Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Como calcular o paro que se debe cobrar

A contía dependerá do que a empresa cotizase á Seguridade Social polo traballador
Por Rosa Cuevas 26 de Decembro de 2008
Img calculadora
Imagen: Paige Foster

Cando unha persoa queda no paro, o primeiro que debe coñecer é se cumpre as condicións e requisitos esixidos para poder cobrar a prestación por desemprego. Para empezar, a causa pola que perdeu o seu posto de traballo debe quedar recoñecida na lista de supostos que o INEM elabora. Entre eles figuran o despedimento, a terminación dun contrato temporal, a aplicación dun expediente de regulación de emprego, así como estar nun período de inactividade se é traballador fixo descontinuo. Ademais, queda recoñecida como causa para poder percibir o paro o cesamento voluntario do traballador por non aceptar o traslado do seu posto de traballo a outra localidade, se iso leva cambio de domicilio ou algunha modificación na súa xornada laboral ou nas súas quendas de traballo. A contía desta prestación económica dependerá do que a empresa cotizase á Seguridade Social polo traballador.

A contía do paro calcúlase a partir da base reguladora, que se obtén dividindo entre 180 a cantidade de diñeiro que a empresa cotizou á Seguridade Social polo traballador nos últimos 180 días naturais antes do despedimento ou cesamento, incluído o período de vacacións se corresponde.

O paro nunca excederá de 1.055,33 euros se non se teñen descendentes menores

Para coñecer esta cifra, o traballador debe revisar o seu últimas seis nóminas e buscar no apartado de base de continxencias comúns o seu valor. Por exemplo, unha persoa que fose despedida o 1 de setembro de 2008 deberá remontarse ata o 1 de marzo de leste mesmo ano e comezar a calcular as continxencias comúns que a súa empresa pagaba por ela á Seguridade Social. Unha vez identificadas as bases, débense sumar todas e divídense entre 180 para obter a base reguladora diaria da prestación por desemprego do suxeito. A esta contía hai que aplicarlle dous tipos de deducións: as achegas á Seguridade Social, e as retencións a conta do IRPF.

De todos os xeitos, todos os cálculos quedan suxeitos a uns límites mínimos e máximos que o INEM fixa anualmente. Así para este ano, ningunha prestación por desemprego será inferior a 482,44 euros no caso de que o solicitante non soporte cargas familiares, nin a 645,26 se o desempregado ten fillos menores de 26 anos que perciban rendas inferiores a 600 euros mensuais. Pola contra, a contía do paro que se debe recibir nunca excederá 1.055,33 se non se teñen descendentes menores, nin 1.356,86 no caso de que o solicitante teña dous ou máis fillos menores.

Durante canto tempo recíbese prestación

O período de tempo no que o desempregado ten dereito a recibir o paro calcúlase en función das cotizacións realizadas no últimos seis anos, e sempre que non se tiveron en conta para prestacións anteriores, xa que se se goza nunha ocasión do paro a cotización non se garda senón que se perde para futuras solicitudes. Así, canto máis tempo cotizase o traballador máis meses de paro acumulará. Agora ben, como en todo, hai uns topes. E neste caso, fíxase nos 2.160 días, uns 6 anos cotizados dan dereito a case dous anos de prestación de desemprego; en concreto, a 720 días.

De calquera forma, esta é a escala de tempo que establece o INEM para outorgar as prestacións de desemprego:

Días de Cotización Días de Prestación de Desemprego
De 360 a 539 días 120 días
De 540 a 719 días 180 días
De 720 ata 899 días

240 días

De 900 ata 1.079 días

300 días

De 1.080 ata 1.259 días

360 días

De 1.260 ata 1.439 días

420 días

De 1.440 ata 1.619 días

480 días

De 1.620 ata 1.799 días

540 días

De 1.800 ata 1.979 días

600 días

Desde 2.160 días

720 días

TRAMITAR O PARO, PASO A PASO

O máis importante e o primeiro que se debe facer é decidir e coñecer que é o que se pode facer. Se se opta por solicitar a prestación por desemprego, xa que o traballador cotizou durante polo menos 360 días no últimos seis anos, a solicitude débese presentar na Oficina de Emprego que corresponda ao seu lugar de domicilio.

O solicitante debe facelo nos 15 días hábiles seguintes ao último día traballado, non se contan nin os domingos nin os festivos. É moi común que o desempregado non puidese gozar dos días de vacacións que lle correspondían antes do cesamento, polo que a empresa débellos abonar. Por iso, a solicitude débese presentar nos 15 días seguintes ao termo das vacacións.

Para evitar idas e voltas á oficina, é recomendable coñecer cal é a documentación que debe acompañar á solicitude:

  • Certificados de empresa nas que traballase no últimos seis meses
  • Carta de despedimento se este produciuse
  • Se o desempregado traballase nese período a tempo parcial nalgunha das empresas, é aconsellable achegar os contratos laborais nos que debe figurar a xornada laboral, a ter moi en conta para realizar o cómputo do período de cotización.
  • Documento Nacional de Identidade
  • Un número de conta bancaria no que o solicitante figure como titular.

Unha vez que o INEM recoñece a prestación, remite ao domicilio do solicitante unha carta na que especifica a contía que recibirá e o período de tempo que lle corresponde.