Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Cando prescriben as débedas?

As débedas prescriben, pero paira iso o acredor non debe exercer ningunha acción paira reclamala e o debedor non debe recoñecer que ten unha falta de pagamento
Por Blanca Álvarez 27 de Xullo de 2021
Prescribir deuda
Imagen: Tax Credits

Prescriben as débedas? Cando o fan? Quen espera cobrar una débeda debe saber que é conveniente reclamala canto antes, xa que obter un recoñecemento do seu dereito ao cobro permitiralle exercer accións contra o debedor. E que pasa en caso contrario? As consecuencias de falta de pagamento dunha débeda, aínda que sexa pequena ou inxusta, non son algo baladí. Ademais, debes saber que se a recoñeces, a débeda non prescribirá. Este artigo aborda información interesante tanto paira acredores como paira debedores acerca da prescrición das débedas.

Que tipos de débedas prescriben?

As débedas non se poden reclamar eternamente e teñen un prazo de prescrición, aínda que non existe un xeral ou común que se poida aplicar a toda a falta de pagamentos. Mentres este período non pase, o acredor pode reclamar que se lle abone una débeda, incluso acudindo aos tribunais de xustiza. Con todo, una vez cumprido o tempo de prescrición, non se pode reclamar un pago de débedas pendentes por ningunha vía.

Convén ter en conta, ademais, que a prescrición dunha débeda non é algo automático. Así, o debedor ten que alegar a prescrición e demostrar que transcorreron os prazos.

Non todas as débedas prescriben:

  • Si a débeda está recoñecida por unha resolución xudicial, non haberá tempo de prescrición. É dicir: pódese esixir sen prazo, ata que se extinga a débeda.
  • Ademais,  hai dous requisitos indispensables para que una débeda prescriba:
  1. ✓ O acredor non debe exercer ningunha acción paira cobrala xudicial nin extraxudicialmente, como una notificación mediante carta ou requirimento notarial. E é que as débedas, en numerosas ocasións, prescriben por neglixencia ou abandono por parte do acredor.
  2. ✓ O debedor non ten que aceptar, nin de forma expresa nin de maneira tácita, que ten una débeda pendente de abono.

Deudas prescripciónImaxe: Gerardo Katssenian

Cando prescribe cada débeda

No ano 2015 reformouse a Lei de Enjuiciamiento Civil, onde aparece que as débedas derivadas dun contrato persoal que non teñan sinalados termos especiais prescriben ao cinco anos.

Pero hai casos paira os que a lei si que establece un tempo concreto de prescrición, cales son estas débedas e os seus prazos?

≫ Subministracións domésticas

As débedas pola falta de pagamentos da auga, a luz, o gas ou o teléfono, entre outras subministracións, prescriben a os cinco anos. No entanto, aplícase en ocasións o período de tres anos (determinado no artigo 1.967.3, que fixa os prazos paira abonar aos comerciantes o prezo dos xéneros vendidos).

≫ Débedas de aluguer

As débedas derivadas da falta de pagamento do arriendo dun piso teñen una prescrición de cinco anos.

≫ Débedas de pensión alimenticia

Esta falta de pagamentos tamén quedarán sen cobrar tras cinco anos sen que haxa reclamación fehaciente do acredor ou sen que o debedor asúmaa.

≫ Débedas comerciais con outras empresas

Prescriben a os cinco anos.

≫ Débedas con avogados, rexistradores ou notarios

A os tres anos prescriben as débedas con estes profesionais.

≫ Débedas con farmacéuticos ou profesores

O seu prazo de prescrición é tamén de tres anos.

Débedas tributarias

A Administración ten un tempo de catro anos paira determinar a débeda con Facenda, mediante a oportuna liquidación. Debes ter coidado pois as consecuencias por acumular débedas con Facenda poden ser de gran calado.

O mesmo prazo é o correspondente ás débedas coa Seguridade Social.

≫ Débedas cos cartóns de crédito

Si son posteriores ao 7 outubro de 2015, prescriben aos cinco anos. En caso contrario, teñen un período de prescrición de 15 anos. No contrato dun cartón, o emisor obrígase a unhas prestacións a cambio do abono dunha cota anual e a pagar as cantidades dispostas na forma convida. O banco ten a obrigación de facer fronte ás facturacións que se presenten.

Entre a entidade e o titular do cartón establécese un contrato de apertura de crédito de natureza persoal, sometido ao prazo xeral de 15 anos. Por iso, o banco dispón dese tempo paira reclamar ao titular do cartón tanto as cotas impagadas como os intereses de demora.

≫ Débedas hipotecarias

Una débeda hipotecaria cancélase aos 20 anos, comezando a contar desde o vencimiento que ten fixado o préstamo. No entanto, é habitual que antes de chegar á data límite, se embargue a vivenda se non se paga.

Como interromper o prazo de prescrición

Os prazos de prescrición dunha acción xudicial poden ser interrompidos e conseguir que non corran, como establece o artigo 1.973 do Código Civil: “A prescrición das accións interrómpese polo seu exercicio ante os Tribunais, por reclamación extraxudicial do acredor e por calquera acto de recoñecemento da débeda polo debedor”.

Así, segundo esta lei, a reclamación extraxudicial é un modo de interrompelo.

Deudas prescripciónImaxe: Images Money

Reunificación de débedas, cando interesa?

Se se che acumulan as débedas, quizais penses en agrupalas. Pero reunificar as débedas poida que non sempre resulte sinxelo nin vantaxoso. Cando convén?

✅ Paira ampliar os prazos

Podes reunificar todas as súas débedas baixo un mesmo produto paira axustarche aos teus ingresos. Convenche si necesitas una cota mensual menos esixente, pero debes saber que, ao final, non terán máis remedio que pagar máis diñeiro xa que se alarga o tempo de financiamento.

✅ Negociar as condicións co banco

Se tes problemas conxunturais paira pagar e todas as débedas coa mesma entidade, podes renegociar as condicións das liñas de crédito contratadas.

✅ Créditos parecidos

Podes limitar a agrupación aos préstamos menores, ou de baixa contía. A estratexia basearíase en agrupar as liñas de créditos xeradas baixo modelos moi parecidos: adianto de nómina, pequenos préstamos ou financiamento paira o consumo.

Se pago una débeda prescrita, podo reclamar a devolución?

Se un debedor paga ao acredor una débeda que estaba prescrita, non pode reclamarlle despois a devolución do importe abonado. E isto non se debe a que fose a súa obrigación pagar a súa débeda, senón ao modo de funcionar da prescrición.Como a prescrición non se produce de forma automática, senón que o debedor debe facela valer, se este non se opón á reclamación do acredor, e non manifesta que a débeda está prescrita, o dereito de crédito do acredor segue legalmente vixente.