Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Coidado cos erros no borrador do IRPF: paga o contribuínte

En caso de equivocación nun borrador confirmado da Declaración da Renda, a responsabilidade recaerá sempre sobre o contribuínte que o deu por válido
Por EROSKI Consumer 13 de Abril de 2015
Img agobio hd

O borrador do IRPF é a Declaración que confecciona Facenda cos datos que posúe de cada contribuínte. Pero pode ser que non estean completos ou actualizados, xa sexa na información persoal ou na económica. Por iso, hai que repasalo cada ano a conciencia para cerciorarse de que todo está ben ou, no seu caso, emendar os posibles erros. E convén saber, como se explica a continuación, que no caso de que haxa equivocacións nunha Declaración da Renda dada por válida polo contribuínte, a responsabilidade recaerá sempre sobre leste.

Revisar a conciencia o borrador

A Declaración da Renda confeccionada por Facenda a partir dos datos de que dispón sobre o contribuínte pode conter erros

Un dos erros máis comúns ao facer a Declaración da Renda é confirmar o borrador sen prestarlle a debida atención. Pero é preciso, e esencial, revisalo a conciencia antes de dar a aprobación definitiva. E é que pode ocorrer que esta Declaración confeccionada por Facenda a partir dos datos de que dispón sobre o contribuínte conteña inexactitudes de envergadura. E estas, ao cabo e se non se corrixen, farán pagar máis.

A Axencia tributaria aconsella que sempre se revisen, entre outros, os seguintes aspectos:

  • Os datos persoais como a data de nacemento, o NIF, o domicilio…

  • Os datos económicos como toda a información sobre inmobles e referencias catastrais, etc.

  • Os cambios persoais e familiares do contribuínte no último exercicio, en especial se houbo cambios importantes, como ter un fillo, contraeuse matrimonio ou se produciu un divorcio, situacións que implican variacións de peso na Declaración.

  • As achegas a plans de pensións.

  • As deducións estatais e autonómicas que sexan de aplicación ao contribuínte. Ás veces tense dereito a máis (ou menos) deducións das que aparecen no borrador. Outras veces, tíñase dereito nun exercicio pero no seguinte cambiaron as circunstancias e xa non. Convén fixarse moi ben neste apartado, que pode traer moitas complicacións innecesarias.

Como se modifica un borrador con erros?

Se se recibe o borrador da Declaración e percíbese que contén erros, hai que modificalo para facer constar o que en realidade corresponde tributar.

Pódense facer os cambios a través de Internet, na páxina web da Axencia Tributaria, ou se se acode en persoa a unha oficina de Facenda (hai que pedir cita previa chamando ao 901 22 33 44 ou ao 901 12 12 24). O habitual é que desde a Administración soliciten que se xustifiquen as modificacións que se desexa facer no borrador, polo que hai que ter e presentar a documentación necesaria.

E se me dou conta do erro tras entregar a Declaración?

Se se percibe que houbo erros ou algunha equivocación nos datos declarados tras presentar o borrador ou a Declaración, pódese rectificar. Pero hai dúas vías distintas. A diferenza en tomar unha ou outra estriba en que o fallo cause un prexuízo ao contribuínte ou sexa contra Facenda.

  • Erros que prexudican ao contribuínte:se a persoa declara importes superiores ao que correspondía, unha renda exenta ou detecta que esqueceu incluír deducións ás que tiña dereito, pode solicitar na delegación ou administración da Axencia Tributaria que lle corresponda a rectificación da súa autoliquidación. Nesta débense facer constar de maneira clara as equivocacións e xustificalas.

    Ademais, hai que ter en conta os prazos: pode facerse unha rectificación mentres a Administración non practicase liquidación provisional ou definitiva por ese motivo, e sempre que non transcorresen catro anos.

  • Erros en prexuízo de Facenda: as equivocacións ou as omisións en declaracións xa presentadas que supoñan ingresar un importe inferior ao que correspondía, entre outras, deben emendarse. A maneira de facelo é a presentación dunha Declaración complementaria á que xa se entregou e na que aparezan todos os datos correctos e páguese o que debía darse á Axencia Tributaria.