Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Canto dura o paro máximo?

O máximo de días que se pode cobrar a prestación por desemprego é 720 e para ter dereito a este prazo fai falta ter un período de cotización efectiva de, polo menos, 2.160 días
Por EROSKI Consumer 30 de Decembro de 2019
Paro
Imagen: useche70

Moitas das persoas sen traballo en España cobran a prestación por desemprego, aínda que non todos os parados perciben o mesmo nin durante o mesmo tempo. Tampouco a cantidade que ingresa o desempregado ao comezo é idéntica ao finalizar o seu período máximo de paro . Nesta reportaxe aclaramos cal é o tempo máximo que se pode cobrar esta prestación, os requisitos para poder acceder a este dereito ou o porqué da distinta duración de paro para uns e outros traballadores.

Canto tempo podo cobrar o paro como máximo?

A duración máxima que marca a lei para poder cobrar a prestación por desemprego é de 720 días, segundo explica o avogado Luís Gascón Beira, socio de Avogados Laboralistas Serrano. Con todo, aínda que permanezan durante moito tempo nas listas do paro, non todos os traballadores gozan deste beneficio durante todo este tempo. Por que?

O tempo de percepción da prestación por desemprego está establecido en función do período de ocupación cotizada no últimos seis anos

A razón é sinxela: o tempo de percepción da prestación por desemprego “está establecido en función do período de ocupación cotizada no últimos seis anos“, aclara. Deste xeito, para ter dereito a percibir a prestación polo prazo máximo “fai falta que tiveses  un período de cotización efectiva de, polo menos, 2.160 días”.

Paro maximoImaxe: 1820796

Ademais, hai que ter en conta que para poder ter dereito á prestación “non basta con estar sen traballo”, tal e como lembra o avogado. Para cobrar o paro hai que cumprir unha serie de requisitos:

  • A inscrición previa como demandante de emprego, que ademais debe manterse durante todo o período que dure a prestación.
  • A presentación do modelo de solicitude normalizado dirixido á entidade xestora, xunto coa seguinte documentación:
  1. – O certificado de empresa cos 180 últimos días cotizados.
  2. – Documentación acreditativa da situación legal de desemprego.
  3. – Documento de identificación do solicitante e libro de familia.
  4. – Conta corrente para a domiciliación da prestación.
  • A subscrición do compromiso de actividade; é dicir, comprometerse a buscar de maneira activa emprego, aceptar unha colocación adecuada e participar en accións específicas de motivación para aumentar as posibilidades de obter un traballo.

Prestación paroImaxe: stevepb

Cobrarei o mesmo desde o primeiro día ata o final?

Se estás desempregado e tes dereito a percibir a prestación, non cobrarás o mesmo importe desde o primeiro día ata o último que esteas en paro. Durante os 180 primeiros días “tense dereito a cobrar unha contía que resulta de aplicar a porcentaxe do 70 % da base reguladora do traballador. Para os restantes días o cálculo corresponderá ao 50 % da devandita base”, indica Gascón.

En todo caso, segundo apunta o experto, a contía máxima da prestación non poderá superar a seguinte escala sobre do IPREM (Indicador Público de Renda de Efectos Múltiples) que estea vixente no momento do nacemento do dereito (momento en que se empezou a cobrar a prestación):

  • 225 % do IPREM, no caso de ter dous ou máis fillos a cargo.
  • 200 % do IPREM, se tes un só fillo a cargo.
  • 175 % do IPREM, no caso de non ter ningún fillo a cargo.

Así mesmo, se nos referimos a a contía mínima desta prestación, nunca poderá ser inferior ao 107 % do IPREM, no caso de ter fillos a cargo. Se non os tes, a contía non pode ser menor do 80 % do IPREM.

Interrompo o paro por traballo, que pasa?

Se estás a cobrar o paro e interrómpelo porque xórdeche un emprego, que ocorre? Se entón o que se fai é un traballo por conta allea de duración igual ou superior a 12 meses ou se se trata dun emprego por conta propia realizado durante 60 meses ou máis, extínguese o dereito á prestación por desemprego.

E ao finalizar este traballo, podes optar “entre a continuación do dereito recoñecido con anterioridade ou a nova prestación que se lle recoñeza polo novo período traballado“, explica o avogado Luís Gascón Beira, de Avogados Laboralistas Serrano. No caso de decantarche pola nova prestación, extínguese a anterior.