Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Chegar tarde ao traballo, causa de despedimento

O número de faltas de asistencia ou puntualidade que conducen a un despedimento está recollido no convenio colectivo de cada sector e empresa
Por José Ignacio Recio 8 de Outubro de 2010
Img metro lleno
Imagen: Paola Magni

Despedido por chegar tarde? En efecto, as faltas de asistencia ou impuntualidad poden ser unha causa para perder o emprego. A actual regulamentación contempla esta posibilidade cando se rexistren de maneira repetida ou inxustificada. O número dunhas e outras que conducen a un despedimento recóllese no convenio colectivo que se aplica en cada sector e empresa.

Despedimento disciplinario

O despedimento disciplinario é a extinción do contrato laboral por decisión do empresario debido a un incumprimento grave das obrigacións do traballador. Entre elas, figuran as faltas de asistencia e impuntualidad constantes.

 • Considérase que hai unha falta de asistencia cando o propio traballador non acode ao posto de traballo (aínda que estea no interior da empresa), durante toda ou parte da xornada.

 • Por impuntualidad , enténdese tanto chegar tarde ao posto de traballo, como saír antes da hora estipulada.

Ao traballador débeselle notificar por escrito o seu despedimento, onde teñen que figurar os feitos que o motivan e en que data terá efecto

Para saber cantas faltas de asistencia ou de puntualidade son suficientes para conducir á extinción do contrato, hai que axustarse á regulación respecto diso que recolle o convenio colectivo aplicable. En todo caso, ao traballador débeselle notificar por escrito que se prescinde dos seus servizos e no documento teñen que figurar os feitos que motivan o despedimento e a data en que terá efecto.

A empresa dispón dun prazo de 60 días para despedir ao traballador no caso de que cometese unha falta moi grave. Comezan a contarse desde a data en que este coñeza a súa comisión. Se o despedimento realízase sen respectar estes requisitos, será nulo e o empresario deberá esperar 20 días para volver executar un novo despedimento.

En España son numerosos os traballadores que poden cometer faltas de puntualidade. Máis do 40% destes opina que tardan demasiado tempo en chegar aos seus centros de traballo, segundo un recente estudo realizado polo portal de emprego Monster, no que tamén se pon de manifesto que outro 20% tarda máis dunha hora en cubrir o traxecto desde casa.

Solucións para chegar antes ao centro laboral

Para tentar solucionar este problema, motivado en numerosas ocasións polas distancias que se deben percorrer ou as deficiencias dos transportes urbanos, os traballadores poden seguir unha serie de normas de actuación:

Desde casa: gran parte dos atrasos débense a que os traballadores realizan numerosas tarefas domésticas antes de dirixirse á súa oficina. Para evitalo, convén:

 • Preparar as tarefas a noite anterior. Se queda algún tema pendente relacionado co traballo, pódese aproveitar o silencio da noite para preparalo. Se hai que facer os labores domésticas, antes de ir á cama, é preferible deixalo todo listo.

 • Tentar durmir as horas que se necesitan. Para evitar calquera continxencia durante o traxecto, non está de máis adiantar un cuarto de hora as agullas do espertador.

 • Pódese deixar a mesa do almorzo preparada a noite anterior. Ao levantarse, bastará con quentar o leite e sacar os alimentos que vaian consumirse.

 • Realizar a hixiene persoal antes de deitarse en lugar de facelo á primeira hora da mañá.

 • Ter disciplina e axustarse á hora de chamada do espertador.

Nos traxectos ao traballo: as demoras máis importantes danse no camiño de casa ao centro laboral. As estradas e rúas das principais cidades son intransitables a primeiras horas da mañá e non está de máis prever calquera continxencia (condicións climatolóxicas, manifestacións, obras nas estradas). Pódense levar a cabo algunhas accións para evitar que os atrasos sexan numerosos ou excesivos:

 • Se se vive lonxe do centro de traballo, pódense utilizar os transportes públicos. Con iso evitaranse cada mañá atascos, saturacións das estradas, etc.

 • Alugar un garaxe ou aparcadoiro público situado preto do posto de traballo. Evita o tempo que se tarda en atopar un sitio para o coche.

 • Prever o estado das estradas (nevadas, accidentes) a través da páxina web da Dirección Xeral de Tráfico para poder buscar unha ruta alternativa.

 • Se hai que levar aos nenos ao colexio ou á gardaría, pódese chegar a un acordo con veciños que estean na mesma situación. Se cada día ou semana encárgase un de acompañalos, poderase chegar ao traballo de forma máis desafogada.

 • Ser precavido e saír de casa con tempo. Non supón un esforzo notable e permite solucionar calquera continxencia que poida xurdir durante o traxecto.