Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Cal é o prazo máximo paira reclamar una herdanza?

O prazo paira reclamar é de 30 anos que se contan, polo xeral, desde o momento en que o herdeiro ten coñecemento do falecemento
Por Blanca Álvarez 30 de Marzo de 2021
Reclamar herencia
Imagen: kalhh

Crees que tes dereito a unha herdanza e queres reclamala? Só podes facelo si es herdeiro da persoa falecida, xa sexa con ou sen testamento. Si é o teu caso, tes paira iso un prazo de 30 anos desde que teñas coñecemento da morte de quen deixa os bens. Como explicámosche neste artigo, o prazo paira reclamala tamén pode contarse desde que outro herdeiro tome posesión dos bens como seus, e é importante coñecer que si pretendes reclamar una herdanza tras renunciar a ela anos atrás non será posible, xa que é una decisión irrevogable.

 Tes 30 anos paira reclamar una herdanza

A reclamación da herdanza chámase tamén acción de petición de herdanza, e exércea o herdeiro fronte a quen está en posesión dos bens. Paira reclamar una herdanza existen uns prazos, e aínda que non se regula no Código Civil, “a xurisprudencia considerou que a reclamación da herdanza está suxeita a un prazo de prescrición, e recoñece a súa existencia amparándose en os artigos 192, 1016 e 1021 do Código Civil“, explica María José Arcas-Sariot, presidenta do Grupo especializado de Dereito de Sucesións do Ilustre Colexio de Avogados de Granada e CEO da web TodoSobreHerencias.

Cal é o prazo máximo?  O prazo de prescrición sería de 30 anos, ao considerar que se trata de unha acción real sobre bens inmobles independentemente de cales sexan os bens que integren a herdanza” (o artigo 1963 do Código Civil fixa este prazo paira o exercicio das accións reais sobre bens inmobles). Así o reiteraron moitas sentenzas e o propio Tribunal Supremo, apunta.

Imaxe: Tumisu

Quen e cando reclamar una herdanza

Só pode reclamar a herdanza “quen teña dereito a ela como herdeiro testamentario ou intestado (cando non hai testamento)”, e por suposto, “sempre que poida acreditalo”, sinala a experta.

Outra cuestión importante é coñecer desde que momento pódese reclamar esta herdanza. Arcas-Sariot indica cando empeza a contar o prazo de 30 anos:

  • Por norma xeral, empézase a contar desde o momento en que o herdeiro ten (ou pode ter) coñecemento da morte do causante da herdanza. É dicir, “enténdese que desde a inscrición da defunción no Rexistro Civil correspondente”.
  • Ademais, si tras o falecemento o herdeiro aparente non toma posesión inmediata dos bens, o prazo empeza a contar “desde o día en que os empeza a posuír exteriorizando a súa intención de facelos propios coma se fose o seu dono”. É dicir, que pode reclamarse a herdanza (un piso, una leira…) se non pasaron 30 anos desde que un herdeiro empeza a posuír os bens ao exteriorizar a súa intención de facelos propios, titulándose dono dos mesmos, comportándose como tal e negando aos demais o carácter de herdeiros.

 E si reclamo tras renunciar á herdanza?

A renuncia é irrevogable. Por iso, se se renunciou á herdanza no pasado non pode reclamarse máis adiante, é imposible. É una decisión que debe meditarse a conciencia, tendo en conta os proles e contras da renuncia porque una vez decidido rexeitala non se pode volver atrás.

Que sucede en caso de renuncia? A parte do herdeiro que renuncia á herdanza “acrecerá aos demais herdeiros, salvo que haxa substitución hereditaria”, explica a avogada. Que pasa no caso da substitución hereditaria? Significa que a parte do que renuncia pasa aos seus fillos. No caso de que se trate de unha herdanza sen testamento, se o herdeiro renuncia faio paira si e paira a súa estirpe.

Prazos paira pagar impostos tras un falecemento

Son moitos quen confunden os prazos paira reclamar ou repartir una herdanza co prazo paira pagar os impostos derivados da consecuencia do falecemento. Se paira repartila non hai prazo e paira reclamala acéptase un prazo de 3ou anos, o prazo paira o pago de impostos é moito menor. En concreto, son os seguintes:

  • Imposto de Plusvalía: o Imposto sobre o Incremento de Valor dos Terreos de Natureza Urbana debe abonarse nun prazo de seis meses desde o falecemento no caso das transmisións por causa de morte. Pódese prorrogar a un ano, e pódese fraccionar o pago.
  • Imposto de Sucesións: hai un prazo tamén de seis meses paira pagalo desde o momento do falecemento.