Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Como e cando anular un seguro

Anular un seguro pode supor un aforro de entre 300 e 1.000 euros ao ano e debe facerse con dous meses como mínimo de anticipación ao vencemento do próximo pago
Por José Ignacio Recio 27 de Setembro de 2012
Img firma
Imagen: Łukasz Tyrała

Para cadrar o orzamento doméstico, un dos gastos susceptibles de recortar son os seguros; sobre todo, nos casos que se teñan varias pólizas que contemplen as mesmas continxencias ou que estean duplicadas en canto á súa modalidade, xa sexa de viaxes, para o fogar ou de protección familiar. Se se desexa finiquitar algún, o asegurado debe mandar á súa compañía unha carta asinada na que exprese o seu desexo de rescindir o contrato e incluír o seu DNI e o número de póliza que desexa anular. Un detalle de suma importancia é que para formalizar o proceso con éxito, debe facerse cunha antelación non inferior aos dous meses do seu período de vencemento. A continuación sinálanse os pasos necesarios para dar de baixa un seguro.

Fuxir de seguros duplicados ou innecesarios

É frecuente contar con máis seguros dos necesarios. Mesmo hai quen paga o dobre polas mesmas ou similares prestacións. Tendo en conta a conxuntura de crise actual, se se decide facer recortes nos gastos do fogar, pódese aproveitar para darse de baixa dalgunhas pólizas que contemplen esta circunstancia.

Os seguros que duplican prestacións ou os subscritos sen ter necesidade real deben ser os primeiros en anularse

Tamén se pode prescindir de seguros que se subscriben sen ter unha necesidade real e que pouco ou nada se utilizan, ou os contratados porque alguén o recomendou, pola insistencia dun axente comercial…

A anulación dun destes produtos aseguradores pode reportar un aforro de entre 300 e 1.000 euros anuais, en función do tipo de produto subscrito e das coberturas aseguradas. Dar de baixa uno destes produtos require dun proceso preciso, que debe facerse de forma correcta para evitar problemas coa aseguradora e non acabar nunha lista de morosos. Convén seguir unhas pautas adecuadas para que a baixa prodúzase dunha forma ordenada.

O proceso de anulación dun seguro

Unha vez tomada a decisión da rescisión da póliza, hai que chamar por teléfono á aseguradora ou ao axente comercial para comunicar a decisión.

Poida que pregunten o porqué da decisión e, en función das razóns expostas polo cliente, quizais propoñan unha revisión temporal da cota anual á baixa. Ou poida que abran a posibilidade de deixar de pagar o seguro durante un tempo e seguir gozando das prestacións deste produto.

Ademais de comunicar a anulación á aseguradora, convén facelo saber ao banco para que non se abone o cargo dun novo exercicio

Se o cliente decide rescindir o contrato de todos os xeitos, desde a propia aseguradora indicarán que pasos hai que dar para que a anulación dun seguro sexa efectiva. Son os seguintes:

  • Enviar unha carta asinada polo tomador do seguro. Nela debe constar o seu desexo de rescindir o contrato que liga a ambas as partes. Deberá dirixirse por fax á compañía de seguros onde teña contratado o seu produto asegurador.

  • Debe realizarse con dous meses como mínimo de anticipación ao vencemento do seguinte pago.

  • Na solicitude debe quedar sinalado o Documento Nacional de Identidade do afectado e, por suposto, o número de póliza que se desexa anular.

Con estes pasos cancelouse a póliza, pero é recomendable dar unha orde ao banco ou caixa de aforros para que non pasen o abono do cargo para un novo exercicio. Con iso evitaranse problemas adicionais.

Cando se debe anular un seguro?

  • Cando se teña contratada máis dunha póliza e haxa duplicidades entre as mesmas. Para que gastar máis diñeiro se se teñen as necesidades cubertas?

  • Cando a situación da economía doméstica impida afrontar este gasto, a non ser que a aseguradora propoña mellores condicións na súa contratación.

  • Se en realidade non se necesita e o seguro foi subscrito por calquera circunstancia (compromisos, recomendacións, etc.).

  • Cando as coberturas están contempladas a través doutros produtos financeiros: cartóns de crédito ou débito, plans de pensións, etc.

  • En situacións de desemprego , a non ser que a aseguradora brinde unha rebaixa ou exención do pago mentres dure esta situación.

  • Cando as esixencias do produto non cumpren coas expectativas creadas no momento da súa subscrición.

  • No momento en que a curmá sexa moi elevada, haberá que revisar a conveniencia de renovala ou non.