Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Como afecto aos pensionistas que non se revaloricen as pensións

A capacidade de compra de bens e servizos reducirase o próximo ano para os pensionistas españois en torno ao 2%
Por Gracia Terrón 11 de Decembro de 2012
Img edad jubilacion
Imagen: Samuel Body

En situacións normais, cada xaneiro todos os pensionistas ven como as súas prestacións públicas crecen. A súa contía revísase cada ano en función do IPC de novembro. Este ano, con todo, a tradición non se aplicará . O Goberno decidiu que en 2013 as pensións non se apreciarán en función do indicador que mide a inflación, que pechou novembro no 2,9%. As pensións superiores a 1.000 euros incrementaranse un 1% e as que non superen esa cifra, ou 14.000 euros en cómputo anual, elevaranse un 2%. Como se detalla na presente reportaxe, a consecuencia máis clara desta medida é que todos os pensionistas sufrirán unha notable perda de poder adquisitivo , que se traducirá nun menor consumo de bens e servizos.

Que supón perder poder adquisitivo

Segundo os cálculos e ante a non revalorización das pensións acorde co IPC, os pensionistas perderán, de media, case dous puntos de poder adquisitivo. Isto supón que a súa capacidade de consumo redúcese ao redor dese 2% . A pensión media de xubilación en novembro foi de 953,70 euros mensuais. No entanto, hai que ter en conta que hai moita disparidade entre comunidades autónomas.

Un pensionista que cobra 900 euros terá cada mes 8,1 euros menos que o que lle correspondería para non perder poder adquisitivo

En cifras reais, para un pensionista que na actualidade cobra 900 euros, a partir do ano próximo comezará a cobrar 918 euros ao mes (tendo en conta que se lle aplicará unha subida do 2%). Pero, en situacións normais comezaría a ingresar 926,1, si aplicáseselle a subida correspondente ao IPC de novembro (do 2,9%). En termos mensuais, cobrará 8,1 euros menos que o que lle correspondería para non perder poder adquisitivo. No cómputo anual, deixará de cobrar 97,2 euros.

No caso dos pensionistas con prestacións superiores aos 1.000 euros, a non revalorización das pensións notarase máis . No suposto dun pensionista que cobra hoxe en día 1.500 euros, a partir de xaneiro pasará a recibir unha prestación pública de 1.515 euros ao mes (calculados cun incremento do 1%). Pero, si computásense co IPC (do 2,9%), a contía que lle correspondería sería de 1.543,50 euros mensuais. É dicir, ingresará 28,5 euros mensuais menos do que recibise no caso de que as pensións se revalorizasen como viña sendo habitual. En todo o ano, deixará de cobrar 342 euros, cantidade que reflicte a perda de poder adquisitivo total á que se enfrontará.

Consecuencias: menor consumo

A perda de poder adquisitivo á que se enfrontarán os pensionistas reflectirase, con toda probabilidade, en un menor consumo de bens e servizos pola súa banda.

Tamén se decidiu que non haberá este ano paga compensatoria

En realidade, a razón de ser ou a esencia da revalorización das pensións explícase porque os xubilados , do mesmo xeito que os traballadores, necesitan que a súa prestación se adapte á subida dos prezos que se produce co paso do tempo. Só iso permite manter o seu poder adquisitivo. Si a pensión mantense inalterada, como os prezos soben, os xubilados terían cada vez menor capacidade para comprar bens e servizos.

Outra das decisións colaterais que acompañou á non revalorización das pensións foi a de. non dar a paga compensatoria , que é unha prestación adicional por unha cantidade equivalente á diferenza entre o percibido este ano e o que correspondese cun incremento correspondente ao IPC real de novembro.

En xaneiro do próximo ano ningún pensionista recibirá devandita paga compensatoria. O seu poder de compra reducirase tamén por esta vía. Como nos Orzamentos Xerais de 2011 xa se aprobou unha subida do 1% para as pensións deste ano, a pensión compensatoria debería outorgarse tomando o 1,9% de desviación que faltaba até alcanzar o 2,9% de IPC xeral de novembro, algo que non se fará.

Quen perden máis

Os pensionistas que salguen máis desfavorecidos son quen cuxas pensións superan os 1.000 euros, pero non alcanzan o límite máximo fixado nos 2.522,89 euros mensuais (ou 35.673 euros anuais). Por lei, ningún pensionista pode superar -fora cal fora o seu salario en activo e a súa cotización en anos á Seguridade Social-, os 35.673 euros ao ano , que se plasman nunha pensión cada mes de 2.522,89 euros.

Os pensionistas máis desfavorecidos pola medida son quen cuxa pensión supera 1.000 euros, pero non alcanza o tope máximo

No caso das pensións de menor importe, o impacto será menos. As que teñen dereito a un complemento a mínimos calcularanse en función da contía mínima reflectida nos Orzamentos Xerais do Estado . Para os maiores de 65 anos, a pensión mínima con cónxuxe a cargo é de 10.798,20 euros anuais. Si o xubilado non ten cónxuxe recibirá unha pensión mínima de 8.751,40 euros. A pensión mínima de. viuvez con cargas familiares sitúase hoxe en 715,60 euros ao mes. Para titulares de 65 anos ou con discapacidade maior ou igual ao 65% é de 618,90 euros. A pensión de orfandade e a prestación por favor familiar alcanzan os 189 euros ao mes.

Por que non revalorizaranse as pensións este ano?

A decisión de non incrementar a contía das pensións como é habitual, e como recolle a propia lei, é unha consecuencia directa da crise e das directrices que están a impor desde a Comisión Europea a España, tras a solicitude da axuda para recapitalizar a nosos bancos .

O obxectivo prioritario agora é que España reduza o seu déficit público. Revalorizar as pensións sería unha práctica que atentaría contra devandita meta e que descuadraría as contas públicas . Na actualidade, o país debe cumprir co obxectivo de diminuír o seu déficit até o 6,3%, segundo marcou Bruxelas.