Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Cal é o mellor depósito? Cinco trucos para acertar

Convén ter en conta estratexias, como descifrar os prazos de permanencia dos depósitos ou saber se permiten ou non cancelación anticipada, para elixir o mellor produto de aforro
Por José Ignacio Recio 19 de Abril de 2016
Img 8214125406dd28044e49b
Imagen: Cara Lowry

Nas circunstancias económicas actuais, cos tipos de interese á baixa, como acertar e escoller o mellor depósito co que aforrar? Algunhas fórmulas para atinar son descifrar os prazos de permanencia dos depósitos, se permiten ou non cancelación anticipada e coñecer cales son os importes mínimos para ser formalizados. Entón, cal é o mellor depósito? Este cinco trucos axudarán a descubir e atopar o produto de aforro máis conveniente.

Imagen: Cara Lowry

A actual oferta dos depósitos a prazo está por completo devaluada, como consecuencia da política monetaria do Banco Central Europeo (BCE) de abaratar o prezo do diñeiro. Non en balde, na súa última reunión decidiu baixar os tipos de interese ata un histórico 0%. Esta actuación comunitaria explica por que o rendemento das imposicións a prazo son case inexistentes, pois non dan máis aló do 0,50% en condicións normais.

Entón, cal é o mellor depósito para aforrar? Non só haberá que fixarse no tipo de interese que aplican aos seus modelos, senón tamén noutros parámetros non menos importantes e que serán fundamentais para verificar a conveniencia ou non da operación. Estes son.

1. Tipos de interese

O tipo de interese é o punto máis importante para contratar un depósito. Non haberá que esperar grandes sorpresas no seu rendemento. Oscilan dun 0,20% ao 0,50%, aínda que estas marxes comerciais poden mellorarse se se empregan certas estratexias para contratalos, como vinculalos a outros activos financeiros, ser receptivos ás ofertas para novos clientes das entidades bancarias ou ampliar os seus prazos de permanencia. Só desta maneira poderá superarse a difícil barreira do 1%.

2. Prazos de permanencia

Antes de contratar un depósito débese coñecer o tempo de permanencia que esixe: pode ser contratado desde un só día e ata un máximo que está establecido entre tres e cinco anos. No entanto, a medida que o prazo sexa menor, os intereses debilitaranse sensiblemente ata chegar a niveis case inexistentes.

3. Posibilidade de cancelalos

Se por calquera circunstancia hai que afrontar con urxencia certos pagos (débedas ante terceiros, aluguer do piso ou cumprir coas obrigacións fiscais), non haberá máis remedio que pechar os depósitos. Pero moito coidado con esta operación, xa que algúns modelos non o permiten e outros o penalizan baixo fortes comisións, que poden chegar ao 3%. Convén non esquecelo para non quedar con falta de liquidez no saldo da conta corrente.

4. Dispoñibilidade dos aforros

As familias que non conten cunha bolsa de aforro ben consistente na súa conta terán máis difícil acceder aos mellores depósitos da actual oferta bancaria, xa que piden achegas económicas mínimas de 3.000, 5.000 e mesmo superiores a 10.000 euros. Mentres, os máis alcanzables ofrecen menor rendemento, a non ser que se vincule a nómina a unha conta; neste caso, as marxes subirán en varios puntos porcentuais con respecto ás propostas iniciais.

5. Periodicidade dos pagos

Unha das mellores achegas destes produtos radica en que a súa política de pagos de intereses móvese baixo criterios moi flexibles e para todos os gustos. Poden cobrarse mensual, trimestral, anualmente ou ao seu vencemento. E ata se pode percibir en especie no preciso momento de formalizalos, aínda que sen a opción de cancelalos de forma anticipada.

Ofertas para novos clientes

Una das mellores estratexias para elevar a rendibilidade das imposicións a prazo baséase en acudir ás ofertas promocionais que realizan os principais bancos con certa regularidade para os novos clientes ou cando menos para achegas recentes. As súas marxes poden dispararse ata o 2% ou mesmo máis elevado por medio das propostas máis agresivas. Será un novo elemento para incentivar a súa contratación nos momentos actuais.

Pero non será tan fácil como poidan imaxinarse algúns dos seus demandantes. En primeiro lugar, porque só afectan o tramo dos aforros máis baixo, case sempre por baixo de 10.000 euros. E, a continuación, porque a rendibilidade anunciada nas promocións é válida para períodos moi curtos na súa permanencia, pois con frecuencia estas operacións están limitadas a un prazo máximo de entre tres e seis meses.