Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Canto custa investir?

Investir tamén ten gastos, desde custos en comisións, pagos por ganacias recibidas e recargas na Declaración da Renda
Por José Ignacio Recio 4 de Febreiro de 2017
Img tax 4684401280
Imagen: stevepb

No investimento non só hai que fixarse na rendibilidade que ofrecen os produtos. Tamén son importantes os gastos que levan aparelladas as súas operacións, incluso os investimentos baixos. Pero, canto custa investir? Cales son os gastos de investir nos distintos produtos? Neste artigo analízanse todos os gastos do investimento: comisións, pagos por ganancias e cargos na Renda.

Case todos os produtos destinados para o investimento ou o aforro teñen uns gastos fixos, en moitos casos formalizados baixo comisións, tanto na renda fixa como na variable sobre todo. E estes gastos de investir, por tanto, reducen os posibles beneficios.

Canto custa investir en renda variable?

Sempre hai unha comisión sobre as ordes de compra e venda. Inclúen os gastos de corretaje, a súa xestión e o canon que cobra a propia Bolsa por operar. A contía media está en torno ao 0,20% do capital investido. A iso hai que sumar as de custodia que, aínda que baixa, é un novo factor que haberá que descontar do rendemento total da operación.

En resumo, para un investimento estándar de 10.000 euros e cuns beneficios de 400 euros, suporá que o importe neto rebaixarase ata 320 euros.

Canto custa investir na renda fixa?

Nesta alternativa do investimento, os gastos derivan da xestión dos seus produtos na contratación. Desta forma, anulalos ou cancelalos de forma anticipada pode restar ata un 2% sobre as ganancias obtidas.

Noutros casos, o investimento leva incorporada unha ampla gama de taxas (xestión, depósito, beneficio) que oscilan baixo marxes en cada un deles desde o 0,50% ao 2%. É o caso concreto dos fondos de investimento, independentemente de cal sexa a súa natureza.

Desta forma, para un beneficio sobre os aforros de 500 euros, poderíanse reducir en 10 euros e quedar en 490 euros.

Img cuentas anexo
Imaxe: stevepb

Impostos nos produtos de investimento?

En boa parte dos modelos de investimento (dividendos, depósitos, pagarés bancarios, etc.), os aforradores non perciben o seu rendemento bruto, senón neto. Na práctica isto significa que descontarán o 15% como consecuencia da aplicación do imposto sobre a renda das persoas físicas (IRPF).

No caso de recibir uns beneficios de 100 euros, esta non será a cantidade que vaia á conta corrente, senón 85 euros.

Canto hai que pagar por comisións ao investir en fondos?

Hai outro gasto de investir en fondos de investimento: a comisión de beneficios. En que consiste? É o abono dunha taxa en torno ao 1%, se ao vender as participacións estas atópanse en situación de ganancias. Só daranse neste escenario, xa que se se produce o efecto inverso, é dicir, vendelas con perdas, non xerará a operación gasto algún.

Gastos fiscais na Bolsa

A todos estes desembolsos hai que engadir, ademais, os gastos fiscais. Estes só tributaranse sobre os beneficios xerados; é dicir, se non se produciron ganancias non haberá que abonar nada en impostos.

Como saber se sae a pagar? Basta calcular as ganancias obtidas e restar as perdas. O resultado final, se é positivo, será o seu beneficio. Sobre este importe haberá que realizar a tributación.

As accións están integradas na base impoñible do aforro na parte correspondente ao rendemento do capital mobiliario. No entanto, a súa tributación non será sempre a mesma, senón que irá en función dos tramos no aforro. Aplícanse desde un mínimo no 10%, para importes de ata 6.000 euros, a un límite que desde 2015 queda establecido no 23% a partir de 50.000 euros. En calquera caso, non se tributa polas operacións realizadas de forma individual, senón que, pola contra, como consecuencia de sumar todos os movementos xerados durante un mesmo exercicio.