Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Como declarar as devolucións por cláusula adoito na campaña da Renda 2018?

Hai que corrixir as anteriores deducións por investimento en vivenda habitual
Por helpmycash 8 de Abril de 2019

A campaña da Renda 2018 leva unha semana en marcha, así que chegou o momento de sacar a calculadora, o bolígrafo, o caderno e a visera para empezar a facer números. Salvo se págase a un xestor, confeccionar a Declaración sempre resulta engorroso, pero este proceso o é aínda máis para quen recuperaron o diñeiro que pagaron de máis pola aplicación da cláusula adoito. Este artigo recolle como hai que proceder nestes casos, se decidimos facer todo o papelorio pola nosa conta: se hai que declarar as devolucións, que ocorre coas deducións practicadas hai anos, etc.

Img rentasuelop listg

O devolto non tributa

O primeiro que debemos saber é que o que nos devolva o banco pola aplicación indebida das cláusulas adoito, xa sexa pola vía xudicial ou pola extraxudicial, non se declara. Nese sentido, a Axencia Tributaria deixa claro que “non procede” incluír ese diñeiro na Declaración do IRPF, “tanto se a devolución deriva dun acordo celebrado entre as partes, coma se é consecuencia dunha sentenza xudicial”.

E o mesmo ocorre cos intereses indemnizatorios que a entidade se vise obrigada a pagarnos, se un xuíz sentenciouno así. No entanto, as costas xudiciais que abone o banco (gastos de procurador, honorarios dos avogados…) si deben declararse como unha ganancia patrimonial da base impoñible xeneral.

Hai que corrixir anteriores declaracións

Pero que sucede se aplicamos a dedución por investimento en vivenda habitual en anteriores exercicios sobre eses intereses abonados de máis? Ante este tipo de situacións, Facenda establece que non temos dereito a beneficiarnos da desgravación dese diñeiro, así que teremos que incluír toda esa cantidade de diñeiro indebidamente deducida na Declaración deste ano.

En concreto, debemos sumar esas cantidades que deducimos de forma incorrecta ás cotas líquidas estatais ou autonómicas, tal e como establece o artigo 59 do Regulamento do IRPF. No entanto, a Axencia Tributaria aclara que, a diferenza do que ocorre con outras situacións onde se perde o dereito a deducir, neste caso non se nos cobrarán intereses de demora.

Ademais, esa perda do dereito á dedución ten un carácter limitado. E é que as débedas con Facenda non reclamadas prescriben ao catro anos, así que só teremos que incluír as cantidades deducidas de forma indebida durante os exercicios de 2018, 2017, 2016 e 2015.

Así mesmo, a Axencia Tributaria prevé unha situación na que non é necesario levar a cabo este proceso: se o banco reduciunos o importe da hipoteca, no canto de devolvernos o diñeiro en metálico. Matiza, iso si, que sobre esa cantidade reducida non se pode aplicar a dedución por investimento en vivenda habitual.

Img rentasuelomImaxe: GotCredit

Os gastos deducibles non se salvan dunha complementaria

Peor o teñen os que tiñan alugada a vivenda hipotecada e declararon como gasto deducible o que pagaban de máis por culpa da cláusula adoito, xa fóra nos rendementos do capital inmobiliario ou por actividades económicas. Como no caso anterior, Facenda considera que ese diñeiro perde a consideración de gasto deducible, así que hai que presentar unha Declaración complementaria do últimos catro exercicios quitando eses gastos.

A data límite para facelo é a mesma que para enviar a Declaración do exercicio de 2018: ata o 1 de xullo de 2019. Se temos dúbidas, entre o 9 de maio e o 28 de xuño podemos solicitar unha cita previa para acudir ás oficinas de Facenda, aínda que o servizo de atención presencial non se abre ata o 14 de maio.

Se non queremos esperar ata entón, tamén podemos acollernos ao Plan “Chamámoslle” da Axencia Tributaria, co que recibiremos atención telefónica para confeccionar de modo correcto nosa Declaración. Para beneficiarnos deste servizo hai que pedir cita previa por Internet, por teléfono ou a través da aplicación móbil do propio organismo público.