Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Calcular a pensión de xubilación

Para xubilarse aos 67 anos coa totalidade da pensión, haberá que cotizar durante 37 anos
Por Ana Palomo Trigo 2 de Marzo de 2012
Img jubilado

A reforma das pensións, que entrará en vigor en 2013 e que culminará de maneira graduada en 2027, estipula que para xubilarse aos 67 anos coa totalidade da pensión haberá que cotizar durante 37 anos. Determina tamén que os traballadores poderán retirarse aos 65 sempre que cotizasen 38 anos e seis meses. Ademais, elévanse de forma progresiva os anos que se terán en conta para calcular a contía da pensión, que pasan dos 15 actuais a 25. En xeral, os traballadores xubilaranse máis tarde e as pensións medias diminuirán ao redor dun 15%. No entanto, cada traballador debe facer os seus propios cálculos para coñecer a que prestación ten dereito.

Variables para calcular a pensión de xubilación

A partir do ano que vén, atrásase a idade de xubilación e aumenta o número de anos que se teñen en conta para calcular a pensión. Ese é o plan que se ideou para reducir os custos do Estado e evitar unha posible quebra do sistema de pensións. Reduciranse as pensións da maioría dos españois, posto que recibirán a prestación durante menos tempo (ao elevarse a idade de xubilación) e cobrarán menos diñeiro ao mes (ao ampliarse o período de cálculo, redúcese a contía da prestación).

Os traballadores xubilaranse máis tarde e as pensións medias diminúen ao redor dun 15%

Coa lei 27/2011, sobre Actualización, adecuación e modernización do sistema de Seguridade Social, preténdese prolongar a vida activa dos traballadores e desincentivar a xubilación anticipada. De agora en diante, esta só poderá solicitarse a partir dos 63 anos e os traballadores de 61 e 62 anos non poderán xubilarse. A reforma, que entrará en vigor de forma gradual en 2013, non estará concluída do todo ata 2027.

Tres variables que se deben ter en conta ao calcular a pensión de xubilación son as seguintes:

 1. Os anos cotizados á Seguridade Social.

  Ata agora, para recibir o 50% da base reguladora, requiríase cotizar un mínimo de 15 anos e para o 100%, un total de 35 anos cotizados. Coa reforma das pensións, para facer o cálculo da base reguladora, auméntase ata os 25 últimos anos cotizados e pasan a ser 37 os anos cotizados para percibir o 100% da base reguladora.

  Desta forma, se un traballador cotizou 25 ou máis anos, terá dereito á prestación. Se pola contra cotizou menos tempo, non terá dereito a percibir unha pensión de xubilación.

 2. A idade legal á que poder xubilarse.

  Amplíase a idade legal de xubilación aos 67 anos de maneira progresiva a partir de 2013. A reforma, que se inicia en 2013 ata o ano 2027, establece que para xubilarse aos 67 anos, co 100% da pensión, débese haber cotizado 37 anos. A idade aumentará un mes cada exercicio a partir de 2013 ata o ano 2018 e incrementarase en dous meses por ano desde 2019 ata 2027, que será cando a idade de xubilación quedará fixada nos 67 anos.

  No entanto, os traballadores poderán xubilarse aos 65 anos co 100% da pensión, sempre que teñan máis de 38 anos e medio cotizados. Desta forma, os nados antes de 1948 poderán retirarse aínda aos 65 anos, pero as seguintes xeracións atrasarán aos poucos a súa idade de xubilación.

 3. As táboas segundo a categoría laboral do traballador.

  A empresa está obrigada a cotizar polo traballador por un importe comprendido entre a base máxima e a mínima do seu grupo de cotización. Cada traballador, segundo a súa categoría profesional, pertence a un grupo de cotización e a este grupo correspóndelle unha base máxima e unha mínima. Os grupos de cotización divídense en dúas fases:

  • Grupos do 1 ao 7: integran aos traballadores que cobran cada mes. O grupo 1 son os licenciados e o 7, os auxiliares administrativos.
  • Grupos do 8 ao 11: corresponden aos traballadores que reciben o seu salario por día. O grupo 8 son os oficiais de primeira e segunda e o 11, os traballadores menores de 18 anos.

Exemplo práctico para o cálculo da pensión de xubilación

Coa reforma das pensións, traballarase máis anos e amplíase o período de cálculo, polo que se reduce a contía da prestación que se percibirá. Isto pódese observar cun exemplo práctico:

Unha persoa nada en 1960, no ano 2027, terá 67 anos. Para poder xubilarse a esta idade co 100% da pensión, ten que haber cotizado 37 anos, é dicir, debe empezar a traballar, como moi tarde, en 1990. Cando o traballador ten 40 anos (no ano 2000), cotiza o equivalente a 1.300 euros ao mes, ata os 50 anos (ano 2010). A esa idade sóbenlle o soldo e cotiza a 1.800 euros ao mes ata a data da súa xubilación. Cal será a súa pensión?

 1. Antes da actual reforma das pensións:

  • O traballador xubílase aos 65 anos e tómanse en consideración os seus últimos 15 anos cotizados.
  • Cobra 1.800 euros ao mes nos últimos 15 anos da súa vida laboral (desde os 50 ata os 65 anos).
  • 12 meses x 15 anos = 180 meses nos últimos 15 anos
  • 14 pagas x 15 anos = 210 pagas nos últimos 15 anos
  • 1.800 x 180 / 210 = 1.582,86 euros recibiría ao mes de pensión se se xubilase aos 65 anos

 2. Coa nova reforma das pensións:

  • O traballador xubílase aos 67 anos e tómanse en consideración os seus últimos 25 anos cotizados.
  • Cobra 1.800 euros ao mes nos últimos 17 anos da súa vida laboral (desde os 50 ata os 67 anos).
  • Cobra 1.300 euros ao mes nos anteriores 8 anos da súa vida laboral (desde os 42 ata os 50 anos).
  • 17 últimos anos + 8 anos anteriores = 25 anos
  • 12 meses x 17 anos = 204 meses nos últimos 17 anos
  • 12 meses x 8 anos = 96 meses nos anteriores 8 anos
  • 14 pagas x 25 anos = 350 pagas nos últimos 25 anos
  • (1.800 x 204) + (1.300 x 96) / 350 = 1.405,71 euros recibirá ao mes de pensión se se xubila aos 67 anos coa nova reforma das pensións.