Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Cobro unha pensión estranxeira, teño que declarala?

Os xubilados que foron emigrantes e cobren unha pensión dun país estranxeiro deben declarala no IRPF en concepto de rendementos do traballo
Por Blanca Álvarez Barco 28 de Agosto de 2013
Img transferencia
Imagen: sanja gjenero

Francia, Bélxica, Alemaña… durante os anos 60 e 70 convertéronse en terra de promisión para centos de españois. Tras pasar anos de duro traballo fóra de España, numerosos emigrantes regresaron a casa e agora, ao chegar a idade de xubilación, cobran a pensión polo emprego alí realizado. Deben declarar estes ingresos á Facenda pública española no IRPF? Como se sinala neste artigo hai que saber que é obrigatorio declaralas como rendementos do traballo, pois o contrario pode supor un problema.

Obrigatorio tributar por pensións estranxeiras

A lei é clara e sinala que os contribuíntes que residen en España deben declarar no IRPF pola súa renda mundial, con independiencia da procedencia dos seus ingresos. Segundo a normativa, quen traballasen no estranxeiro e cumpran os requisitos para ter dereito a unha pensión de xubilación no país onde foron empregados, deben incluíla na súa Declaración da Renda.

Un xubilado español non está obrigado a facer a Declaración, se os seus ingresos non exceden os 22.000 euros. Pero se cobra outra pensión por cotizar no estranxeiro, o límite para non presentar o IRPF baixa a 12.000 euros anuais de ingresos.

Por regra xeral, non realizar a Declaración da Renda cando se ten obrigación supón ter que pagar a cota correspondente á liquidación do imposto e, ademais, unha sanción. Se se presenta, pero se omiten os ingresos procedentes da pensión do estranxeiro (aínda que incluílos non afecte o resultado final), tamén implica multa.

Img lapartida grande
Imaxe: Rodrigo Huerta

Como declarar as pensións do estranxeiro

O diñeiro que se perciba por unha pensión estranxeira hai que declaralo no apartado de retribucións dinerarias, dentro de rendementos do traballo. Ademais, hai que saber se a pensión ten retencións no país que a outorga:

  • Se non ten retencións no país de orixe: non hai que facer nada, porque tributa de forma íntegra en España.

  • Se conta con retencións no país de orixe: débese marcar na casa número 96.

Complemento de mínimos, pódese perder

Se non se declaran as rendas percibidas por unha pensión estranxeira, ademais de ter que pagar unha multa, pódense perder os complementos de mínimos.

Este complemento, que se cobra se o importe da pensión á que se ten dereito é inferior á mínima para igualalo a esta, pódese ver afectado se se perciben outras rendas. A Seguridade Social pode revisar a situación do xubilado e, ao ver que se cobra máis dunha pensión, reclamarlle a devolución de canto se cobrou de forma indebida e, desde ese momento, rebaixarlle a cantidade do que cobra.