Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Como elixir o mellor fondo de investimento? 5 claves para acertar

Na selección dun fondo de investimento prevalecerá o momento dos mercados financeiros e as características do aforrador
Por José Ignacio Recio 14 de Setembro de 2017
Img invertir bonos autonomicos
Imagen: alphaspirit

Os fondos de investimento están entre os modelos de aforro preferidos polos españois para rendibilizar o seu patrimonio. Durante o primeiro semestre do ano un total de 11.653 millóns de euros han ido destinados a este produto, segundo os datos da Asociación de Institucións de Investimento Colectivo. Pero non é un produto homoxéneo, senón que pode subscribirse baixo diferentes formatos: renda variable, fixa ou modo monetario. Por iso é importante elixilo ben, segundo as circunstancias dos mercados financeiros e do perfil como investidor. Como levar a cabo esta decisión? Neste artigo danse algunhas claves para non equivocarse ao escoller os fondos de investimento.

Imaxe: alphaspirit

Un fondo de investimento é un produto tan flexible que require duns elementos de decisión moi particulares para a súa elección. Serán moi distintos aos utilizados para escoller depósitos a prazo, pagarés bancarios ou a compra e venda de accións en bolsa. E non só a rendibilidade xerada será determinante. Tamén hai que ter en conta outros aspectos, como a composición da carteira, as comisións que esixirá ou mesmo as características da xestora.

Non hai que esquecer que é o produto onde se gardarán os aforros durante moitos meses, mesmo anos, polo que calquera erro de cálculo pode facer perder moitos euros polo camiño. Aínda que se hai algunha equivocación, sempre está a opción de traspasalo a outros fondos de investimento máis rendibles para os aforros.

Clave 1. Fondo amoldado ás necesidades do investidor

Ante a ampla oferta que presentan estes produtos financeiros, non se terá máis remedio que axustarse ao perfil persoal: as necesidades non son as mesmas se se é un investidor agresivo ou se se presenta un perfil de corte defensivo. En función desta característica, a elección deberá ir a fondos baseados en renda variable e fixa, respectivamente, coa vantaxe de que se poden subscribir modelos mixtos de investimento para axuntar ambas as características.

Clave 2. Reducir os gastos de xestión

Un aspecto de gran incidencia para optimizar a elección baséase en optar por aquel fondo de investimento que esixa menos gastos nas súas comisións. Non en balde, moitos destes produtos son case iguais na súa composición. Ante este escenario, entre dous produtos de similares características, sempre haberá que inclinarse polo que menos desembolsos requira a súa contratación. Será unha forma moi útil para mellorar a rendibilidade final do investimento.

Clave 3. Diversificar os activos financeiros

Unha estratexia para xestionar os aforros do modo correcto radica en que o fondo de investimento estea diversificado á perfección. E non só no que se refire a os activos financeiros do que se compón a súa carteira de investimento, senón tamén polo feito de que que proceda de diferentes zonas xeográficas ou mesmo doutros investimentos. Será un procedemento que axudará a preservar mellor os aforros nos momentos máis difíciles dos mercados financeiros, evitando desgustos.

Clave 4. Baixo a garantía dunha xestión activa

Unha xestión activa é a máis adecuada para enfrontarse a todos os escenarios dos mercados financeiros: o é nos expansivos e onde a inestabilidade sexa o denominador común. Por medio desta estratexia, o investidor poderá moverse moi ben en todas as situacións, mesmo nas máis desfavorables para os seus intereses. Entre outras razóns poderao facer porque o fondo saberá adaptarse aos mellores activos financeiros en cada momento, e non de forma estática como ocorre cos fondos de xestión pasiva.

Clave 5. Non expostos a activos agresivos

A mellor actuación para non verse prexudicado consiste en decantarse por fondos de investimento non moi agresivos na súa composición. Quizais sexan menos efectivos para conseguir altas rendibilidades todos os anos, pero, polo menos, ofrecerán unha consistencia maior para crear unha bolsa de aforro duradeira e estable de face ao medio e longo prazo.

Fondos coa divisa cuberta

Cada vez é máis frecuente traspasar as fronteiras para rendibilizar o aforro a través destes produtos financeiros. No entanto, entraña un risco ao cambiar de divisa que pode resultar prexudicial. Para poder minimizar estes riscos é moi adecuado subscribir fondos de investimento que cubran o perigo destas operacións. Como consecuencia desta actuación, está a opción de protexerse ante as posibles perdas que poidan xerarse en calquera cambio de moeda.

Son moitos os modelos que se presentan baixo esta característica e é unha estratexia moi sinxela de aplicar para eliminar os obstáculos que se interpoñen na rendibilidade final do fondo de investimento, sen ningún custo engadido ou comisións pola súa formalización.