Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Como evitar problemas ao cambiar de operadora

Para previr complicacións durante o traslado de operadora, é recomendable non estar dado de baixa nunha compañía sen estar dado de alta na nova
Por José Ignacio Recio 3 de Xaneiro de 2013
Img enviar informacion listado
Imagen: Zach Klein

Cambiar de operadora de telecomunicacións (telefonía fixa e Internet, sobre todo) pode supor a oportunidade de acollerse a tarifas, ofertas e promocións moi atractivas. Pero, tamén, é a causa dunha serie de problemas e trastornos que é conveniente previr para que a factura non se eleve de forma desproporcionada. Como se explica a continuación, isto sucede en moitos casos pola duplicidade e, noutros, polo consumo de servizos ou prestacións que non están adscritos ás ofertas ou promocións contratadas polo usuario, ante as lagoas que se xeran entre o paso dunha operadora a outra.

Prevención antes de cambiar de operadora

A actual oferta para cambiar de operadores de telefonía fixa e Internet e a súa sinxeleza para realizala propician que os traslados dunha a outra empresa sexan tónica habitual entre os usuarios, en función das promocións. Pero tamén levan unha serie de problemas e trastornos que é conveniente previr para que a factura mensual non se eleve de maneira desproporcionada.

O principal problema que se debe esquivar é “estar en terra de ninguén”, dado de baixa da antiga empresa e sen estar aínda dado de alta na nova operadora. O primeiro que debe facer o usuario é darse de baixa da antiga operadora nos días posteriores a que a nova empresa recibise a solicitude de alta.

É conveniente ratificar por teléfono a baixa coa antiga operadora

Ao contratar un paquete de telefonía fixa e Internet, pódese tardar entre sete ou oito días en ter unha resolución, en función da compañía. Aínda que nalgúns casos, é máis rápida e pode facerse efectiva nun período non superior a tres días (se se considera servizo urxente, para o que haberá que notificalo á operadora no momento de realizar a súa contratación).

Para evitar lagoas no servizo, o usuario debe permanecer co seu contrato en vigor coa antiga operadora ata que se formalice o novo servizo con outra empresa; a non ser que queira verse privado dos seus servizos de acceso á telefonía fixa e Internet durante uns días, co prexuízo que iso carrexa.

Medidas para sortear complicacións

Para non ter futuras complicacións, e que non se cobre factura por un servizo non utilizado, é recomendable que se ratifique a baixa coa antiga operadora, se é posible, por teléfono. De non ser así, é probable que a empresa mande o recibo ao banco para que lle sexan pagados os servizos que supostamente presta.

No caso de estar dado de baixa dun servizo, e que se estea cobrando polo mesmo, hai que interpor unha queixa ou reclamación canto antes ante as asociacións de consumidores, para despois formalizalo nos departamentos de defensa do consumidor do Ministerio de Industria e Telecomunicacións ou nas xuntas municipais de cada distrito, onde están habilitadas as oficinas en defensa do consumidor. No entanto, o habitual, en caso de levar razón o usuario, é que lle sexan devoltos os importes cobrados de modo indebido, cunha demora que pode durar entre dúas e tres meses.

Evitar falta de pagamentos

Doutra banda, é importante que se cumpran todos os mecanismos do proceso, co obxecto de eludir situacións de falta de pagamento coas operadoras -a pesar de que a razón estea de parte do usuario-, xa que o seu nome poría engrosar as principais listas de morosos que hai en España e podería dificultar o seu acceso a calquera financiamento que necesitase.

Tamén é aconsellable, e co fin de non pagar dúas veces polo mesmo servizo a dúas compañías diferentes, que para darse de baixa da antiga compañía espérese a que finalice o período de facturación mensual e, unha vez chegue ese momento, darse de baixa de maneira definitiva para empezar a operar cos servizos contratados coa nova empresa de telecomunicacións. Pola contra, o usuario estaría a pagar dúas veces o mesmo servizo durante este tempo e, neste caso, baixo responsabilidade súa, xa que non podería reclamar a factura xa abonada á antiga compañía.

Así mesmo, é recomendable non tirar ningún software ou instrumento que fose contratado coa antiga operadora (módem, router, cables especiais, equipamento informático, etc.), por se esta requirísea. Por precaución, deben conservarse durante un período prudencial, ata tres meses desde o cesamento dos seus servizos.

De non cumprimentarse de forma adecuada este proceso de alta e baixa, córrese o risco de estar sen servizo durante uns cuantos días: nos casos de acceso a Internet, sen poder acceder aos contidos das webs nin aos correos electrónicos; e, polo que se refire a a telefonía fixa, con custos polas chamadas máis caros. De aí a importancia de facer a transacción (o proceso de cambiar unha compañía por outra) de forma racional e ordenada, e sen présas.

Erros das operadoras

Tamén hai outros casos nos que, por motivos alleos ao usuario, dáselle de baixa do servizo de maneira errónea. Nestas situacións, hai que denunciar o máis rápido posible este feito ante a operadora en cuestión, con obxecto de que se lle repoña o servizo no máis breve período de tempo posible.

Mesmo, en función das súas cláusulas de contratación, poderá esixir que se lle desconten da factura os días que non gozou do produto contratado por causas alleas á súa vontade. Ademais, de non estar de acordo co proceso desenvolvido pola compañía, e unha vez reposto o servizo, pódese optar por subscribir outro produto de similares características con outra empresa, suxerindo unha portabilidade á nova compañía.

É probable que a súa antiga operadora ofrézalle compensacións, como estar exento de pago durante ese mes ou darlle novas prestacións no seu servizo ou acceso a novas ofertas. En todo caso, non debe deixarse nunca que a demora alcance varios días de duración en canto á súa resolución (máis de 72 horas).