Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

“Boom” de plans de pensións garantidos

Os novos plans garantidos ofrecen rendibilidades anuais de entre o 2,5% e o 3,5%, aínda que hai que manter o investimento até vencimiento
Por EROSKI Consumer 24 de Novembro de 2008
Img cajafuerte
Imagen: Steve Woods

A seguridade: principal obxectivo

Este ano, nin cafeteras, nin consolas, nin DVD. O agasallo que máis aprecian os partícipes de plans de pensións non é material. É a seguridade: saber que o diñeiro que agora están a investir non perderá valor nin no curto, nin medio, nin no longo prazo. Por iso é polo que na campaña de pensións deste exercicio (habitual dos meses de novembro e decembro) estean a proliferar as novas ofertas de plans garantidos, basicamente de renda fixa, produtos que, ademais de protexer o capital investido inicialmente, ofrecen un tipo de interese seguro a vencimiento.

Nos últimos anos, este tipo de plans de pensións garantidos tiveron un éxito absoluto tanto en captación de partícipes como de capital. Segundo os últimos datos publicados por INVERCO (Asociación de Institucións de Investimento Colectivo e Fondos de Pensións), contan cun patrimonio de 8.447 millóns de euros, un 16% do total investido en plans de pensións (50.920 millóns de euros). Na actualidade, hai máis dun millón de contas de partícipes que teñen o seu diñeiro investido neste produto cuxa principal baza é que o diñeiro non corre ningún risco sempre que se manteña até vencimiento. Convén ter en conta una serie de cuestións antes de apostar por un destes produtos: garantías, prazos, rendibilidade e fiscalidade.

Garantías

Como o seu nome indica, os plans de pensións garantidos caracterízanse porque dan garantías ao investidor. Na súa inmensa maioría, garanten o capital investido a vencimiento, é dicir, ao final da vida do produto. Ademais, ofrecen un tipo de interese, que pode ser fixo ou variable, en función dunhas condicións anunciadas de antemán. Por exemplo, nos plans de pensións garantidos de renda fixa as xestoras adoitan ofrecen un interese fixo (que na actualidade rolda o 2,5-3% anual). Nos plans garantidos de renda variable, o interese non é fixo, senón que adoita depender da evolución dunha serie de accións ou índices bolsistas.

Nestes produtos as garantías aplícanse sempre que o investidor manteña o seu diñeiro desde o principio e até o final do prazo do produto. Do mesmo xeito que en fondos de inversion, a garantía en plans de pensións só opera paira os partícipes que quedan até o vencimiento, segundo comenta Anxo Martínez Aldama, director xeral de INVERCO. No suposto caso de que un partícipe decida traspasar o seu aforro dun plan de pensións a outro antes de tempo ou, por exemplo, que se xubile antes de que venza o seu plan garantido e queira rescatar o seu diñeiro, anúlanse todas as garantías dadas no produto. Nestes casos, a rendibilidade dependerá do valor liquidativo da participación no mercado, que se calcula diariamente.

O “boom” de novos plans de pensións garantidos que está a acoller o mercado actual limítase a plans de renda fixa. Estes produtos contan con estruturas bastante comprensibles paira o investidor: garanten, polo xeral, o 100% do capital investido e ofrecen un interese fixo a vencimiento.

Os plans garanten o 100% do capital investido e ofrecen un interese fixo a vencimiento

Ben distinto é o caso dos plans de pensións garantidos de Bolsa. Aínda que na actualidade non hai produtos deste tipo en período de subscrición, todos aqueles que teñan contratado un plan destas características deben saber que o seu funcionamento é algo máis complexo. O habitual é que dean unha porcentaxe de revalorización determinado da subida que experimenten una ou varias accións ou índices. Por exemplo, un produto pode ofrecer un 30% do que suba o Ibex-35 nun período determinado; no entanto, existirá una notable diferenza en rendibilidade se a xestora toma medias mensuais ou calcula a revalorización punto a punto (tendo unicamente en conta en que nivel atopábase o índice na data de contratación e en que cota estaba a vencimiento).

Os expertos aseguran que son máis rendibles os plans garantidos de Bolsa que calculan a súa rendibilidade punto a punto que os que toman medias. Ademais, convén ser precavido e ter en conta se a xestora pon algún tipo de exclusión ou límite paira dar a garantía de capital. Hai produtos nos que se anula a garantía do capital investido se una acción ou índice ao que estea referenciado o produto cae moito (por exemplo un 20% ou un 30%). En principio, poden parecer caídas espectaculares que non van darse, pero coa actual incerteza bolsista convén fuxir de produtos con este tipo de cláusulas. De feito, nas últimas semanas producíronse caídas de até un 9% en soa una sesión.

Prazo

Una das principais diferenzas entre os plans garantidos e os que non o son é que os primeiros se comercializan por un período de tempo determinado, que pode ir desde tres até 25 anos. Tamén o seu período de subscrición ten un prazo determinado, e pasado o mesmo ningún partícipe pode investir en devandito plan. Con todo, nos plans de pensións non garantidos pódese investir cando se queira e tamén saírse cando se desexe, xa que non contan con prazos de investimento definidos.

Desde o punto de vista do horizonte de investimento, os garantidos son apropiados paira partícipes próximos á xubilación. Estes produtos teñen prazos concretos: 3, 5, 10, 15 ó até 25 anos. O cliente debe calcular canto tempo queda até xubilarse paira ver a conveniencia ou non de contratar este produto. O apropiado é contratalo a prazos non superiores a 10 anos. Por exemplo, a partir dos 55 anos, que é cando un aforrador debe ir adoptando posicións máis conservadoras co seu plan de pensións.

Son os plans apropiados paira os clientes que desexen planificar a rendibilidade obtida do investimento dos seus aforros

En caso contrario, pode deixar pasar a posibilidade de revalorizar máis o aforro con outro tipo de instrumentos. Por exemplo, non é nada recomendable contratar un plan garantido que presente un prazo de 25 anos, xa que é un período de tempo moi elevado no que o aforro se estaría remunerando a un tipo de interese baixo. Considérase un prazo moi extenso paira ter o diñeiro cativo. Cando se contratan plans garantidos a longos prazos o partícipe adoita perder a oportunidade de gozar dos maiores beneficios que achegan outro tipo de investimentos, máis arriscadas. Por isto é polo que os garantidos son ideais paira os partícipes que están a piques de xubilarse, pois consolidan as súas ganancias, acumuladas durante toda a súa vida laboral e saben de certo que non perderán capital co seu plan de pensións no seu último tramo dentro do mercado de traballo. É dicir, estes plans son especialmente adecuados paira os clientes que desexen planificar a rendibilidade obtida do investimento dos seus aforros.

Ademais, son os plans idóneos paira quen non desexen asumir riscos co seu diñeiro. En momentos como o actual, de gran inestabilidade nos mercados, con gran volatilidade nas Bolsas e incerteza no mercado de renda fixa, os plans protexidos ofrecen una alternativa a ter en conta paira os partícipes de perfil conservador que buscan certeza no seu investimento. Tamén poden contratar un plan garantido os investidores de perfil de risco baixo que, a pesar de que quede moito tempo paira xubilarse, non están dispostos a correr ningún tipo de risco co seu aforro. Neste caso, no entanto, una vez que vence o prazo do plan garantido, o aforrador debe buscar un novo plan ao que traspasar o seu aforro. As entidades adoitan ofrecer sempre un produto de similares características, aínda que é finalmente o aforrador quen debe decidir a que plan traspasa o seu diñeiro.

Rendibilidade final

A rendibilidade final dos plans de pensións garantidos dependerá de si o titular queda ou non até vencimiento. En caso afirmativo, non hai que preocuparse de si as rendibilidades diarias ou mensuais non son positivas, xa que ao vencimineto a garantía execútase aínda que o valor liquidativo sexa inferior ao garantido.

En calquera caso, do mesmo xeito que o resto de plans de pensións, os garantidos ofrecen una valoración da participación cada día. INVERCO ofrece mensualmente os ranking coas rendibilidades de todos os plans de pensións. A peche de outubro, os plans de pensións garantidos acumulaban una caída media anual do 0,93%. Os mellores produtos son os plans garantidos de “A Caixa PlanCaixa Futuro 17”, “PlanCaixa Invest 17” ou “Plan Caixa Futuro 11” que gañan máis dun 6% este ano. Neste caso, os partícipes que decidisen traspasar o seu aforro obterían ganancias (paira saber a canto ascende a rendibilidade total hai que ter en conta o valor da participación cando se contratou o produto e a canto está cando se vende). Pola contra, á cola da clasificación por rendibilidade dos plans garantidos sitúanse produtos como a “Seguridade Activa 2031” de Caixa Galicia ou o “Futurespaña Horizonte”, de Caixa España, con perdas superiores ao 26% neste exercicio. Nestes casos, o máis acertado é manter o investimento, xa que traspasar o aforro ou reembolsarlo nestes momentos sería perder diñeiro.

Fiscalidade

Respecto da súa fiscalidade, a dos plans de pensións garantidos é exactamente a mesma que a dos plans non garantidos: reducen a base impoñible do contribuínte en límites diversos segundo trátase dun titular do País Vasco, Navarra ou o territorio xeral.