

 • O Plan Renove de caldeiras eficientes de Cantabria subvenciona a substitución das vellas caldeiras con ata 600 euros.

 • As axudas de Castela A Mancha para a substitución das caldeiras (incluídos sistemas de calefacción eléctricos con acumulación e tarifa nocturna) teñen un importe máximo de 400 euros (a contía non pode exceder o 30% do custo da substitución da caldeira).

 • En Castela e León, as axudas económicas oscilan desde 65 euros (substitución dun quentador de gas por outro estanco) a 160 euros (se a caldeira estanca nova é de condensación).

 • En Cataluña , a substitución por equipos cunha potencia térmica non superior a 70 quilowatts recibirá unha subvención máxima de 400 euros. En ningún caso poderá superar o 25% do prezo de venda.

 • A Comunidade Autónoma de Madrid outorga axudas para caldeiras con máis de 10 anos de antigüidade, ou se a súa antigüidade é inferior a dez anos e rexistra problemas de seguridade. Achega 255 euros no caso de caldeira de gas e 400 euros no caso de caldeira de gasóleo. A axuda é efectiva ata o 10 de outubro de 2011 ou ata o esgotamento dos fondos dispoñibles.

 • O plan de axudas na Comunidade Valenciana admite adiantos en función do tipo de caldeira adquirido, segundo a eficiencia enerxética, por contías que oscilan desde 250 ata 500 euros. Para efectuar este cambio, hai que contratar este servizo antes do 29 de abril de 2011.

 • Galicia presta axudas de ata o 30% do custo de equipos de climatización.

 • Os residentes en Navarra poderán substituír as súas caldeiras individuais por estancas de condensación e de potencia non superior a 70 quilowatts, con rebaixas de 400 euros.

 • Respecto de País Vasco, tamén está vixente un plan de renovación de caldeiras individuais ata o 30 de abril de 2011. O obxecto desta convocatoria é a concesión de axudas á renovación de caldeiras individuais instaladas por caldeiras de condensación, con potencia igual ou inferior a 70 quilowatts. A contía total da axuda específica pola instalación dunha nova caldeira é de 200 euros como máximo.