Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Canto renda de verdade o meu depósito?

As imposicións a prazo fixo hoxe non son unha opción recomendable para rendibilizar os aforros, debido ao seu escaso rendemento e as retencións que se lles aplican
Por José Ignacio Recio 16 de Maio de 2014
Img comisiones

Os depósitos non brindan hoxe rendibilidades extraordinarias, e é difícil que excedan a barreira do 2%; unha recompensa en excesivo pequena para os aforradores que prestan o seu diñeiro durante un período de 6, 12 ou 24 meses. Ademais, o tipo de interese que dan os bancos non será nunca en bruto, senón que se descontarán as retencións, haberá penalizacións se se recuperan de maneira parcial ou total as achegas e, ademais, hai que comunicar os beneficios na próxima Declaración da Renda. Así, e como se explica nas seguintes liñas, a rendibilidade ofrecida non é real, polo que numerosos aforradores decántanse por buscar maiores riscos para tentar incrementar a remuneración nas súas imposicións, mesmo noutros produtos de renda fixa: fondos de investimento, monetarios…

Rendibilidade real que se cobra

Desde o mesmo momento en que se subscribe unha imposición a prazo non se recibirá toda a rendibilidade anunciada, senón que se irán polo camiño varias partidas por diversos conceptos, que minguarán a remuneración total que reciban ao final.

Desde o momento en que se subscribe unha imposición a prazo, percíbese a retención a conta, que é do 21%

Para empezar, xa desde que se contrata este produto, percíbese a retención a conta, que é do 21%, como noutros de investimento e de aforro. Esta cantidade retena o banco ou caixa de aforros ao formalizar a súa contratación. Pero non quedan aí as retencións, xa que os beneficios tributarios haberá que declaralos na Declaración da Renda do seguinte ano: ata 6.000 euros de interese haberá que pagar co 21% dos intereses xerados; ata 24.000 co 25%, e a partir de 24.000 euros co 27%. No entanto, se os aforradores están situados en Áraba, Biscaia e Navarra, limitaranse algo ao pagar o 20%, 24% e 26%, respectivamente. E en Guipúzcoa será do 21% ata 10.000 euros de intereses xerados, e para cantidades superiores terán un gravame único do 22%.

Ademais, no caso dos depósitos en especie, o seu perceptor deberá computar no IRPF, en concepto de ingresos íntegros do exercicio, o resultado de sumar ao valor de mercado do ben, dereito ou servizo recibido o importe do ingreso a conta correspondente, salvo nos supostos en que lle foi repercutido pola entidade.

Penalizacións polo seu rescate

Hai que ter moi claro, por outra banda, que hai depósitos que non permiten a cancelación anticipada, como é o caso dos depósitos regalo ou algúns remunerados en efectivo. Pero noutros casos, é posible sen penalización nalgunhas imposicións. Pola contra, outros produtos devengarán unha comisión, polo que ao final a rendibilidade é menor.

Nalgunhas entidades ao asinar un contrato de depósito a prazo fixo cobran comisións de mantemento e administración

Tamén, aínda que non é habitual na súa oferta, poden atoparse outras comisións que gravan a rendibilidade destes produtos. Nalgunhas entidades ao asinar un contrato de depósito a prazo fixo cobran comisións de mantemento e administración, que haberá que descontar da rendibilidade ofrecida. Neste sentido, a postura do Banco de España é clara ao considerar que existe unha prestación que lexitima ás entidades para cobrar comisións polo seu mantemento e administración e que han de considerarse aceptadas polo cliente mentres subsista o contrato. Por fortuna para estes, son raros os casos onde se fan efectivas, pero que en calquera forma é necesario que analicen a súa posible incorporación ao produto seleccionado.

Manter a rendibilidade

Para que a rendibilidade dos depósitos sexa como a anunciada, hai que fixarse nas súas cláusulas antes de subscribilos, para que non haxa sorpresas e conteña ningunha que poida amortecer a súa remuneración final e ao final cóbrese menos do esperado. Para evitar esta situación, basta con preocuparse un pouco polo produto e analizar as súas condicións, por se houbese algunha cláusula que apuntase á redución da súa rendibilidade. En calquera caso, para mantela deberán analizarse as seguintes condicións:

  • Que se poida dispor de parte ou a totalidade das achegas en calquera momento e sen perder nada da rendibilidade acumulada.
  • Que non incorpore ningún tipo de gastos nin comisións.
  • Que a rendibilidade ofrecida estea ben especificada e non haxa dúbidas cos prazos en que se emite, que pode ser mensual, trimestral, anual ou ao vencemento.
  • Que se xera unha rendibilidade crecente, reflectir con toda precisión os prazos para conseguila, e en que tramos obtense.