Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Cando se debe evitar entrar en Bolsa

Non convén entrar en Bolsa en ciclos baixistas nin en períodos de recesión ou incerteza económica
Por José Ignacio Recio 12 de Febreiro de 2013
Img datos bolsa

Unha mala operación en Bolsa pode provocar que o capital investido se desvalorice. Por iso, antes de investir, convén saber que non é un xogo, senón que se pode gañar ou perder, e que se debe evitar entrar cando hai indicios de que non todo marcha ben. No texto que segue a continuación indícase que as compras bolsistas deben ser selectivas e que é aconsellable fuxir dos ciclos baixistas e as compañías de alto compoñente especulativo, entre outras accións, para non perder o capital investido.

Consellos para evitar malas operacións

Un dos maiores problemas que padecen os pequenos e medianos investidores de Bolsa son os derivados da realización dunha mala operación de compra. Isto pode ocasionar que se contraian minusvalías ou quedar “enganchado” (manter as accións inmóbiles durante moitos anos).

As compras deben ser sempre selectivas e realizarse en conxunturas económicas favorables

Convén previr estas situacións desagradables, para o que se pode utilizar unha serie de estratexias que impiden levar a cabo malas operacións bolsistas. Aínda que non hai unha fórmula que asegure unha boa compra, si hai pautas para evitar entrar nos mercados bolsistas nalgúns momentos:

  1. As compras deben ser selectivas, nunca realizadas sen rigor ou como froito dunha corazonada. A elección ten que facerse con formulacións rigorosas. Tamén é posible acudir a un analista, un experto en renda variable para que asesore sobre a toma de decisións. Esta consulta non ten por que ter ningún custo económico, pois desde o banco ou caixa de aforros pódena levar a cabo a través do seu departamento de renda variable, de forma sinxela e práctica.

  2. Non se deben comprar accións en momentos conxunturais desfavorables para a renda variable, nin tampouco en procesos baixistas dos mercados. De non facer caso a esta premisa, sería un terreo abonado para que o fracaso do investimento fose unha realidade tanxible.

  3. Non convén implicarse en accións de compañías de alto compoñente especulativo, xa que aínda que poden facer gañar moito diñeiro en poucas sesións bolsistas, non é menos certo que as perdas poden ser cuantiosas.

  4. Nunca hai que deixarse levar por rumores infundados ou interesados, que poden arrastrar a un investimento realizado sen análise, sen ningún fundamento técnico ou estrutural.

  5. Hai que evitar realizar operacións bolsistas en situacións de recesión nas economías internacionais, grandes crises geoestratégicas ou períodos de incerteza económica. Nestes casos é mellor non moverse, pois xa haberá tempos mellores para investir os aforros con maior seguridade.

  6. Non se debe comprar en compañías en situación de sobrecompra acusada, cando rompen soportes na súa cotización ou presenten calquera outra figura negativa que poida derivarse da súa análise técnica.

  7. Un risco claro é implicarse en empresas con pobres resultados empresariais e, en especial, se as súas débedas son importantes. Poden conducir ao desenvolvemento de minusvalías nas seguintes sesións bolsistas.

Ferramentas de axuda para investir das entidades financeiras

Unha das mellores ferramentas con que conta o investidor, debido á súa obxectividade e contundencia, son os informes diarios e de estratexia de investimento semanal que elaboran bancos e caixas de aforros de toda España. A eles poden acceder todos os clientes da entidade sen custo algún, ben póndose en contacto co seu xestor persoal ou a través das webs das entidades financeiras.

Nestas análises inclúense recomendacións de compra de valores tanto do mercado nacional como internacional, que poden resultar de gran utilidade para a toma de decisións, en especial no caso de investidores que non teñan demasiados coñecementos dos mercados de renda variable, sobre todo da Bolsa.

Tamén hai a disposición dos clientes informes de estratexia de investimento máis completos e útiles, que ofrecen unha visión de conxunto sobre o momento da economía mundial, as súas perspectivas sobre Bolsas, divisas e tipos de interese, así como as propostas de investimento máis adecuadas, coa consideración do actual contexto de mercado. O único requisito para acceder a estes contidos é ser usuario dunha destas entidades.