Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Canto pagas ao banco por estar en números vermellos?

Un descuberto non sae gratis ao usuario bancario, xa que a entidade aplicará unha comisión de ata o 7,5%
Por José Ignacio Recio 16 de Novembro de 2017
Img 13998204592e916f3733fb
Imagen: Danilsa Burgos

Un saldo negativo na conta corrente pode xerar moitos problemas. Non só implica ter que abonar diñeiro á entidade polo descuberto, senón que pode aumentar as débedas e porllo máis difícil ao usuario bancario para lograr un crédito. Pero, canto hai que pagar por estar en números vermellos? Cal é o diñeiro máximo que poden cobrar as entidades ao usuario por ter un saldo negativo? E cando o descuberto sería unha comisión ilegal do banco, e hai que reclamar? Neste artigo resólvense estas dúbidas, pero, ademais, achéganse os trucos para que non penalicen por estar en números vermellos.

Quedar en números vermellos pode crear máis dunha incidencia. Non só por non ter a liquidez necesaria na conta corrente, senón porque estes apuntamentos bancarios implican ter que pagar máis diñeiro ao final. Ademais das comisións que levan os descubertos, tamén se poden sufrir penalizacións polo incumprimento dos prazos, ata o punto de que a débeda pode incrementarse de maneira progresiva e chegar a ocasionar un problema moi importante para as finanzas domésticas.

Canto custa ter un descuberto no banco?

Se se está en números vermellos, o usuario levará a desagradable noticia de ter que abonar unhas comisións por exceder os límites de liquidez. Esta taxa cobraraa o banco cando poida facer un cargo ou dispor da conta sen ter saldo suficiente. E o custo calcúlao sobre o maior saldo debedor, é dicir, sobre o diñeiro que se debe no período de liquidación.

A súa contía, xunto cos intereses que xera o descuberto, non pode exceder unha TAE superior a 2,5 veces o interese legal do diñeiro en cada momento. Neste sentido, o interese legal do diñeiro en 2016 quedou situado no 3%. Isto quere dicir que as entidades de crédito non poderán facer un cargo por este concepto por encima do 7,5%. Esta é a cantidade máxima que producen os descubertos a conta. É dicir, que se se deben 100 euros, a penalización que poderán aplicar será como moito de 7,50 euros.

Números vermellos: ademais da taxa, que pode cobrar o banco?

De todos os xeitos, aquí non terminan as preocupacións, xa que as entidades financeiras están abertas a aplicar tamén unha comisión por reclamación de descubertos. Este importe é fixo, a diferenza do anterior, e está xustificado polas xestións que realice o banco para reclamar a débeda xerada na conta. Neste caso, a súa cantidade será sempre inferior a 10 euros e non se poderá ir acumulando.

A entidade non a pode demandar de maneira repetida para un mesmo descuberto. En calquera caso, o Banco de España indica que se se produce esta circunstancia, a entidade deberá indica o detalle da débeda que reclama.

Números vermellos: cando non pode castigar o banco?

Calquera situación de números vermellos será sensible para que a entidade cobre estas taxas de penalización. No entanto, o Banco de España advirte que o pago por estar en números está prohibido, se se produce unicamente como consecuencia das distintas datas de valoración atribuídas aos ingresos e reintegros na conta corrente. Nestes casos, os números vermellos non son atribuíbles aos usuarios, senón que corresponde ao banco facerse cargo.

Que facer se aínda así a entidade cobra o descuberto? Se así fóra, non haberá outra solución que reclamar o cargo ao banco. Este paso será suficiente para que devolvan o importe cobrado de modo incorrecto.

Pero se tampouco dan froito estas xestións, xa só quedará o recurso de elevar a queixa ao servizo de atención ao cliente do Banco de España, que será quen ao final deberá ditaminar sobre esta decisión. Se todo desenvólvese con normalidade, nun prazo non superior a 30 días xa se dispón da cantidade na conta corrente.

Como liberarse das comisións por descubertos?

Unha das situacións máis temidas é estar en situación debedora fronte á entidade de crédito. No entanto, existe un recurso para non abonar ao banco polos números vermellos: algunhas contas nómina.

Algúns destes produtos permiten que os seus titulares poidan estar en números vermellos sen ningunha clase de comisións ou penalizacións. Ademais, os titulares dispoñen dunha franxa máis ampla para estar nesta circunstancia: ata o máximo do seu salario ou ingresos regulares domiciliados. Por iso, unha conta nómina é unha das estratexias máis eficaces para protexerse destes pagos. O único requisito é vincular a nómina ou ingresos á conta. Outro dos efectos que levará esta operación é que se incrementará a liquidez da conta corrente para chegar en mellor condicións a final de mes.