Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Como deixar de pagar comisións pola miña conta corrente?

Cumprir os requisitos de vinculación, evitar os descubertos ou activar a correspondencia en liña son algunhas prácticas coas que aforraremos diñeiro
Por Javier Mezcua, Helpmycash 21 de Setembro de 2020
comision no pagar
Imagen: Bru-nO

Ter unha conta corrente sen comisións é fácil, pero acabar pagando por ela, tamén. Abonda con que incumpramos algún punto do contrato, quedemos en números vermellos ou fagamos un par de transferencias nunha oficina para que o noso banco acábenos cobrando comisións. Na actualidade, temos ao noso alcance unha ampla oferta de contas correntes gratuítas coas que poderemos facer transferencias, reintegros en caixeiros ou asociar cartóns sen desembolsar nin un só euro. Pero non hai que baixar a garda. Calquera descoido pódelle saír moi caro ao noso peto e se queremos que o servizo nos salga gratis, vale a pena prestar atención a este cinco consellos.

1. Cumprir os requisitos de vinculación

A clave para non pagar comisións é cumprir as condicións que a conta teña en cada momento. Pero hai que lembrar que o banco ten dereito a cambiar as condicións dunha conta corrente de forma unilateral en calquera instante, a condición de que avise ao cliente con dous meses de antelación.

Debemos fixarnos, sobre todo, nos requisitos de vinculación que temos que cumprir para non pagar comisións. Polo xeral, adoita ser necesario domiciliar ingresos regulares na conta e cumprir algunha obrigación extra como, por exemplo, cargar varios recibos ao trimestre ou usar un mínimo de veces o cartón asociado para non pagar, aínda que algunhas contas, principalmente as dixitais, poden non ter ningunha condición de vinculación. De feito, hai contas sen comisións que non obrigan a domiciliar a nómina nin outros ingresos nin tampouco a manter un saldo mínimo.

Por outra banda, tamén é importante comprobar por que canles podemos operar para manter a gratuidade da conta. Cada vez máis contas están pensadas para clientes cun perfil dixital e non cobran comisións, a condición de que a operativa básica (transferencias, reintegros, etc.) leve a cabo a través do caixeiro, da web ou da aplicación da entidade. Se se acode ás oficinas, o banco pode cobrar por algún servizo.

2. Evitar os números vermellos

Os descubertos páganse caros. Quedar en números vermellos supón asumir unha débeda coa entidade a cal devengará intereses a favor do banco.

Ademais,  tamén pode cobrar unha comisión pola apertura do descuberto (as principais entidades de España adoitan aplicar unha comisión do 4,5 % cun mínimo de 15 euros). A maioría lembran no seu libro de tarifas que, de acordo co establecido na Lei 16/2011, a comisión percibida xunto cos intereses non poderá dar lugar a unha TAE que sexa superior a 2,5 veces o interese legal do diñeiro.

Por outra banda, para sufragar os gastos nos que incorre a entidade ao reclamar a regularización do saldo da conta, os bancos poden cobrar unha comisión por reclamación de posicións debedoras, que varía de forma considerable dun a outro. O tres principais entidades de España cobran por este concepto entre 30 e 49 euros.

3. Activar a correspondencia en liña

A maioría dos bancos envían case todas as súas comunicacións a través da caixa de correos virtual da súa web ou a súa aplicación móbil ou por correo electrónico e repercuten ao consumidor os gastos de correo, se este prefire recibir todas as comunicacións por correo postal. Polo xeral, para evitar este gasto, basta con activar a correspondencia en liña a través da banca virtual. O Banco de España advirte, na ‘súa Memoria de Reclamacións’ de 2019, que non “se considera unha boa práctica bancaria que as entidades repercutan os gastos de correo aos seus clientes cando estes deron instrucións inequívocas de que non se lles remita ningunha comunicación por este medio”.

correspondencia onlineImaxe: ribkhan

4. Revisar a política de caixeiros

Sacar diñeiro nun caixeiro que non sexa propiedade da nosa entidade pódenos chegar a custar ata dous euros en España. Se queremos evitar pagar polos reintegros, debemos asegurarnos de facer a operación a débito e acudir só aos caixeiros do noso banco ou aos daquelas entidades coas que a nosa chegou a un acordo. Neste sentido, os principais bancos de España só permiten sacar diñeiro gratis dos seus propios terminais, xa que a súa rede está formada por miles de máquinas, mentres que os bancos cun parque de caixeiros reducido ou moi concentrado xeograficamente adoitan permitir sacar diñeiro gratis doutros bancos. Se acabamos retirando efectivo dun caixeiro cuxo custo non estea bonificado, o noso banco acabaranos repercutindo a comisión que o propietario do terminal trasládelle a el.

5. Viaxar ao estranxeiro preparado

Sacar o cartón fóra de España adoita estar penalizado. Por unha banda, pagar unha compra nunha moeda distinta ao euro leva, polo xeral, o abono dunha comisión por cambio de divisa (ao redor do 3 %), aínda que en ocasións, en lugar dunha comisión, o banco aplica un tipo de cambio máis caro do habitual, no canto do tipo de cambio de Mastercard ou Visa.

E, doutra banda, sacar diñeiro dun caixeiro situado fóra de España supón pagar unha comisión polo uso dunha rede internacional (ao redor do 4 % cun mínimo de tres euros) e se, ademais, a extracción non é en euros, haberá que facer fronte á citada comisión polo cambio de moeda.

Nestes casos, a solución pasa por levar na carteira un cartón que non cobre comisións por cambio de divisa, que aplique o tipo de cambio interbancario ou o de Mastercard ou Visa, moi próximos ao real, e que permita sacar diñeiro do estranxeiro gratis ou cun custo reducido. Este tipo de cartóns poderemos obtelas gratis en varias entidades, principalmente nas compañías fintech.

Hai outra comisión adicional, chamada surcharge fee, que nola pode cobrar o propietario do caixeiro ao sacar diñeiro, e que non depende do noso banco. Neste caso, para evitala, podemos ir probando en varios caixeiros distintos ata que atopemos un que non nola cobre.