Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Como e cando reclamar ante o Banco de España

Paira poder reclamar ante o Banco de España, o usuario debe presentar antes una queixa no Servizo de Atención ao Cliente da súa entidade
Por Elena V. Izquierdo 13 de Decembro de 2012
Img teclado

O descontento dos cidadáns cos bancos foi en aumento durante os últimos anos. Numerosos usuarios déronse conta de que foran inducidos a asinar contratos sen contar con toda a información, outros descubriron cláusulas adoito nas súas hipotecas ou depósitos que eran participacións preferentes. A estas queixas únense máis reclamacións bancarias pola aplicación de comisións que o cliente considera elevadas ou porque non recibe por un produto os intereses que pactara. Ao longo do seguinte artigo exponse que facer cando non se está satisfeito coa solución brindada por unha entidade tras formular una queixa. Nese caso, pódese reclamar ante o Banco de España, aínda que convén ter en conta que os informes que emite este organismo non son vinculantes.

Quen pode reclamar

O Banco de España conta cun servizo que resolve as queixas e as reclamacións que presentan os clientes das entidades que supervisa. Deben estar relacionadas cos dereitos dos clientes e derivar de presuntos incumprimentos das entidades reclamadas.

Paira reclamar ante o BDE, o cliente debe acreditar que a súa petición foi desestimada, denegáronlla ou pasaron dous meses desde que a presentou

Os clientes das entidades supervisadas polo Banco de España poden reclamar ante este organismo. Isto engloba actuacións concretas de bancos, caixas de aforros, cooperativas de crédito, o ICO, a CECA, establecementos financeiros de crédito, entidades de pago, entidades de diñeiro electrónico, sociedades de tasación e establecementos de cambio de moeda estranxeira autorizados paira realizar operacións de venda en billetes estranxeiros e cheques de viaxeiro.

Por que motivos pódese reclamar ao Banco de España

As queixas e reclamacións deben estar relacionadas con cuestións que afecten os intereses do usuario nos seus dereitos recoñecidos no contrato asinado coa entidade, na normativa de transparencia e protección do cliente, nas boas prácticas bancarias ou nos usos bancarios. As boas prácticas son as que non veñen impostas pola normativa, pero son exixibles de maneira razoable paira a xestión responsable e respectuosa cos clientes.

Cando se trate de queixas referidas a fondos de investimento ou valores, encárgase de resolvelas a Comisión Nacional do Mercado de Valores; cando se refiran a fondos de pensións e seguros, a Dirección Xeral de Seguros.

Requisitos paira reclamar ante o BDE

Paira poder reclamar ante o Banco de España, é necesario habelo feito con anterioridade ante a entidade. Si dáse o caso de que o cliente non está de acordo con comisións aplicadas ou co cálculo dos intereses, primeiro debe acudir ao Departamento de Atención ao Cliente ou ao Defensor do Cliente Bancario que teñen os bancos.

Os informes que emite o Servizo de Reclamacións do Banco de España non son vinculantes

O reclamante terá que acreditar que a súa petición foi desestimada, que lla denegaron ou que transcorreron dous meses desde que a presentou, sen que sexa resolta paira poder reclamar ante o Banco de España.

Como reclamar e onde

Hai dúas formas de presentar una reclamación no Banco de España: por vía telemática -co DNI electrónico ou firma electrónica- e por escrito no Rexistro Xeral do Banco de España, nas súas sucursais ou por servizo postal.

Na web do Banco de España hai modelos oficiais paira facer esta petición. Neles débense achegar os datos persoais do interesado e o seu DNI, a entidade contra a que se realiza a demanda, as oficinas implicadas e o motivo concreto da reclamación.

Ademais, hai que acreditar que se solicitou con anterioridade ante o Servizo de Atención do Cliente da entidade e achegar fotocopia da documentación que acredita os feitos reclamados.

Como se tramita

Una vez que se presenta a reclamación, o Banco de España abre un expediente que se inicia coa documentación que achega o interesado. Si esta fose incompleta, avisan á persoa que a fixo para que a complete no prazo de dez días hábiles e infórmanlle de que, si non a achega, entenderase que desistiu.

Cando o servizo de reclamacións ten toda a documentación do usuario, dálle á entidade 15 días hábiles paira realizar as súas alegacións. No momento en que se reciben, empézase o estudo da demanda.

Si a entidade contra a que se reclama acepta as pretensións do reclamante ou leste desiste, o procedemento paralízase.

A demanda finaliza no momento en que o Servizo de Reclamacións redacta un informe motivado que, segundo informan o Banco de España, “non terá en ningún momento carácter de acto administrativo recurrible”. Si o informe emitido fose desfavorable paira a entidade reclamada, esta debe informar o servizo de reclamacións no prazo dun mes se procedeu á rectificación voluntaria. Un aspecto que se debe ter en conta é que os informes que emite este servizo non son vinculantes paira ningunha das partes.