Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Como cobrar o paro nun pago único

Pódese percibir ata o 100% da prestación por desemprego nun só pago para montar un negocio, pero hai que acreditar que o proxecto é viable e inicialo no prazo dun mes
Por Blanca Álvarez Barco 20 de Outubro de 2016
Img negocio paropagounico
Imagen: jarmoluk

Se se quere iniciar unha actividade empresarial, pódese cobrar a prestación por desemprego nun só pago. Pero é unha medida eficaz para promover o autoemprego ou ten inconvenientes de peso? Por unha banda, ao capitalizar o paro é posible financiar a creación dun novo negocio, pero hai que demostrar que será viable. Desta maneira, serve de gran axuda para montar unha empresa e, ademais, está exenta de tributación, aínda que sempre que a actividade mantéñase durante cinco anos, algo que na actualidade non sempre resulta fácil. Nesta pequena guía explícase como cobrar o paro nun pago único, quen pode beneficiarse e para que solicitala, ademais das súas principais vantaxes e inconvenientes.

Que requisitos piden para cobrar o paro nun único pago?

Para poder capitalizar o paro, débese ter unha prestación por desemprego por cesamento definitivo da relación laboral, ademais de ter pendente de percibir polo menos tres meses desa axuda, como se indica na sede electrónica do SEPE. Se se ten o dereito á prestación por cesamento de actividade, é necesario ter pendente de percibir un período de, polo menos, seis meses.

Ademais, non se pode obter o recoñecemento do pago único dunha prestación por desemprego no catro anos anteriores, como explica o asesor Antoine Kerfant. E se se impugnou o despedimento que provocou estar desempregado, tampouco se pode solicitar a capitalización ata que se resolveu o expediente de impugnación.

E un detalle importante: non se ten que iniciar a actividade antes da data en que se presenta a petición.

Para que se pode solicitar a capitalización do paro?

Recibir o importe do paro nun único pago pode solicitarse para emprender unha nova actividade, que pode ser:

 • Comezar unha actividade como traballador autónomo.

 • Incorporarse a unha cooperativa. Non importa que existise antes ou sexa de nova creación.

 • Crear unha sociedade laboral ou unirse a unha xa existente.

 • Constituír unha entidade mercantil (sociedade limitada ou anónima) ou incorporarse a unha que se creou nos 12 meses anteriores, sempre que se vaia a ter o seu control.

Convén lembrar que é unha condición imprescindible iniciar a actividade laboral no prazo máximo dun mes desde que concedesen a prestación.

Podo cobrar o 100% do paro?

Tras a modificación da normativa en materia de autoemprego, a partir do 10 de outubro de 2015 pódese percibir o 100% da prestación, como indica De Mesa Manrique. Antes, en moitos casos, só podíase recibir o 60%. Agora tamén se pode percibir menor cantidade, en función da achega á sociedade que se queira constituír.

Pódese destinar o diñeiro recibido aos gastos de constitución e posta en funcionamento do negocio, así como ao pago de taxas e tributos. Ademais, é posible utilizar ata o 15% da contía a pagar servizos de asesoramento, formación e información relacionados coa actividade que queira pór en marcha.

Ás veces non se necesita o importe total para comezar co negocio, pero é posible destinar o pago único para pagar as cotas de autónomo. Neste caso débense presentar os xustificantes desta cotización do mes do inicio de actividade e o Servizo Público de Emprego abonará cada mes o importe da cota de autónomos.

Img cobrar paro pago unico art
Imaxe: jarmoluk

Onde e como solicito o pago único?

Para presentar a solicitude, hai que dirixirse á Oficina do SEPE ou Dirección Provincial da Entidade Xestora correspondente. Ademais de encher o impreso de solicitude de pago único, débese incluír unha memoria explicativa sobre o proxecto que se quere pór en marcha e toda a documentación que se teña e acredite que o futuro negocio pode ser viable.

E, despois, débense tamén xustificar con facturas os investimentos que se tiveron que realizar para establecerse.

Interésame? Vantaxes e inconvenientes de cobrar o paro en pago único

 • Vantaxes:

  A maior vantaxe de capitalizar o paro é que ofrece unha oportunidade para comezar unha nova actividade, montar un negocio cando a persoa se quedou sen emprego.

  Outra vantaxe, segundo explica Kerfant, é que se cobra rápido, comparado con outras subvencións. Polo xeral, tárdase un mes desde a presentación ata o cobro.

  Ademais, convén ter en conta a exención de tributar se se cobra a prestación por desemprego nesta modalidade, sexa cal for a súa contía, segundo o Real Decreto-lei 4/2013, de 22 de febreiro, de medidas de apoio ao emprendedor e de estímulo do crecemento e da creación de emprego.

 • Inconvenientes:

  Entre os seus inconvenientes atópase a necesidade de acreditar que o proxecto é viable, algo difícil, posto que o que en principio se cre que funcionará poida que logo non salga ben.

  Ademais, como sinala Eduardo de Mesa, para consolidar o dereito á exención de tributar, a actividade debe manterse durante o prazo de cinco anos e, se non é así, hai que declaralo como rendemento do traballo.

  Se o negocio vai mal e xa se recibiu o importe total da prestación para financialo ou en cotas da Seguridade Social, hai que saber que, aínda que a persoa déase de baixa, xa non poderá recibir de novo o paro, pois xa se esgotou a axuda. É dicir, consómese o dereito a prestación e se o emprendedor volve a un traballo por conta allea despois da súa iniciativa empresarial, “deberá volver acumular dereitos desde cero”, explica o asesor Antoine Kerfant.

  Ademais, como adiantan todo nunha soa vez, descontan o interese legal do diñeiro (preto dun 4%). É dicir, en realidade non se percibe o 100% da prestación.