Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Como aprazar o pago do teu préstamo persoal durante a corentena

Existen medidas impostas polo Goberno e alternativas que podemos negociar durante a crise do coronavirus para evitar a falta de pagamento. Contámosche cales son e como levalas a cabo
Por EROSKI Consumer 20 de Abril de 2020
Design desk display eyewear 313690
Imagen: energepic.com

A crise pola pandemia do coronavirus deixou a moitos fogares cuns ingresos menores ou nulos. Isto provocou que moitas familias non poidan facer fronte ao pago das cotas dos seus préstamos persoais e dos seus cartóns de crédito. Ante esta situación, o Goberno aprobou medidas para frear a falta de pagamentos e axudar aos consumidores. Entre elas, destaca a moratoria dos préstamos persoais á que poden acollerse certas persoas en situación de “vulnerabilidade económica”. Aínda que tamén existen alternativas que podemos negociar co noso banco directamente, se non cumprimos os requisitos para optar á moratoria oficial.

Moratoria: que é e que requisitos hai que cumprir

A moratoria dos préstamos persoais permítenos pausar o crédito e interromper o pago das súas cotas mensuais durante uns meses, en concreto tres meses prorrogables de acordo co Real Decreto-lei 11/2020, sen que se xeren intereses e retomar o abono das cotas despois dese prazo. Esta moratoria poderá aplicarse a calquera préstamo sen unha garantía hipotecaria.

De acordo co publicado no BOE o 31 de marzo, para solicitar unha moratoria debemos ser considerados como persoas “en situación de vulnerabilidade económica”. Para iso, o Goberno indicou unhas pautas que permitirán ao banco avaliar se estamos dentro deste colectivo. Para os autónomos, bastará con acreditar unha “perda substancial de ingresos” ou unha caída na facturación de polo menos un 40 %. Os particulares, pola súa banda, debemos cumprir un dos seguintes requisitos:

  • Considerarásenos en situación de vulnerabilidade, se estamos desempregados nun fogar onde os ingresos en total non superen o triplo do IPREM (Indicador Público de Renda de Efectos Múltiples), é dicir, familias que no seu conxunto teñan uns ingresos menores a 1.645,8 euros ao mes.
  • Tamén poderemos demostrar a nosa situación de vulnerabilidade, se temos varios créditos con varias entidades que supoñan máis do 35 % dos ingresos do fogar e cuxo esforzo para pagalos multiplicouse por 1,3 durante o estado de alarma.

Se entramos dentro dalgún destes perfís, poderemos acollernos a unha moratoria entregando a documentación requirida xunto cunha declaración responsable que indique que entramos dentro deste colectivo. De acordo co real decreto, se cumprimos cos requisitos, a moratoria aplicarase de maneira automática e a entidade non poderá cobrarnos nada polo cambio do contrato.

moratoria prestamoImaxe: Tirachard Kumtanom

Carencia, a alternativa á moratoria

A carencia é unha alternativa moi similar á moratoria de créditos ao consumo. Con esta opción poderemos tamén pausar total ou parcialmente (só pagaremos os intereses) as cotas dos préstamos persoais. No entanto, a principal diferenza en canto á moratoria é que durante a carencia si que se seguirán xerando intereses sobre o capital restante do crédito.

Esta alternativa non está recollida no real decreto-lei publicado polo Goberno por motivo do estado de alarma, pero poderémola negociar coa nosa entidade, se non xuntamos os requisitos para acollernos á moratoria.

Para solicitar unha carencia deberemos pornos en contacto co noso banco, preferiblemente de maneira telemática, e tentar negociar con el as condicións da carencia. Cabe a posibilidade de que a entidade se negue nun principio a esta alternativa, polo que dependerá dos nosos dotes de negociación poder conseguila.

Esta alternativa pode levar gastos polo cambio de contrato e, tamén, deberemos contar cos intereses que se xerarán durante o tempo que dure a carencia. Para saber canto nos custará simplemente deberemos restar o custo total do préstamo con carencia sobre o custo total do crédito antes da carencia. Esta diferenza será o custo de máis que pagaremos.

En definitiva, a mellor opción será sempre a moratoria, xa que nos permitirá evitar o pago de intereses extras, pero a carencia será unha posibilidade para ter en conta co fin de evitar a falta de pagamento das cotas dos créditos, se non cumprimos cos requisitos para ser considerados como persoas en situación de vulnerabilidade económica.