Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Combinar renda fixa e variable

Débense diversificar os aforros nunha porcentaxe que pode ser igual ou nunha proporción máis axustada en función das necesidades e intereses do investidor
Por José Ignacio Recio 5 de Setembro de 2014
Img inversion hd
Imagen: sanja gjenero

Ante elixir renda fixa ou variable para configurar o seu capital dispoñible para estas operacións, non son poucos quen desexan unha mestura de ambos os investimentos para diversificar os seus aforros no canto de decantarse por un só modelo. Ante o descoñecemento dos produtos bancarios, non queda máis opción que repartir as súas achegas a través desta estratexia, contratando un depósito (renda fixa) e a outra parte desviándoa cara a Bolsa (renda variable). Este artigo aclara que hai algúns deseños bancarios que ofrecen a posibilidade de combinar ambas as propostas nun só produto (depóstios, fondos de investimento e dividendos) e detalla as súas características.

Investir con tranquilidade

Os produtos bancarios que permiten investir á vez en renda fixa e variable son moi flexibles na maioría das ocasións, abertos a toda clase de propostas

Os produtos bancarios que permiten investir á vez en renda fixa e variable están desenvolvidos por un grupo xestor que se encarga de dotar das mellores ferramentas a cada modelo de aforro. Como consecuencia, o pequeno e mediano aforrador non terá que preocuparse de confeccionar a súa propia carteira de investimento.

Teñen a vantaxe engadida que se trata de produtos moi flexibles na maioría das ocasións, que están abertos a toda clase de propostas. Non en balde, hai un momento para cada tipo de investimento, e o que pode ser agora bo para a renda fixa, é probable que dentro dun tempo o sexa para a variable. Así, e a través dun produto que combine ambas as estratexias, non haberá que preocuparse en exceso pola evolución dos mercados, senón por cuantificar cada certo tempo as ganancias acumuladas.

Combinar a fixa coa variable

Se os aforradores están de acordo en levar estas ideas á práctica para rendibilizar o seu investimento, deben coñecer que produtos presentan estas características:

 • Depósitos: pode vincularse con activos financeiros procedentes da renda variable (índices, accións, sectores…), para poder mellorar a rendibilidade e desligarse do 1% de media que proporcionan as imposicións a prazo nestes momentos.

  A cambio, será necesario cumprir con algunhas esixencias na evolución destes activos, pero en calquera caso salvagardarase o importe depositado. Aínda que se fundamenta sobre todo na renda fixa, é unha opción para tomar contacto coa variable, aínda que cunha porcentaxe mínima.

 • Fondos de investimento: os fondos mixtos son o máis claro exemplo de como poden combinarse ambos os activos financeiros, na proporción que marque cada fondo a través das súas xestoras. Pode estar inclinado máis a uns que a outros, e desta forma dirixilos ao perfil de cada cliente, incluso elixindo a zona xeográfica de cada produto.

 • Dividendos: se os investidores optan por este modelo, poderán crear unha renda fixa dentro da variable, xa que aínda que están centrados en renda variable, poderán conformar unha rendibilidade fixa todos os anos, que xerará un interese entre o 2% e 7%. É unha estratexia moi válida para mantela a longo prazo a través dunha ampla selección de valores que reparten esta remuneración entre os seus accionistas.

As achegas deste modelo

Combinar a renda fixa coa variable nun só produto bancario leva unha serie de vantaxes:

 • Axuda aos aforradores a conformar o seu modelo de investimento, sen que teñan que configuralo eles mesmos, que moitas veces descoñecen a evolución dos mercados financeiros.

 • Permite introducirse en ambos os mercados (renda fixa e variable) sen tantos riscos coma se fixéseno directamente a través dun deles.

 • Xera un aforro en comisións e gastos de mantemento, xa que ao tratarse dun só produto no canto de varios requirirá menores desembolsos pola súa xestión.

 • Diversifica os investimentos dos usuarios, que optan por estar en varios mercados financeiros á vez para limitar as posibles perdas que puidesen xerarse pola súa decisión.

 • Contan co respaldo de bancos ou xestoras, que son os encargados de confeccionar estes produtos. A participación dos usuarios limítase á súa contratación.

 • Son produtos non en exceso complicados, que poden ser entendidos por boa parte dos clientes dos bancos e caixas, afastados dos deseños máis agresivos.