Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Cando vender en Bolsa

Despois de subidas prolongadas, sobre todo se son virulentas, convén vender as accións porque é probable que haxa corrección de prezos
Por José Ignacio Recio 10 de Outubro de 2013
Img crack bolsa
Imagen: Lyfetime

É preferible gañar algo en Bolsa, por pequeno que sexa o beneficio, antes que ser vítima dunha mala serie nos mercados bolsistas que poida minguar as ganancias e mesmo facer que entren en terreo negativo. Por iso, son tan importantes as operacións de venda na renda variable. Coa axuda deste artigo pódese seguir unha serie de pautas para detectar en que momento hai que retirarse ou en que parte da cotización hai que tomar posicións curtas.

Como vender ben en Bolsa

Comprar en Bolsa é unha acción decisiva para os intereses dos investidores, pero non menos importante é o momento de vender, que á fin e ao cabo será o parámetro que determine en realidade a efectividade ou non da operación, coas correspondentes plusvalías ou minusvalías que xere a aplicación desta orde. Así, unha boa operación de venda implicará que os aforradores vexan aumentar os números da súa conta corrente.

Na renda variable non é conveniente apurar as ganancias, xa que un cambio de tendencia pode trastornar as expectativas postas no investimento

Como di o refrán, “máis vale paxaro en man que cento voando”, algo que na renda variable equivale a que non é conveniente apurar as ganancias, xa que un cambio de tendencia pode trastornar as expectativas postas no investimento. Por tanto, é preferible gañar algo, por pequeno que sexa o beneficio, antes que ter unha mala serie nos mercados bolsistas e que esta faga minguar as plusvalías ou mesmo perder diñeiro. Por todo iso, para desfacer posicións na renda variable, é de especial importancia coñecer que momento é o máis adecuado para retirarse ou en que parte da cotización hai que tomar posicións curtas.

Pero para canalizar as vendas, hai que exporse uns obxectivos mínimos: ata onde se quere chegar, que grao de perdas poderase asumir ou se se poderá manter inmobilizado o diñeiro investido durante moito tempo. Esta última condición é un dos grandes erros dos pequenos e medianos investidores, que malvenden as súas accións ante a falta de liquidez das súas contas.

Preparados para vender

Para que o pequeno e mediano investidor poida realizar unha óptima operación de venda sería aconsellable que seguise, aínda que non de maneira ríxida, unha serie de pautas para canalizar de maneira conveniente os seus investimentos. A continuación descríbense algunhas das situacións nas que sería preferible vender as accións no mercado bolsista, antes que mantelas na carteira:

 • Despois dunha revalorización que cumpra coas súas expectativas como aforrador. Para iso terá que predeterminar cal é o obxectivo ao que desexa dirixir os seus investimentos.

 • No momento en que se detecte que a canle alcista no que estaba a cotizar as súas accións está esgotado, e estas poidan ser presa dos vendedores nas seguintes sesións bolsistas.

 • Despois dunhas subidas prolongadas (en especial as virulentas), xa que é probable que se corrixan os seus prezos, mesmo de forma moi acusada, e poida levar todas as ganancias acumuladas.

 • Ante calquera noticia ou feito reseñable que prexudique a cotización das accións. Pode ser desde uns malos resultados empresariais, ata unha revisión á baixa do seu importe obxectivo por parte dos intermediarios financeiros.

 • Desde que o “medo ás alturas” sexa algo máis perceptible. Haberá un momento no que se deterá a escalada dos beneficios, xa que nada sobe para sempre, e moito menos na renda variable.

 • Cando o investidor crea que outro valor o pode facer mellor ou, polo menos, que o seu potencial de revalorización é aínda maior.

 • Sempre que esteamos conformes con que o prezo de venda é o bastante atractivo como para deixarnos de interesar por ese valor nun determinado momento.

 • Ao detectar puntos de inflexión. Os investidores máis experimentados poden coñecer a zona de venda de maneira máis fácil, a través dunha análise técnica dos seus gráficos, que darán as pautas para facer caixa nun tempo concreto.

 • Se o patrimonio persoal está necesitado de liquidez. Será bo momento para desfacer posicións, sobre todo se se teñen plusvalías na carteira de valores.

 • Ante un cambio de tendencia, xa que normalmente indica que o valor pode baixar de forma sensible. De non vendelo, pode ocasionar que os comerciantes polo miúdo queden enganchados nos mercados para un par de meses ou mesmo anos.

 • Cando un valor non mostra unha tendencia definida, é preferible vendelo canto antes, sobre todo, se xera plusvalías na súa cotización, e optar por outros que teñan máis dinamismo e percorrido á alza.

Acumulacións

Unha estratexia moi eficaz para potenciar as ganancias nas operacións de Bolsa consiste en desenvolver vendas parciais, a medida que os prezos das accións vanse incrementando co paso das sesións. É tamén unha forma para protexerse ante eventuais caídas e que responde a unha modalidade de investimento máis ben conservador na que se trata sobre todo de salvagardar os aforros.

Pola contra, nas formulacións máis agresivas óptase polo modelo inverso. É dicir, se parte dun investimento non moi forte para, unha vez que se vaian rompendo niveis de resistencia, ir acumulando as posicións con maiores achegas a medida que os prezos soben.

Pero convén ter moito coidado coa aplicación desta estratexia bolsista, pois aínda que o seu desenvolvemento pode ser moi útil nos procesos alcistas, non sucede o mesmo nos baixistas. Nestes últimos, nunca se debe levar a cabo estas operacións, que terían efectos demoledores.