Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Como dispor a herdanza dunha forma beneficiosa

Facer testamento é a mellor forma para que unha persoa poida dispor o destino dos seus bens despois do seu falecemento. Ademais, mediante este documento tamén se ten a posibilidade de organizar a tutela dos fillos ou nomear persoas para a administración dos bens. Na execución do testamento, o principal é evitar custos e trámites que non farían senón demorar a vontade do finado.
Por EROSKI Consumer 14 de Outubro de 2004

Para evitar problemas na repartición dos bens dun falecido, é importante que exista un testamento, xa que se aforra así longos trámites entre herdeiros e ata unha posible vista en tribunais no caso de non acordo.

O normal é facer testamento ante notario, cuxo importe non pasa dos 60 euros. Tamén é posible o testamento ológrafo, de puño e letra e privado, pero este pode carrexar problemas.

Con todo, non tramitar este documento pode levar uns gastos duns 150 euros para a declaración notarial dos herdeiros, ademais dos honorarios profesionais que irán proporcionalmente á suma herdada.

Unha alternativa ao testamento é sen dúbida a doazón “ínter-vivos”. Está claro que esta solución debe complementarse cunha boa relación entre os familiares, que a fiscalidade sexa máis adecuada que no caso do testamento e a situación patrimonial e persoal de todas as partes permítano. Tamén se pode contemplar a posibilidade de transmitir a vivenda a cambio dunha renda para sempre, sempre co debido asesoramento para saber cal é a opción máis vantaxosa.

Outro problema é o herdar un ben inmoble entre varios, xa que frecuentemente ven obrigados a vendelo a baixo prezo para facer fronte á fiscalidade e poder recoller algo de liquidez. En cambio, os produtos financeiros son máis fáciles de transmitir, xa que se repartirían as participacións coa consecuente decisión de transformalas en líquido ou seguir beneficiándose das vantaxes fiscais. Por tanto pode ser interesante converter en produtos financeiros líquidos, os bens inmobles que, pola súa natureza ou pola diversidade de herdeiros, poidan encarecer ou complicar a sucesión.

Aquilo que se herdou, como todo incremento de capital, debe tributar a Facenda, neste caso a través do Imposto sobre Sucesións e Doazóns. É un imposto directo con carácter de tributo complementario no IRPF e, ao tratarse dun imposto cedido ás comunidades autónomas, varía dependendo do lugar no que se herde.