Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Como distinguir a toxicidade dos produtos de limpeza

Están regulados de acordo ao Real Decreto 255/2003
Por EROSKI Consumer 4 de Maio de 2006

Nos fogares, en ocasións, empréganse na limpeza produtos químicos que resultan perigosos ou tóxicos para a saúde. Se se descoñecen os seus efectos nocivos poida que utilícense de forma inadecuada e, desta forma, que provoquen danos na saúde humana ou no medio ambiente.

O Real Decreto 255/2003, regulador da clasificación, envasado e etiquetaxe de preparados perigosos, é a lei de referencia para distinguir a toxicidade dos produtos de limpeza. Así, na Nota Técnica de Prevención nº 635 (NTP 635) do Instituto Nacional de Seguridade e Hixiene no Traballo detállanse unha serie de símbolos ou pictogramas que advirten ao consumidor dos riscos que leva un uso incorrecto destes artigos.

Segundo os efectos que teñen sobre a saúde, ou propiedades toxicolóxicas clasifícanse como:

Moi tóxicos ou tóxicos. Son aqueles que por inhalación, inxestión ou penetración cutánea en moi pequena cantidade poden provocar efectos agudos ou crónicos e mesmo a morte.

Algúns produtos tóxicos ou moi tóxicos son o metanol, o alcol de queimar, algúns quitamanchas, os aerosois, os impermeabilizantes, os desinfectantes (creolina).

Nocivos. Son aqueles que por inhalación, inxestión ou penetración cutánea poden provocar efectos agudos ou cónicos, e mesmo a morte.

Produtos nocivos son os quitamanchas, o tricloroetileno, os disolventes para pintura, os produtos para a protección e tratamento da madeira, os decapantes e os produtos de limpeza.

As precaucións que se deben tomar, tanto para os produtos tóxicos como nocivos, son: Evitar o contacto coa pel no seu manipulado usando proteccións como luvas e roupa adecuada. Utilizar estes produtos en lugares moi aireados. Non fumar nin comer durante a súa utilización. Usar máscaras para evitar a súa inhalación, sobre todo cos aerosois. Mantelos sempre fose do alcance dos nenos.

Corrosivos. Son aqueles que danan gravemente os tecidos vivos e outro tipo de materias. En moitas ocasións a reacción débese á presenza de auga ou humidade.

Algúns produtos corrosivos son os desatascadores de tubaxes, os desincrustantes, a eslamiada cáustica, os decapantes, os ácidos (por exemplo os contidos nas baterías), os limpadores de fornos e lavabos, os produtos para lavalouzas (en estado húmido).

Irritantes. En contacto coa pel ou as mucosas poden provocar unha reacción inflamatoria.

Son irritantes líquidos como a lejía, a esencia de trementina e o amoníaco.

Precaucións que hai que ter para os produtos corrosivos e os irritantes: Conservalos no envase de orixe, cos dispositivos de seguridade ben pechados e almacenalos en lugares nos que non haxa risco de caídas. Protexerse de posibles salpicaduras usando luvas, lentes e roupa adecuada. Lavarse ben cara e mans despois do seu uso. En caso de contacto enjuagarse con abundante auga durante dez minutos. Mantelos sempre fose do alcance dos nenos.