Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Comisións das operacións en bolsa

As comisións de bolsa, custodia e corretaje do mercado bolsista español atópanse entre as menos custosas do mundo
Por José Ignacio Recio 30 de Outubro de 2007
Img bolsa2 listado
Imagen: Nick Benjaminsz

A compra e venda de accións, realícese por Internet, por teléfono ou a través da oficina bancaria, carrexa una serie de comisións: de compra-venda de accións, de custodia e corretaje… Un considerable gasto, aínda que se se opera na Bolsa española non resulta demasiado custoso, xa que os seus canons están entre os máis baratos do mundo. Estes gastos varían en función do importe efectivo que se negocie, dos gastos dos intermediarios, e do mercado en que se opere.

Comisións de compra-venda

O canon de bolsa é o gasto máis coñecido nas operacións bolsistas, un concepto fixo que non varía dunha entidade a outra. Trátase dunha cantidade que percibe a Bolsa correspondente polas operacións que se realizan, e establécese en función do importe efectivo que se negocia. Segundo as tarifas da Bolsa de Madrid, paira cantidades inferiores a 30 euros non se aplica ningún gasto. De 30,1 a 300 euros, a tarifa é de 1,10 euros; de 300,1 a 1.500 euros o investidor paga 4,85 euros e así sucesivamente até un importe superior a 13,40 euros cando a cantidade efectiva investida é de máis de 300.000 euros.

As comisións de compra-venda aplícanse tanto nas operacións de compra como nas de venda de accións, e canto maior sexa a cantidade investida, maior será tamén a comisión. Esta comisión supón un serio lastre paira as operacións intradía (aquelas que se realizan nunha soa xornada), xa que penaliza a rendibilidade obtida. Para que os clientes máis especulativos poidan realizar entradas e saídas no día coas comisións máis competitivas, moitos intermediarios financeiros aplican una rebaixa neste gasto.

As comisións, ademais, varían dependendo do mercado bolsista no que se opere. Non custa o mesmo realizar estas operacións no Mercado Continuo español que nalgún dos principais mercados internacionais. Mentres as tarifas do canon non adoitan pasar dos 7 ou 9 euros en España, nos mercados internacionais pode chegar a alcanzar os 30 euros.

Intermediarios financeiros

Os intermediarios financeiros aplican dous sistemas diferentes paira cobrar estas comisións. Por unha banda, a través de una tarifa fixa que oscila entre 7 e 30 euros paira as operacións nacionais; e por outra, cun sistema mixto que combina una cantidade fixa máis un tanto por cento do efectivo investido, que oscila entre o 0,15% e 0,4% nas operacións nacionais, e entre 0,15% e 0,65% nas internacionais.

As tarifas das Bolsas estranxeiras son tres veces maiores que as do mercado español

Algúns intermediarios ofrecen tarifas máis caras, próximas aos 30 euros, pero que inclúen os gastos do intermediario internacional. Un gasto que varía tamén en función do mercado en que se opere; nalgúns, mesmo se cobran impostos especiais. Os gastos dos intermediarios dependen dos acordos aos que cheguen os españois coas distintas Bolsas internacionais. Por norma xeral, os intermediarios buscan as mellores condicións, aínda que é frecuente que deban dar ordes a través dun ‘broker’ con custos máis elevados paira asegurar que a operación se execute en tempo real.

Para que o pequeno e mediano investidor poida aforrar na compra de accións, pode acollerse a unha “tarifa plana” que permite realizar cantas operacións de bolsa deséxense, aínda que non todas as entidades financeiras dispoñen deste servizo. Os seus prezos oscilan entre 7 e 20 euros, en función do carácter da operación: nacional ou internacional. É conveniente acollerse a este tipo de plans cando o investidor adoite realizar varias operacións durante o mes; en caso contrario non lle compensa optar por esta fórmula, xa que encarecerá o investimento.

Comisión de custodia

As comisións de compra e venda non son as únicas que aplican os intermediarios financeiros, senón que existen outras que lastran a posible rendibilidade obtida. Trátanse das comisións de custodia e corretaje, aínda que en ambos os canons a cantidade que cobran bancos e caixas de aforro é mínima, e mesmo hai entidades que non a cobran.

A comisión de custodia é aquela que cobran as entidades financeiras por manter accións en carteira, e devéñase pola posición de valores e pola entrada de títulos novos. Pode cobrarse mensual, trimestral, semestral ou anualmente. Non é fácil comparar as comisións de custodia das distintas entidades financeiras, xa que algunhas cobran os gastos de custodia sobre o valor nominal das accións, outras sobre o valor efectivo dos títulos, e outras cobran un mínimo por valor ou por mercado.

Se o investidor dá a orde a través dun banco ou caixa de aforros, á comisión de intermediación deberá engadirse a de corretaje. Iso débese a que só as sociedades e axencias de valores poden ser membros de bolsa, e os bancos e as caixas teñen que traspasar a orde do cliente a estes para que poida executarse, de modo que o banco ou caixa aplica realmente una dobre comisión: una por trasladar a orde ao membro do mercado, e outra pola execución da proposta, comisión que adoita situarse en torno ao 0,15%-0,30% do valor efectivo da operación.