Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Baixas médicas: seis craves para entender as novidades

Os médicos que concedan a un traballador algún do catro tipos de incapacidade temporal que hai deberán detallar no parte a súa duración estimada
Por Blanca Álvarez Barco 18 de Xaneiro de 2016
Img bajasmeedicas hd
Imagen: Alex Proimos

Romper un brazo, caer enfermo… son numerosas as doenzas que dan pé a que o médico dea unha incapacidade temporal ao traballador. Pero desde decembro de 2015 hai algunhas novidades con respecto ás baixas médicas. O mes pasado entrou en vigor a nova norma -o Real Decreto 625/2014– que as regula. Cales son as novidades máis interesantes das baixas médicas? Neste artigo detállanse en seis puntos.

1. Que tipos de baixas médicas podemos pedir?

Coa nova norma hai catro tipos distintos de incapacidade temporal: moi curtas, as inferiores a cinco días naturais; curtas, de 5 a 30 días; longas, de entre 31 a 60 días naturais; e moi longas, cando superan os 61 días.

Ademais, agora o médico ten que determinar desde o primeiro día canto durará unha baixa, en función da doenza e do tempo que estime que deberá quedar en casa o traballador. Este dato pode cambialo máis adiante, segundo sexa o diagnóstico ou a evolución sanitaria do paciente.

Para poder fixar a duración do proceso, o profesional da saúde poderá consultar unhas táboas -realizadas polo Instituto Nacional da Seguridade Social- coa duración das distintas patoloxías que xeran incapacidades temporais e outras sobre o grao de incidencia destas enfermidades nas actividades laborais.

2. Quen nos dará a baixa?

A baixa debe ser emitida polo médico que atendese ao paciente, aínda que sexa o de Urxencias. O real decreto indica con claridade que “a declaración de baixa médica, nos procesos de incapacidade temporal, calquera que sexa a continxencia determinante, formularase no correspondente parte médico de baixa expedido polo médico do servizo público de saúde que efectuase o recoñecemento do traballador afectado”.

Ata agora, os médicos de familia facían unha interpretación do que ao enfermo dixéranlle no hospital e dábanlle a baixa.

Img brazo roto baja grande
Imaxe: Sandor Weisz

3. Como temos que renovar a baixa médica?

A frecuencia coa que se debe acudir ao médico para que renove a baixa cambia coa nova norma. Hai catro situacións, segundo os tipos de baixa:

  • Se a baixa é de cinco días naturais ou menos, o paciente non ten que ir renovala. O parte de alta e baixa realizarase no mesmo acto médico.
  • Cando a baixa oscile entre os 5 e os 30 días, o primeiro parte de confirmación farase ao sete días. Os seguintes levarán a cabo cada dúas semanas.

  • Para os enfermos cuxo médico estableza unha baixa entre 30 e 60 días, o primeiro parte será ao sete días. Os demais realizaranse cada 28.

  • Para as baixas de 61 días ou máis, o primeiro parte débese renovar aos 14 días e os seguintes cada 35.

Segundo indican desde o Ministerio de Emprego e Seguridade Social,axilízanse os trámites, porque no caso de que unha persoa estea de baixa máis de cinco días, xa non ten que ir ao seu médico cada semana. Con todo, hai opinións que non coinciden do todo: os médicos de familia advirten de que o sistema non está preparado aínda para a nova rutina.

4. Que prazos hai para presentar os partes na empresa?

Débense presentar na empresa a copia do parte de baixa (e os sucesivos, se os hai) no tres días seguintes á súa expedición. Así mesmo, hai que comunicar o alta ao traballo nas seguintes 24 horas tras recibila.

5. Informes complementarios

A partir de agora os médicos terán que presentar uns informes complementarios que acompañen ao parte de confirmación da baixa. Deben ir actualizándose con cada dous partes de confirmación.

Neles, o facultativo debe explicar as doenzas do traballador, o tratamento prescrito, as probas realizadas, a evolución da enfermidade e a súa incidencia sobre a capacidade funcional do traballador.

Img informe medico grande
Imaxe: Claire Cohen

6. Que sucede en caso de ingreso hospitalario?

Hai accidentes ou enfermidades que requiren o ingreso nun hospital. Ata o momento, cando se daba este caso, o centro sanitario entregaba un documento no que se acreditaba a situación do paciente. Con el, un familiar acudía ao médico de familia para que lle dese a baixa. Pero nese documento non se dicía que lle pasaba ao paciente. Agora, esa información será necesaria, porque, en función do diagnóstico, o tipo de baixa será unha ou outra.

O papel das mutuas

Se a baixa é consecuencia dun accidente de traballo ou dunha enfermidade profesional cuxa cobertura corresponda a unha mutua colaboradora coa Seguridade Social, quen debe expedir o parte de baixa é o médico da mutua, tras recoñecer ao enfermo.

Ademais, as mutuas poden realizar o seguimento da prestación de incapacidade temporal derivada de enfermidade común desde o primeiro día da baixa -ata agora só podían intervir a partir do décimosexto día- e formular unha proposta de alta médica.A proposta de alta da mutua debe ser contestada en cinco días hábiles polo servizo público de saúde. Se non dá resposta, a mutua acudirá aos inspectores do Instituto Nacional da Seguridade Social, que terán catro días para contestar.