Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Combinar contas con depósitos, é máis rendible?

A combinación de contas e depósitos brinda unha rendibilidade de entre o 2% e o 2,5%, pero limítase a uns poucos meses
Por José Ignacio Recio 22 de Outubro de 2013
Img billetes euros

Os cidadáns, en plena crise, buscan todo tipo de estratexias para tentar rendibilizar ao máximo o seu diñeiro. Unha delas é combinar contas con depósitos, que brindan un interese entre o 2% e 2,5%. Pero este rédito, como se explica neste artigo, non é moi prolongado, xa que en case todas as ofertas, como as que se analizan a continuación, limítase aos primeiros meses desde a contratación do produto.

Máis rendibilidade para captar novos clientes

Os bancos tratan de buscar novos deseños para elevar a baixa rendibilidade dos seus produtos de aforro. E un deles é a vinculación dos depósitos a unha conta corrente da entidade. A través desta estratexia comercial, pódense rendibilizar os aforros cunha imposición que dispón dunha maior xenerosidade que nos modelos tradicionais: de entre o 2% e o 2,5%. No entanto, esta remuneración abarca un período de tempo moi limitado e, polo xeral, afecta só aos primeiros meses desde a súa contratación.

A combinación de contas e depósitos trata, sobre todo, de captar novos clientes, por iso é polo que moitos destes produtos estean deseñados en exclusiva para esta clase de diñeiro. Aínda que este sistema aínda non se implantou do todo nos bancos e caixas do noso país, é un modelo en alza pois, en realidade, supón unha das poucas saídas que teñen os usuarios bancarios para mellorar a rendibilidade dos seus aforros. O seu interese está garantido e, ademais, non require cumprir esixentes requisitos, como sucede nos depósitos vinculados a outros activos financeiros. Así mesmo, non contemplan gastos nin comisións e proporcionan unha liquidez total aos aforros, que poden ser rescatados en calquera momento.

A maioría das contas e os depósitos combinados deséñanse só para novos clientes

Despois destas características xerais, cada deseño achega os seus propios acenos de identidade, e hainos desde os que non permiten domiciliacións ata os que elevan as súas achegas mínimas. En calquera caso, é un produto destinado á captación do aforro dos clientes con perfil máis conservador, que prefiren unha rendibilidade asegurada por mínima que sexa, antes que decantarse por produtos máis rendibles pero que presentan maiores riscos na súa contratación.

As propostas que unen conta e depósito

Son varias as propostas que levan a cabo as entidades bancarias para vincular ambos os produtos, aínda que aínda é unha oferta limitada.

A Conta Max, de Caixa Laboral, permite acceder a un depósito a tres meses ao 2% T.A.E., como fórmula para mellorar a rendibilidade dos aforros dos seus clientes. Este produto caracterízase porque realiza o pago dos intereses de forma mensual para achegas e disposicións mínimas de 2.000 euros, que, iso si, non permite domiciliación de recibos.

ING Direct presenta outro modelo que incorpora estas particularidades, a través da súa Conta Laranxa, que dá dereito a beneficiarse durante o catro primeiros meses do Depósito Laranxa, que xera unha rendibilidade do 2,4%. No entanto, esta proposta está destinada en exclusiva para novos clientes.

As propostas bancarias que unen conta e depósito non contemplan gastos nin comisións e os aforros poden ser rescatados en calquera momento

Tamén para estes, Openbank desenvolveu o Depósito Benvida, que xera unha rendibilidade do 2% no primeiros catro meses. Unha vez finalizado este prazo, ingrésanse as achegas cos seus respectivos intereses na conta desta entidade bancaria, que se pode cancelar en calquera momento, sen ningún gasto nin comisión. Este modelo pódese subscribir desde un euro ata 150.000.

Oficina Directa, pola súa banda, comercializa cóntaa Depósito Máis, un produto de aforro de alta remuneración que se pode contratar desde 500 euros e que premia cada achega cunha rendibilidade do 1,5% o catro primeiros meses, para pasar despois a ser do 1,25%.

Outra opción para acollerse a esta estratexia comercial é a que propón ibanesto, que posibilita aos titulares da súa Conta Azul subscribir un depósito ao 2% T.A.E. Por outra banda, esta conta xera unha rendibilidade do 1%, pola que non hai que abonar nin gastos nin comisións, e permite aos seus titulares dispor dos aforros cando queiran.

Outras alternativas para elevar a rendibilidade

Aínda que é certo que a combinación dunha conta cun depósito incrementa a rendibilidade do segundo ata un 2,5% como máximo, hai outras alternativas para mellorar estas marxes.

  • Unha delas pode rabuñar algo máis a remuneración (moi pouca, desde logo, cun tope no 3%) e conséguese se se alongan os prazos de permanencia nas imposicións, case sempre por encima de 15 meses.

  • Outra máis resolutiva, coa que se aproveita, ademais, o bo momento da renda variable, consiste en vinculalo a un activo bolsista, cos que os tipos de interese que poden xerar elévanse moito. No entanto, implica un certo risco xa que aínda que hai unha rendibilidade garantida, para conseguir os máximos téñense que cumprir unhas esixencias na cotización dos activos asociados ao final do seu vencemento.

  • Pódese optar por outro modelo menos arriscado, como son os depósitos destinados para os novos clientes, con domiciliación de nómina, e cuxa rendibilidade pode alcanzar o 3%.