Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Como investir menos de 500 euros?

O investimento de menos de 500 euros pódese facer, pero se se empregan para iso a Bolsa, os valores fixos ou os investimentos a longo prazo
Por José Ignacio Recio 11 de Novembro de 2016
Img invertir 500 euros

Tan só disponse de 500 euros para investir? A boa noticia é que, aínda que con limitacións, investir esta cantidade, e mesmo menos, é posible. Cales son os requisitos? Hai que escoller o investimento en Bolsa , os valores fixos ou os investimentos a longo prazo, ademais de rastrexar para atopar os produtos sen gastos adicionais. Neste artigo ofrécese toda a información para investir 500 euros con éxito.

Imaxe: Syda_Productions

Como investir menos de 500 euros?

Se se teñen menos de 500 euros para investir hai que explorar a oferta de produtos e valores. Como facer rendible o investimento?

  • Buscar investimentos sen gastos. Deberá buscarse un produto que non reduza as ganancias a través de gastos, penalizacións ou comisións. Estes desembolsos anularían case todas as plusvalías das operacións.
  • Produtos moi volátiles. Convén subscribir un produto que poida xerar importantes oscilacións nos seus prezos. O obxectivo é ampliar ao máximo as ganancias e que poida obterse unha recompensa máis satisfactoria para os intereses dos aforradores. Un modelo de investimento será rendible a partir do 5% nos seus beneficios.
  • Con prazos curtos na súa permanencia. Se se quere axilizar as operacións, non haberá máis medio que detectar os vencementos máis curtos (nos produtos de renda fixa) ou máis rápidos na súa execución (renda variable).

Onde investir 500 euros ou menos?

Nun investimento de 500 euros non queda outra que acudir a unha serie de produtos moi ben definidos: os que xeran un maior retorno, sexa cal fose o perfil que presente o pequeno investidor (agresivo, defensivo ou moderado). Desta maneira, as propostas redúcense á Bolsa, produtos de renda fixa ou investimento a longo prazo:

  • A Bolsa será o mellor expoñente para mellorar o saldo dunha conta corrente, pero cumprindo cunhas mínimas condicións. A primeira delas pasa por optar por valores dinámicos e que poidan revalorizarse en pouco espazo de tempo e baixo porcentaxes máis elevados do habitual. Desde este escenario que presenta a renda variable, os warrants ou fondos cotizados poden constituírse na mellor alternativa, aínda a risco de asumir menos proteccións nos movementos realizados.

  • Se é a través dun produto de renda fixa, a maneira de investir os aforros será por medio dos formatos que ofrezan o mellor rendemento e por completo libre de gastos. Esta estratexia poderá formalizarse por medio de ofertas para novos clientes, promocións ou vinculándoos a outros activos financeiros. É a única fórmula para optimizar a operación. Non en balde, de non ser así, o rendemento que xerará é inapreciable e non se notará no peto.

  • Outra alternativa consiste en dirixir o investimento a longo prazo, non con outra finalidade que ir desenvolvendo unha pequena bolsa de aforro coa que sufragar un capricho: comprar un móbil, facer unha curta escapada de fin de semana ou gozar dunha cea cos amigos. Non dará para máis. Pero hai que ter en conta que o rendemento non será excesivo. Cun rendemento do 10% conseguiranse uns ingresos ao redor de 50 euros; é a penalización por achegar tan pouco diñeiro no investimento.
Investir 500 euros: limitacións

Unha contía tan baixa como 500 euros está limitada en canto á elección dos seus destinos no investimento. Mentres que non haberá ningún problema para realizar operacións directas nos mercados financeiros (Bolsa, warrants, vendas a crédito, etc.), non ocorre o mesmo con outras alternativas.

É o caso de todos os produtos bancarios e financeiros que requiren dunha contratación a través dun contrato, xa que esixen aos seus demandantes un importe mínimo que na maioría das ocasións superan estes 500 euros. Os depósitos a prazo, pagarés bancarios e fondos de investimento son algúns deles. Si é posible realizar a operación por medio de achegas adicionais ás xa existentes, pero nunca para desenvolver unha operación de investimento desde o principio. Son os límites que teñen estas cantidades tan exiguas.