Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Cambiar o testamento

O testador pode cambiar o seu testamento cantas veces desexe mediante un trámite sinxelo e barato que custa preto de 40 euros
Por EROSKI Consumer 26 de Xuño de 2012
Img credito
Imagen: Dwonderwall

O Código Civil define testamento como o acto polo cal unha persoa dispón para despois da súa morte de todos os seus bens ou de parte deles. Supón a forma máis sinxela e fiable para, cando falece, garantir o cumprimento da súa vontade sobre o futuro dos seus bens. Como se explica a continuación, hai diversos tipos de testamentos, pero o máis utilizado é o notarial aberto. Se unha vez feito leste, deséxase cambiar algo, non hai ningún problema; pode facerse cantas veces quéirase. Basta con acudir de novo ao notario co DNI e explicar as novidades que se introducen na repartición do patrimonio. O custo rolda os 40 euros, aínda que, se é máis extenso do habitual -uns dous folios-, o prezo pode aumentar.

Cando se pode cambiar o testamento

O testamento máis común é o notarial aberto. Para facelo efectivo, só é necesario acudir ao notario co DNI e explicar como se quere deixar o patrimonio.

O testamento pódese variar tantas veces como se desexe; non hai límites legais respecto ao número de cambios

En función da súa complexidade, o notario pedirá escrituras dos bens, redactará o testamento por escrito e procederá ao seu outorgamento. Polo xeral, non é necesaria a presenza de testemuñas nin realizar un inventario de bens. O custo, con independencia do valor dos bens do testador ou a súa complexidade xurídica, rolda os 40 euros. Aínda que, se é máis extenso do habitual, o prezo incrementarase.

Este testamento ou última vontade é un acto xurídico revocable en calquera momento. As súas características son as seguintes:

 • O último testamento outorgado revoga o anterior. É dicir, que se invalidan todos os anteriores que se fixeron.
 • Non hai límites legais respecto ao número de cambios; pódese modificar tantas veces como se desexe.

 • A única premisa, segundo o disposto no Código Civil, é ser maior de 14 anos e estar en pleno uso das facultades mentais.

 • O seu prezo non difire polo número de veces que se realice.

Unha vez formalizado, o testamento inscríbese no Rexistro Xeral de Actos de Última Vontade, dependente do Ministerio de Xustiza. No devandito rexistro poderanse facer as solicitudes para coñecer cantos testamentos outorgou unha determinada persoa en España, ante que notarías e en que datas.

Regulación testamentaria en España

A regulación legal do testamento en España atópase no Código Civil e comprende do artigo 662 ata o 743 en todos aqueles territorios de dereito común.

Á marxe destes territorios, onde a lei que se aplica é a do Código Civil, distintas zonas con dereito foral propio, como Cataluña, Navarra, Baleares, Aragón, Galicia e unha parte do País Vasco, dispoñen dunha normativa específica.

Tipos de testamento

Hai diversas modalidades de testamentos. Algunhas formas como o testamento militar, marítimo ou o notarial pechado, reguladas no Código Civil, son moi pouco utilizadas. Así, os máis usados na práctica son o ológrafo e o notarial aberto.

 • Ológrafo.

  Ha de estar escrito a man e asinado polo testador, con expresión do ano, mes e día en que se outorgue. Só poderá entregarse por persoas maiores de idade.

  Aínda que ten certas vantaxes como a inmediatez, a sinxeleza ou a súa redacción en calquera momento, presenta diversos impedimentos: poida que o documento non apareza ou se atope en mal estado; que quen o custodia decida destruílo por ir en contra dos seus intereses; implica un proceso de validación do texto, que adoita ser longo e custoso (validar a letra do falecido, que estivese en pleno uso das súas facultades, sen coaccións de terceiros…); e ao non contar con notario pode incumprir preceptos legais.

 • Notarial aberto.

  É o que máis vantaxes presenta e o máis utilizado. Con el faise constar a última vontade en escritura pública ante notario. Así, o testador pode beneficiarse do seu asesoramento e garantir que se cumpren todas as formalidades legais e que o contido do testamento sexa axustado a Dereito. O notario poderá informar tamén as consecuencias fiscais, dentro da estrita confidencialidade.