Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Cinco craves para ser hoxe o candidato laboral perfecto

Hoxe demándase, ademais dunha formación adecuada, idiomas, experiencia profesional e internacional e habilidades sociais
Por Pablo Pico Rada 4 de Setembro de 2012
Img mileuristas
Imagen: austinevan

Conseguir un posto de traballo hoxe día converteuse en case unha quimera. As ofertas de emprego escasean e a competencia increméntase. Coñecer que capacidades e habilidades demandan as empresas nas súas cada vez máis afinados procesos de selección será a chave para converterse no candidato perfecto. Os responsables dos procesos de selección han de percibir ese valor engadido que fai destacar a un candidato sobre o resto. E iso, segundo os expertos das compañías e como se explica a continuación, implica posuír, ademais dunha formación apropiada e específica, dominio de idiomas, experiencia profesional, e a poder ser no estranxeiro, e unha serie de habilidades sociais e comunicativas que manexar tanto a nivel persoal como a través das novas tecnoloxías.

1. Formación adecuada

É a base sobre a que edificar o perfil como candidato. Ha de ser constante e continua e cun grao de especialización nunha determinada área. Aínda que é imprescindible, hoxe día non garante un posto de traballo. Con todo, a pesar das dificultades actuais, contar cunha titulación superior ou non supón unha importante diferenza, pois non contar con ela descarta de forma definitiva a candidatos para postos de medio e alto nivel. Segundo o recente informe de Infoempleo, ‘Oferta e Demanda de Emprego Cualificado’, case o 81% das ofertas de traballo solicitan titulación específica para o posto que se desempeñará.

Non contar con titulación superior descarta de forma definitiva a candidatos para postos de medio e alto nivel

Entre os mozos de 20 a 24 anos que completaron a Educación Secundaria Superior, o desemprego é 10,7 puntos porcentuais menos que entre os que non alcanzan ese nivel. Agora ben, para os titulados superiores menores de 30 anos non é fácil obter un traballo acorde coa súa formación. Así mesmo, no ano 2011, o paro aumentou en España un 20,5% nas persoas con estudos primarios, un 15,6% entre as que tiñan estudos secundarios, e só nun 7,3 % para as que acreditaban estudos superiores, segundo o mapa da oferta da Formación Profesional do anterior Ministerio de Educación.

2. Idiomas

Imprescindibles en sectores de primeiro nivel e recomendables sempre, supoñen unha importante diferenciación. O idioma máis demandado é o inglés, en especial en certas áreas e para determinados profesionais. Dominar a lingua británico incrementa ata nun 44% as posibilidades de ser contratado, e ata no 58% das ofertas de traballo que as empresas dirixen aos recentemente licenciados. O dominio dun segundo idioma é un requisito indispensable e non un plus, segundo un informe de Randstad.

As compañías desenvolven cada vez máis a súa actividade nun mercado global, onde se precisan habilidades comunicativas que marquen a diferenza. O inglés é a lingua máis usada en todo o mundo e a que máis se emprega en actividades de negocios, pero non deben esquecerse outros idiomas como alemán, francés, chinés ou árabe. O nivel ha de acreditarse cun título oficial e se se consegue no estranxeiro, mellor.

3. Experiencia profesional

A bagaxe profesional, xa sexa en forma de prácticas, bolsas ou primeiros contratos, é esencial. E é que, para o 87% dos empresarios europeos, os recentemente licenciados han de contar con experiencia previa para ser contratados, tal e como reflicte o Eurobarómetro de 2010 sobre as capacidades que buscan as compañías ao empregar. Ademais, segundo esta enquisa, o 54% das empresas prefire contratar aos mozos unha vez completado un período de prácticas laborais na firma.

Para candidatos que buscan un impulso na súa carreira ou un ascenso, resulta igual de imprescindible pero, neste caso, e aínda que ás compañías cústelles admitilo, a experiencia entra en conflito cun impedimento que xoga en contra de moitos candidatos: a idade. A maior demanda concéntrase entre os 26 aos 35 anos.

4. Experiencia internacional

O 29% dos empresarios europeos recoñece a importancia de realizar prácticas laborais no estranxeiro e o 24%, estudar fóra do país de orixe, segundo reflicten os datos do último Eurobarómetro.

Unha estancia noutro país pode supor un gran valor engadido, en termos de flexibilidade, coñecemento doutras culturas e idiomas e experiencia persoal. Algo que os responsables de recursos humanos valoran de modo positivo no momento de seleccionar persoal.

Os traballadores que máis se demandan son aqueles cuxa idade oscila entre os 26 e os 35 anos

Esta é unha opción que creceu de forma exponencial coa crise e a falta de oportunidades dentro das fronteiras nacionais. O 65% dos mozos españois de entre 18 e 25 anos están dispostos a cambiar de país para conseguir un traballo, fronte ao 42% que así o afirmaba en 2011, segundo un recente estudo de Mobilidade Internacional Laboral realizado por Randstad.

5. Habilidades persoais, sociais e comunicativas

 • Capacidade comunicativa, con especial atención ás novas tecnoloxías e as redes sociais. O seu dominio é imprescindible a nivel profesional, pero debe terse en conta tamén o seu uso persoal, pois ata o 80% das empresas consultan nas redes sociais a actividade dos candidatos a un emprego, como reflicte un estudo de Adecco.

  Os expertos recomendan coidar a imaxe persoal no ciberespazo, non só Facebook ou Twitter, senón en especial as redes profesionais como Linkedin.

 • Capacidade resolutiva e na toma de decisións.

 • Capacidade de negociación.

 • Capacidade de liderado e de traballo en equipo.

 • Polivalencia e flexibilidade.

 • Capacidade de innovación.

 • Autonomía, actitude proactiva e mobilidade.

 • Paixón e implicación no traballo e capacidade de sacrificio.

 • Ganas de aprender e continuar a formación.