Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Cartóns para maiores

Hai que ter en conta que só son gratuítas o primeiro ano, a partir dese momento é necesario realizar un gasto anual de 300 euros cos cartóns ou ben pagar unha media de 8 euros
Por Rosa M. López-Maroto 27 de Febreiro de 2008
Img tarjetas
Imagen: Lotus Head

As persoas maiores convertéronse nun novo filón por explotar para bancos e caixas de aforro. Aos produtos dirixidos a mozos ou persoas de mediana idade, únense os cartóns específicos para o segmento de persoas maiores de 55 anos. O certo é que se trata dun produto que ofrece poucas vantaxes adicionais aos seus titulares, xa que son cartóns de crédito ou débito clásicas, ás que simplemente se engade unha serie de vantaxes derivadas da pertenza a algún club para maiores asociado ás mesmas, ou aos promovidos pola comunidade autónoma en que estea situada a entidade emisora. Ademais, nalgúns casos, o uso deste medio de pago está limitado ao feito de residir nunha determinada comunidade autónoma.

Fidelizar clientes

A partir dos 55 anos, ou tras cumprir os 60, segundo as entidades, pode contratarse unha destes cartóns, cuxas prestacións son basicamente as mesmas que se poden obter ao subscribir un cartón de crédito ou de débito: obter diñeiro en efectivo, realizar operacións en caixeiros automáticos, e pagar compras en establecementos. Aínda que tamén adoitan ofrecer descontos e vantaxes adicionais, como a forma de pago, que pode ser diferida -pagando pola totalidade do facturado nun mes- en man, e aprazada, cunha cota fixa mensual de aproximadamente o 4% sobre o crédito concedido. A única vantaxe radica en que están exentas de comisións.

Co único fin de captar e fidelizar clientes, as entidades ofrecen como gancho a contratación do cartón de maneira gratuíta durante o primeiro ano, aspecto que convén aclarar coa entidade. A principal queixa por parte dos clientes deste produto céntrase en que a partir dos doce meses amplíase a gratuidade só se a cambio o cliente mantén unha facturación anual de entre 300 e 400 euros. En caso contrario, é obrigatorio realizar un abono anual en concepto de mantemento de entre 8 e 30 euros, en función de cada modalidade de cartón.

Os cartóns son gratis o primeiro ano, pero a gratuidade só se amplía se se ten unha facturación anual de entre 300 e 400 euros

Entre a oferta do mercado bancario español destaca o cartón para maiores de BBK, “MastercardBBK 55”, porque ten o límite de idade máis baixo de todas, podéndose contratar a partir dos 55 anos. Con cinco anos máis, a partir dos 60, expídese o “Cartón Club 60”, comercializada por Caixa Terrassa que, ademais das características propias dos cartóns Visa Classic ou Electron, incorpora as vantaxes de pertencer ao “Club 60”: pagar as excursións organizadas polos diferentes clubs 60 do país, ademais de colaborar en proxectos humanitarios con distitnas ONG. Como a maioría destes produtos, é gratuíta durante o primeiro ano e tamén no resto do período mentres a facturación anual supere os 360 euros.

Oferta autonómica

As condicións que impoñen bancos e caixas difiren nos distintos cartóns. É o caso de dúas entidades castelán-leonesas, onde se pon como condición para a súa contratación que o titular resida na comunidade autónoma na que se atopa a sede central da entidade. Unha delas é Caixa Segovia, que potencia este medio de pago entre as persoas maiores, tamén a través do ‘Club dos 60’, dirixida aos clientes que teñan cumprida a sesentena. Goza das características dos cartóns de débito (obter diñeiro en efectivo, realizar operacións en caixeiros automáticos e realizar compras en establecementos) e, ademais, dos beneficios que en cada momento se deriven da afiliación a este club: seguro gratuíto de asistencia en viaxe, accidente e uso fraudulento.

Caixa Burgos, pola súa banda, tamén aplica esta estratexia comercial coa difusión do ‘Cartón Euro 6000 Mestre Club dos 60’, que se distingue por estar asociada ao ‘Cartón Dourado’ de Renfe, un cartón de débito cuxos titulares son os maiores de 60 anos residentes na comunidade de Castela e León. Permite realizar reintegros en caixeiros e en oficinas de entidades financeiras, pagos en establecementos, cargas de teléfono móbil e a consulta de saldos e últimos movementos da conta asociada. Ademais, dá dereito a gozar dos descontos, programas e vantaxes recollidos na “Guía de Servizos” que publica a Xunta de Castela e León.

Caixa Murcia ofrece dous produtos para este segmento de idade: o ‘Cartón Ouro Mestre’, de idénticas características ás mencionadas ata agora e o ‘Plan Ouro Mastercard’, que a través dun cartón de crédito permite ao seu usuario controlar mellor o seu gasto, ao cargarse directa e inmediatamente en conta, polo que é un medio moi indicado para o financiamento en comercios.

Tamén A Caixa ofrece aos seus clientes a posibilidade de elixir entre dúas modalidades neste medio de pago, a través do seu ‘Cartón Club Estrela’. Unha vez contratada, pode seleccionarse a modalidade que máis conveña ás necesidades financeiras dos interesados: ‘Visa Classic’ ou ‘Visa Estrela’, ambas son gratis durante o primeiro ano da súa utilización e para posteriores períodos se a facturación anual supera os 300 euros, xa que en caso contrario terán que abonar unha cota anual de 30 e 8 euros para cada unha dos cartóns. Está exenta de comisións e, como reclamo para a súa comercialización, incorpora de forma gratuíta o servizo ‘CaixaProtect’, que protexe ao titular do cartón contra as fraudes que se poida cometer con ela.

CARTÓN DOURADO ASOCIADA

Para conseguir importantes vantaxes cos cartóns comercializados para maiores, estas deben estar asociadas ao Cartón Dourado de Renfe porque é a maneira de obter entre o 25% e 40% de desconto en todas as viaxes por ferrocarril dentro do territorio nacional.

Nas grandes liñas (AVE e Talgo 2000) a bonificación é do 40% se a viaxe realízase en luns, martes, mércores ou xoves, mentres que se se fai efectivo nos restantes días da semana soamente aplícase un 25% de desconto. Tanto para os trens rexionais como os de proximidade, o aforro que proporciona este cartón é do 40%, en calquera tren e durante todos os días do ano. Caixa Burgos, Caixa Madrid, Caixa Segovia e A Caixa son as entidades que comercializan este produto.