Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Como financiar unha pequena empresa

A iniciativa privada, ante a escaseza de axudas estatais, dota ás pequenas empresas de liquidez sen intereses para emprender proxectos
Por José Ignacio Recio 20 de Decembro de 2013
Img autonomo hd
Imagen: T. Fresnell

Ante as escasas propostas para que as pemes e os autónomos dótense de liquidez para desenvolver os seus negocios, aparecen algunhas iniciativas privadas que si as ofrecen. Nuns casos, como se sinala na presente reportaxe, faise baixo un formato moi favorable para os demandantes, xa que non xeran intereses nin se esixen avais, mentres que noutros se bonifican os custos do financiamento.

Iniciativas privadas para dar liquidez a pemes

Obter financiamento converteuse nunha necesidade para pemes e autónomos, pero neste momento teñen pechadas moitas portas debido á falta de propostas para poder dotarse de liquidez. Aos poucos, con todo, desenvólvense iniciativas puntuais, sobre todo de carácter privado, para paliar estas deficiencias e conseguir que os pequenos empresarios dispoñan dunha liña de crédito para desenvolver o seu negocio.

As axudas privadas brindan financiamento sen intereses e sen comisións de apertura nin amortización

Unha destas propostas parte da iniciativa 1000millonesparapymes, que se encarga de ofrecer ás pequenas e medianas empresas un financiamento directo, pero coa vantaxe de non esixir aos seus demandantes ningún tipo de avais e ao 0% de interese. A oferta global pon a disposición das pemes unha liquidez por valor de 1.000 millóns de euros co obxectivo de reactivar o crédito entre este colectivo empresarial. Pero, que cantidade pódese obter a través desta nova vía de financiamento? É moi flexible, xa que os demandantes poden dotarse desde 3.000 a 300.000 euros para comprar e contratar os produtos e servizos que necesiten.

As condicións para acceder a estas axudas privadas son moi vantaxosas, pois consiste nun financiamento sen intereses, que tampouco conta con comisións de apertura nin amortización e, como apuntan desde a emisora desta iniciativa, “sen letra pequena“. A partir do 22 de decembro, as pemes que reservasen a súa liquidez poderán dispor dela e comezar a utilizala. O proceso de alta desenvolverase só en liña e, en poucos minutos, saberase se se é beneficiario desta vía de financiamento, reservando a súa petición a través da dirección www.1000millonesparapymes.com.

Quen pode beneficiarse deste novo servizo? Todas aquelas pemes españolas que cumpran cos seguintes requisitos:

  • CIF/NIF válido.

  • Estar inscrito no rexistro mercantil.

  • Ter actividade empresarial, para o que terán que presentar o último IVE.

Ámbito autonómico

Outras iniciativas corresponden ao ámbito rexional e destinan recursos para paliar a situación de falta de financiamento das empresas. Brindan mellores condicións na súa contratación, aínda que sen chegar aos beneficios do modelo anterior.

É o caso de Avalmadrid , que dá préstamos sen intereses para pemes, aínda que parte dunha proposta diferente. Nela, a Comunidade de Madrid destina un millón de euros para bonificar o custo do financiamento, así como as comisións de aval e estudo para pemes e autónomos. Non é un financiamento a custo perdido, pero permite aforrarse algúns gastos para dotarse de liquidez. Bonificaranse ata tres puntos do tipo de interese solicitado, así como a comisión de apertura do crédito.

O prazo máximo dos préstamos será de ata sete anos, e o importe mínimo, de 15.000 euros (o máximo non poderá exceder do millón de euros). Tamén contempla condicións especiais aplicables a autónomos e emprendedores para a constitución de sociedades, etc.

Liña ICO para empresas e emprendedores

O Instituto de Crédito Oficial (ICO) presta ata 10 millóns de euros por cliente, nunha ou varias operacións, en créditos a interese fixo ou variable aos emprendedores que queiran pór en marcha ou expandir o seu negocio. O tipo de interese máximo que se aplica nestes casos varía en función do seu prazo, desde o 4,02% (a un ano) ao 9,31% (a 20 anos). Ademais, a convocatoria deste ano, vixente ata o 31 de decembro, mellora as condicións de acceso ao préstamo para as microempresas.

As entidades financeiras adoitan solicitar ao emprendedor que achegue determinadas garantías para responder ao financiamento

Pero, quen pode solicitar un crédito destas características? Calquera pequena ou mediana empresa pode demandalo, aínda que a convocatoria establece diferentes condicións se o destinatario é unha peme ou unha microempresa. A razón reside en que, segundo a Unión Europea, as pemes son aquelas que empregan entre 10 e 249 asalariados, que non teñan un volume de negocio superior a 50 millóns de euros e que non estean participadas nun 25% ou máis por unha gran empresa ou conxunto de empresas. Pola súa banda, as microempresas son os negocios que teñen entre un e nove traballadores, cun volume de negocio menor de dous millóns de euros e, do mesmo xeito, non estean participadas en máis dun 25% por un grupo de empresas.

Os requisitos que se esixen son os habituais nos créditos a empresas que demandan as entidades financeiras. O empresario deberá demostrar que levará a cabo o investimento financiado comprometéndose a achegar facturas, cartas de pago, proxectos, escrituras ou calquera outro documento. Por outra banda, as entidades financeiras poden, ademais, solicitar ao emprendedor que achegue determinadas garantías, xa sexan hipotecarias, persoais, avais mancomunados, ou ben procedentes de sociedades de garantía recíproca, para responder desta vía de financiamento.

Microcréditos para emprendedores

Outra alternativa para financiarse son os microcréditos, que se ofrecen con mellores condicións de contratación, pero cuxos importes non son tan xenerosos, limitándose a un máximo de 25.000 euros.

De entre as propostas deste tipo de produtos bancarios destaca a oferta de Novagalicia Banco, que inclúe un deseño destinado para quen presentan maiores deficiencias para acceder aos créditos tradicionais, por insuficiencia de garantías ou avais. A través deste patrón, os demandantes contan cunha vía de financiamento de ata 25.000 euros e cun prazo de amortización máximo que alcanza o cinco anos, con seis meses de carencia opcionais. A súa aceptación xera un interese fixo do 4%, pero sen contemplar comisións.

Outra opción á que poden acollerse estas persoas é o modelo desenvolvido por Unicaja, un pequeno préstamo de similares características e condicións ao anterior. Tenta fomentar o autoemprego entre os profesionais que conten cun proxecto empresarial viable e demostrable.